28. října 2007 19:35 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Demokracie nepotřebuje žádnou mystiku

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce
Ad LN 27. 10.: Česká státní idea
Nekonečná hodnota  smrtelné lidské  duše a neméně i rovnost lidí před Bohem-jsou dle  autora dvě prosté zásady na  kterých demokratické státy stojí..  Avšak národy a následně i státy nevznikly jen proto, aby naplnily  tyto principy. Člověk sice dosáhl poznání  těchto výsostných  hodnot  avšak také jako každý živý tvor nese sebou-  instinktivní  síly jež  formují jeho jednání.  A tyto síly  vedly k vzniku obranných  skupin  rodu,kmene, národa i státu. Nikoliv mytologie, ale další důvody  existence lidských společenství  si vynutily tato společenská uspořádání. Rody, kmeny národy i státy  spojuje nejen vědomí- ale i kolektivní podvědomí vzájemného propojení jejich  osudů a proto je nelze jakýmikoliv  úvahami odvrhnout či dokonce likvidovat. Možno se snažit  jen je  oslabit.A jestliže  to nečiní  žádný národ, proč  to máme  činit  my?
Oldřich Grünner, Jeseník