7. ledna 2016 15:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Arogance moci, neúcta, píše Policejní akademie v dopise ministru Chovancovi

 • Poslat
 • Tisk
 • Redakce
 • 13Diskuse
Ministr vnitra Milan Chovanec. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Ministr vnitra Milan Chovanec. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

PRAHA Netransparentnost, arogance moci i možné utajené korupční motivy. Těmito slovy zhodnotila Policejní akademie jednání náměstkyně ministra vnitra Moniky Pálkové za uplynulé dva roky. V otevřeném dopise Milanu Chovancovi proto žádá, aby tuto problematiku své podřízené odebral.

„Vážený pane ministře, co se ještě musí stát, aby dotyční státní úředníci nesli zodpovědnost za své jednání?“ stojí v otevřeném dopise ministrovi vnitra Milanu Chovancovi (ČSSD). Adresoval mu ho Akademický senát Policejní akademie, který si stěžuje na jednání Chovancovy náměstkyně Moniky Pálkové (KDU-ČSL) a také ředitele odboru policejního vzdělávání Petra Nováka.

Arogance moci, neúcta

Podle senátu dochází téměř dva roky k „systematickému, dlouhodobému poškozování Policejní akademie“, což se snaží doložit celkem dvanácti body (viz níže BOX Otevřený dopis v plném znění).

V nich zmiňují například požadavek na snížení počtu přijímaných studentů, snahu zlikvidovat akademické svobody, pokus odebrat Policejní akademii výukový areál (více čtěte ZDE) či stvoření přílepku k novele vysokoškolského zákona, podle kterého by škola přešla pod ministerstvo vnitra (celý text najdete ZDE).

„Co je příznačné pro uvedené postupy? Netransparentnost, nedodržování zákona, nekompetentnost, arogance moci, neúcta k akademickým svobodám a členům akademické obce, postupy bez racionálního a přesvědčivého zdůvodnění evokující skryté, utajené nebo korupční motivy,“ argumentuje Akademický senát v třístránkovém dopise.

Podle zástupců školy i studentů zaznívá z úst náměstkyně Pálkové kritika směrem k akademii, ačkoli prý není podložena argumenty či dokumenty.

Rezort ministra Chovance dopis také obdržel, zatím se k němu ale nechce blíže vyjadřovat. Připraví oficiální odpověď. „Místo komunikaci skrz média, kterou preferuje Policejní akademie, dáváme přednost jednání u společného stolu,“ uvedla na dotaz serveru Lidovky.cz mluvčí Lucie Nováková, a ihned doplnila: „Odmítáme však nepřípustné nátlakové pokusy Policejní akademie jako státní vysoké školy zasahovat do organizačních oblastí, které jsou zcela v působnosti ministerstva. Zaměstnanci resortu vnitra vždy plnili a plní služební úkoly v souladu se zákonem.“

Nestrannost úředníků

V otevřeném dopise senát také zmiňuje, že problematika Policejní školy měla být náměstkyni Pálkové ministrem odebrána. Z plánu ale nakonec sešlo, prý na tlak koaličního partnera.

Areál Policejní akademie ČR v pražské Lhotce.

Areál Policejní akademie ČR v pražské Lhotce.

„V současné době však paní náměstkyně již není v pozici ‚politického‘ náměstka, ale v pozici státního úředníka. Nechceme spekulovat, v čí prospěch paní náměstkyně jedná, můžeme však odpovědně říci, že to není ani ve prospěch státu, natož ve prospěch Policejní akademie,“ stojí v dopise. „Problematiku Policejní akademie a bezpečnostního školství evidentně nezvládá.“

Na poslední straně poté zástupci Policejní akademie Chovance vyzývají, aby Pálkové a Novákovi tuto kompetenci odebral. Podle jejich mínění nevykonávají státní službu způsobem, „který neohrožuje důvěru v jejich nestrannost“.

Ministerstvo vnitra však podle mluvčí Novákové s Policejní akademií o podnětech „pravidelně intenzivně jedná“. Pokud však jde o stížnosti na hloubkové kontroly, tak tyto kontroly považujeme i do budoucna za naprosto legitimní mimo jiné i z důvodu, že ministerstvo ročně chod školy podporuje částkou 229 milionů korun,“ dodala Nováková.

