19. prosince 2007 18:54 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Na Staromák se vejdou Hus i mariánský sloup

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce
Ad LN 19. 12.: Mariánský sloup býval vždy politikum

Jak se dalo čekat, příspěvek pana Šťávy, přimlouvající se za obnovení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, vyvolal plamennou negativní reakci.  Zdeněk Zacpal v ní rozebírá politické souvislosti doby reformace a protireformace, ve které byl tento sloup postaven. Ta byla bezesporu spojena  s nadmíru odpudivými zločiny, páchanými oběma stranami (nikoliv pouze jednou stranou, jak by se mohlo zdát z výkladu pana Zacpala).  V pozadí těchto zločinů stálo propojení křesťanských konfesí s cynickou mocenskou politikou.

Toto neblahé spojení se nicméně týká šestnáctého až sedmnáctého století, a nikoliv století jednadvacátého.  V naší době  již nejsou konfesijně-politické rozpory raného novověku ani trochu aktuální.  Představa, že český národ je rozdělen na katolíky a "druhou stranu", evangelíky , už může působit jen úsměvně.  Dnes žijeme v době ekumenismu, ve které katolíci a evangelíci vědí, že patří k sobě a dohromady tvoří (společně s pravoslavnými) poměrně nepočetnou, nicméně významnou křesťanskou  menšinu. Její význam je dán mj. klíčovou rolí křesťanství v naší kultuře a dějinách. V jejich rámci má své místo jak "tradiční" katolická zbožnost, tak i tradice křesťanských reformátorů.  Pokud by na Staroměstském náměstí stály vedle sebe socha Mistra Jana Husa i mariánský sloup, vyjadřovalo by to právě tuto skutečnost.  Pro toho, kdo vidí náboženský rozměr obojího, by tím nevznikl žádný rozpor. Vždyť sám Hus byl mariánským ctitelem.

Vít Machálek, Brno