Před synagogu v Krnově byl umístěn železniční vagon coby vzpomínka na... „Vagon je připomínkou všech Krnovanů a Slezanů, kteří Krnov museli opustit nebo... Spolek okolo synagogy v Krnavě zamýšlí z vagonu učinit prostor pro kulturní... Interiér vagonu, umístěného před synagogu v Krnově. Celý vagon má projít velkou úpravou, poté bude sloužit pro kulturní účely. Krnovská synagoga začala projekt umístění železničního vagonu plánovat již v... Před synagogou v Krnově stojí železniční vagón jako vzpomínka na deportované...