28. října 2007 20:00 Lidovky.cz > Zprávy > Redakce

28.říjen: Vyznamenaní

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce
  • 34Diskuse
Prezident Václav Klaus u pomníku TGM na Pražském hradě. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Prezident Václav Klaus u pomníku TGM na Pražském hradě. | foto: Hynek GlosLidové noviny

PRAHA VYZNAMENÁNÍ propůjčená a udělená prezidentem republiky u příležitosti státního svátku 28.října. Prezident Václav Klaus ocenil celkem 24 lidé, z toho dva in memoriam.

Prezident republiky propůjčuje Řád Bílého lva vojenské skupiny

plukovníkovi v.v. Stanislavu Hněličkovi (*12.2.1922)
za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost
Plukovník v.v. Stanislav Hnělička.
Plukovník Stanislav Hnělička patří k hrdinům naší zahraniční armády za druhé světové války. Bojoval na Středním východě a na západní frontě, kde byl vážně raněn v bojích u Dunkerque. Za své bojové hrdinství byl vyznamenán nejvyššími našimi i zahraničními vojenskými vyznamenáními. Po roce 1989 aktivně působí v Československé obci legionářské. Letos v únoru se dožil 85 let.

štábnímu kapitánovi Rudolfu Hrubcovi in memoriam (*15.11.1914 - +11.9.1944)
za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost

Štábní kapitán Rudolf Hrubec, rodák z jihočeských Bernartic, byl velkou osobností československého zahraničního odboje za druhé světové války. Jako velitel výcviku československých parašutistů ve Velké Británii sehrál významnou úlohu při přípravě atentátu na Heydricha, od jehož provedení uplynulo právě letos 65 let. Stal se parašutistickou legendou našeho zahraničního vojska. Zahynul při plnění bojového úkolu v severní Itálii 11. září 1944.  Po atentátu na Heydricha zemřelo na nacistických popravištích 33 občanů Bernartic, mezi nimi celá rodina štábního kapitána Hrubce.

Prezident republiky propůjčuje Řád Tomáše Garrigua Masaryka

Vladimíru Bystrovovi (*7.8.1935)
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva
Vladimír Bystrov a Václav Klaus.
Vladimír Bystrov je český publicista, filmový kritik a překladatel. Dlouhodobě se veřejně angažuje ve prospěch demokracie a svobody v naší zemi. V roce 1993 založil Výbor „Oni byli první“, který se zasloužil o občanskou a morální rehabilitaci příslušníků porevoluční antibolševické emigrace z Ruska, kteří na území naší země nalezli nový domov. Po roce 1945 byli  odvlečeni do stalinských táborů, odkud se většina z nich nikdy nevrátila. Díky němu tato tragická etapa našich dějin není zapomenuta a zůstává pro nás trvalým mementem.

plukovníkovi v.v. Jiřímu Formánkovi (*13.2.1924)  
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva
Plukovník v.v. Jiří Formánek (uprostřed)
Plukovník Jiří Formánek (na fotce uprostřed) aktivně bojoval proti totalitě. Po roce 1948 emigroval do Spolkové republiky Německo, kde  se zapojil do zpravodajské činnosti proti československému komunistickému režimu. Po ilegálním návratu  vybudoval na našem území zpravodajskou síť. V roce 1950 byl zatčen a odsouzen na 21 let. V nejtěžších žalářích prožil 14 roků a poté byl až do roku 1989 režimem perzekuován. Je aktivním členem Vojenské sekce Konfederace politických vězňů ČR.

Františku Zahrádkovi (*30.10.1930)
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva
Politický vězeň František Zahrádka.
František Zahrádka byl za svůj otevřený odpor a aktivitu proti komunistickému režimu v roce 1949 zatčen a odsouzen na 20 let za špionáž a velezradu. V uranových dolech strávil jako vězeň 13 let. Nyní spravuje Muzeum 3. odboje v Příbrami, kde zpracovává historii československých pracovních táborů. Aktivně působí v Konfederaci politických vězňů.

Prezident republiky uděluje Medaili Za hrdinství

nadpraporčíkovi Mgr. Marku Královi (*2.4.1978)
za hrdinství při záchraně lidského života

Nadpraporčík Marek Král, příslušník útvaru rychlého nasazení Policie ČR, vykonal během mise v Afghanistánu hrdinský čin, když 1. května 2007 v bojovém střetu dokázal ochránit pracovníka zastupitelského úřadu ČR před útokem místních ozbrojenců a byl při tom útočníky zraněn.

nadpraporčíkovi Mgr. Mariánu Šovčíkovi (*2.10.1965)
za hrdinství při záchraně lidského života

Nadpraporčík Marián Šovčík, příslušník útvaru rychlého nasazení Policie ČR,  za svého působení  v Afghánistánu  projevil dne 1. května 2007 hrdinství při ochraně života pracovníka velvyslanectví ČR před útokem místních ozbrojenců a byl při tom v boji zraněn.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy

Sestře Marii Goretti Boltnarové (*1.1.1934)
za zásluhy o stát v oblasti výchovy

Sestra Marie Goretti Boltnarová je členkou Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Celý svůj život zasvětila péči o nemocné, seniory, tělesně i mentálně postižené, obyvatele dětských domovů a nápravných ústavů a oběti přírodních katastrof. Svou neúnavnou aktivitou pomáhá jak postiženým spoluobčanům vyrovnávat se s těžkým životním údělem, tak řadě zdravotnických a sociálních zařízení v celé republice získávat prostředky a vybavení pro poskytování kvalitní péče.

Prof. PhDr. Dagmar Čapkové, DrSc. (*13.9.1925)
za zásluhy o stát v oblasti vědy

Profesorka Dagmar Čapková je světově uznávanou komenioložkou a patří mezi nejvýznamnější badatele jak o díle a odkazu J.A. Komenského, tak o dějinách vzdělanosti a filozofii pedagogiky. Její rozsáhlé vědecké, ediční a interpretační dílo má v tomto oboru zásadní význam a získalo široký ohlas v zahraničí.

Prof. RNDr. Miroslavu Fiedlerovi, DrSc. (*7.4.1926)
za zásluhy o stát v oblasti vědy

Profesor Miroslav Fiedler je světově uznávaným českým matematikem.  Zásadního posunu vědeckého poznání dosáhl především v oblasti lineární algebry a teorie grafů.  Jeho práce si získaly mimořádný ohlas v zahraničí. Za svou vynikající vědeckou, popularizační a organizační činnost získal řadu našich i zahraničních ocenění.

Anně Honové (*8.8.1926)
za zásluhy o stát

Anna Honová se hned po únoru 1948 zapojila do protikomunistického odboje a za svou činnost byla několik let vězněna. V roce 1968 patřila k zakladatelům a aktivním představitelům organizace politických vězňů K 231, což jí přineslo další dlouholetou perzekuci ze strany totalitního režimu. V roce 1989 stála u zrodu Konfederace politických vězňů, v jejíchž řadách se stále aktivně angažuje za svobodu a demokracii v naší zemi.

Jiřímu Horčičkovi in memoriam (*27.3.1927-+27.3.2007)
za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Režisér Jiří Horčička patřil k nejvýznamnějším uměleckým osobnostem rozhlasové tvorby uplynulého století. Svými novátorskými uměleckými postupy zpřístupnil generacím rozhlasových posluchačů řadu stěžejních děl českého i světového dramatického umění. Jeho dílo získalo řadu domácích i zahraničních ocenění. Jiří Horčička zemřel letos 27. března v den svých 80. narozenin.

Václavu Hudečkovi (*7.6.1952)
za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění
Houslista Václav Hudeček.
Václav Hudeček je světově proslulý český houslový virtuos. Je  laureátem řady významných mezinárodních ocenění, spolupracuje s vynikajícími  orchestry a vystupuje na prestižních koncertních pódiích celého světa. Působí rovněž jako pedagog.

Iljovi Hurníkovi, DrSc.h.c. (*25.11.1922)
za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění
Hudebník a pedagog Ilja Hurník.
Ilja Hurník je všestrannou osobností českého hudebního umění. Je autorem rozsáhlého operního, symfonického, komorního i vokálního díla. Proslul rovněž jako klavírní interpret a propagátor hudby. Je znám i jako spisovatel a pedagog. Jeho tvorba získala řadu ocenění doma i v zahraničí. Letos oslaví 85. narozeniny.


JUDr. Milanu Kantorovi (*27.2.1925)
za zásluhy o stát
Emigrant a honorární konzul ČR v Austrálii Milan Kantor.
JUDr. Milan Kantor se za války aktivně účastnil domácího protinacistického odboje. V roce 1949 z politických důvodů emigroval do Austrálie, kde od roku 1991 působí jako honorární generální konzul České republiky. Celý život se věnoval pomoci českým exulantům a české krajanské komunitě v Austrálii, na jejíž podporu velkoryse přispívá. Svou celoživotní aktivitou prokázal oddanost naší zemi a národu a jeho svobodě.

MUDr. Tomáši Klímovi (*10.9.1931)
za zásluhy o stát v oblasti výchovy a vědy

MUDr. Tomáš Klíma je americký lékař českého původu, přední odborník v oblasti transplantační medicíny. V roce 1991 zahájil výměnný program pro české lékaře na špičkových amerických  medicínských pracovištích, který jim umožňuje seznamovat se s nejmodernějšími léčebnými postupy a aplikovat je v našem zdravotnictví. Tento program významně  přispěl ke zvýšení kvality a úrovně mnoha lékařských oborů v ČR. Aktivita MUDr. Klímy je příkladem nezištné pomoci české medicíně a naší zemi vůbec.

Doc. PaedDr. Pavlovi Kolářovi (*5.2.1963)
za zásluhy o stát v oblasti výchovy a vědy
Fyzioterapeut Pavel Kolář.
Docent Pavel Kolář je u nás i v zahraničí uznávaný odborník v oboru fyzioterapie. Originálním způsobem rozvinul problematiku motorického pohybového vývoje v aplikaci na diagnostiku a léčení poruch  hybného systému. Vynikl rovněž ve fyzioterapii v oblasti vrcholového sportu. Pedagogicky působí na českých i zahraničních univerzitách.

Jiřímu Koutovi (*26.12.1937)
za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění
Dirigent Jiří Kout.
Jiří Kout  je světově proslulý český dirigent, který za léta svého působení na předních scénách a při spolupráci s renomovanými hudebními tělesy vykonal mnoho pro českou hudbu a hudební kulturu.  Pro svůj nesouhlas se sovětskou okupací byl diskriminován a posléze emigroval. V současnosti působí jako šéfdirigent Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. Letos se dožívá 70 let.

Prof. Ludvíkovi Kunderovi (*22.3.1920)
za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění
Spisovatel Ludvík Kundera.
Profesor Ludvík Kundera je velký český spisovatel, jehož rozsáhlá nonkonformní básnická, prozaická a dramatická tvorba významně obohatila českou literaturu. Proslul také jako znamenitý překladatel, především z německé literatury. Je rovněž autorem vynikajících literárněvědných a uměnovědných studií. Pro svou uměleckou orientaci a kritické názory byl  minulým režimem dlouhodobě perzekvován.

plukovníkovi v.v. Ladislavovi Sitenskému (*7.8.1919)
za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění
Fotograf Ladislav Sitenský.
Plukovník Ladislav Sitenský je významný český fotograf. Ve svých fotografických cyklech zachytil boje na západní frontě za druhé světové války, jichž se účastnil jako příslušník československé zahraniční armády. Dalšími stěžejními tématy jeho tvorby jsou krajina a Praha. Je držitelem mnoha vysokých vojenských vyznamenání a prestižních uměleckých ocenění.

Jiřímu Stivínovi (*23.11.1942)
za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění
Hudebník Jiří Stivín.
Jiří Stivín je výrazná a originální osobnost české hudební scény, multiinstrumentalista, hudební skladatel a pedagog, který ve své bohaté umělecké činnosti obsáhl řadu hudebních stylů a žánrů, které dokáže virtuózně interpretovat a novátorsky rozvíjet. Je autorem mnoha děl z nejrůznějších hudebních oborů.

Janu Šrámkovi (*13.6.1922)
za zásluhy o stát

Jan Šrámek se v roce 1949 aktivně zapojil do odboje proti komunistickému režimu. V roce 1950 byl zatčen a odsouzen k 12 letům žaláře a konfiskaci veškerého majetku. 9 let pak strávil v uranových dolech. Rehabilitace se dočkal až po roce 1989. Vyjádřením jeho celoživotní oddanosti demokracii a svobodě v naší zemi je socha T.G. Masaryka v Jaroměři, jejíž obnovení inicioval a umožnil. Letos dovršil 85 let.

Prof. MUDr. Jiřímu Vorlíčkovi, CSc. (*24.10.1944)
za zásluhy o stát v oblasti vědy

Profesor Jiří Vorlíček je přední český onkolog, předseda České společnosti onkologické. Jako vynikající lékař a vědec má významnou zásluhu na rozvoji onkologie a komplexní péče o těžce nemocné u nás. Je autorem rozsáhlého odborného díla a držitelem mnoha vědeckých ocenění.

P. Janu Zemánkovi, CSsR (*23.1.1925)
za zásluhy o stát

Páter Jan Zemánek byl jako příslušník řádu redemptoristů vystaven dlouhodobé perzekuci komunistického režimu a nakonec v 60. letech ve vykonstruovaném procesu odsouzen na 12 let těžkého žaláře. Po propuštění se věnoval pastorační činnosti. Po roce 1989 byl provinciálem kongregace a zasloužil se o obnovu církevního života u nás. Řadu let se věnoval duchovní péči o delikventy v nápravných zařízeních.

  • 34Diskuse
REGISTRACE NA SERVERU LIDOVKY.CZ, NEVIDITELNÉM PSU A ČESKÉ POZICI

SMS Registrace

Diskuse LN jsou pouze pro diskutéry, kteří se vyjadřují slušně a neporušují zákon ani dobré mravy. Registrace je platná i pro servery Neviditelný pes a Česká pozice. více Přestupek znamená vyřazení Vašeho telefonního čísla z registrace a vyřazený diskutér se již nemůže přihlásit ani registrovat pod stejným tel. číslem. Chráníme tak naše čtenáře a otevíráme prostor pro kultivovanou diskusi.
Viz Pravidla diskusí. schovat

Jak postupovat

1. Zašlete SMS ve tvaru LIDOVKY REG na číslo 900 11 07. Cena SMS za registraci je 7 Kč. Přijde Vám potvrzující SMS s heslem.

2. Vyplňte fomulář, po odeslání registrace můžete ihned diskutovat

Tel. číslo = login,
formát "+420 xxx xxx xxx"
Kód ze SMS je rovněž heslo
Vaše příspěvky budou označeny Vaším jménem, např. K. Novák.
* Nepovinný.
Odesláním souhlasíte s Pravidly diskusí.

Advantage Consulting, s.r.o.
STRATEGIC BUYER

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 45 000 - 50 000 Kč

Najdete na Lidovky.cz