Otevřený dopis v plném znění

Vážený pane ministře,

Akademický senát Policejní akademie ČR, jakožto nejvyšší orgán univerzity složený ze zástupců všech akademiků i studentů, je nucen se již téměř 2 roky zabývat způsobem výkonu veřejné správy ze strany náměstkyně ministra vnitra Moniky Pálkové a ředitele odboru policejního vzdělávání Petra Nováka.

Téměř 2 roky dochází k systematickému, dlouhodobému poškozování Policejní akademie, což dokládáme následujícími fakty.

Náměstkyně Pálková a ředitel Novák za dobu svého působení nedokázali identifikovat jediný konkrétní problém ve fungování PA ČR, kterým by mohli racionálně zdůvodnit své, níže uvedené kroky:

 • 1. Protiprávní požadavek na snížení počtu přijímaných studentů v průběhu přijímacího řízení: bez předchozí právní analýzy, bez konzultace s PA ČR, nesmyslně odůvodněn údajnými, nevyčíslenými úsporami (květen 2014)
 • 2. Zablokování 19 milionů Kč z cca 25 milionů Kč na provoz areálu do konce roku: bez předchozí ekonomické analýzy, bez konzultace s PA ČR, s důsledkem ohrožení provozu areálu (květen 2014)
 • 3. Snaha fakticky zlikvidovat akademické svobody vlamováním se do akademické samosprávy: snaha legislativní cestou nahradit akademický senát účelově zřízenou správní radou (srpen – září 2014)
 • 4. Opětovné zasahování do přijímacího řízení nad rámec zákonných pravomocí: racionálně a právně nezdůvodněné požadavky, objektivně jsoucí ku prospěchu soukromých konkurenčních subjektů v rozporu s potřebami Policie ČR – např. omezování počtu civilních studentů (říjen 2014)
 • 5. Veřejná zakázka na zastupitelnost PA ČR mj. soukromými subjekty – ředitel Novák zadává analýzu externím subjektům, přestože tuto činnost má v náplni práce jím řízený odbor (listopad 2014, opětovně leden 2015)
 • 6. Systematická snaha jednostranně odejmout Policejní akademii ČR výukový areál na Praze 4 a vyvést jej do Zařízení služeb MV: bez předchozí ekonomické a právní analýzy, bez vědomí PA ČR, odůvodňováno snahou akademii „pomoct“ a odlehčit (která si ovšem takovou pomoc nepřeje), shledáno Ministerstvem financí jako protiprávní postup (listopad 2014 – polovina 2015),
 • 7. Iniciování hloubkové ekonomické kontroly na PA ČR po zrušení vysokoškolského diplomu řediteli kanceláře náměstkyně Pálkové a po jeho vystoupení na poradě MV: dle našeho názoru zákonná pravomoc vykonávaná šikanózním způsobem (listopad 2014)
 • 8. Pomlouvání a poškozování dobrého jména PA ČR v tisku, např.
 • a) vyjádření náměstkyně Pálkové do časopisu Týden: „Vědecké výstupy z Policejní akademie – nula“: v době, kdy její úsek měl k dispozici závěrečnou zprávu shrnující více než 150 vědeckých výstupů za rok 2014 (únor 2015)
 • b) vyjádření „neznámých úředníků MV“ do časopisu Respekt sestávající se z prokazatelných 10 nepravd a polopravd (leden 2015)
 • 9. Před PA ČR utajené iniciování přílepku k novele zákona o VŠ, který by vedl k ohrožení apolitičnosti školy, k personálnímu zasahování do pedagogického sboru a rovněž (opět) k vyvedení areálu ze správy PA ČR: opět bez vědomí PA ČR, z počátku přílepek bez jakéhokoliv zdůvodnění, teprve po měsíci zdůvodněn údajnými, opět nevyčíslenými úsporami (říjen 2015)
 • 10. MV již 5 měsíců fakticky blokuje registraci změny vnitřního předpisu PA ČR s odůvodněním, podle kterého jsou prakticky vnitřní předpisy všech veřejných univerzit (včetně těch největších) nezákonné (srpen 2015 – až dosud)
 • 11. Pokusy o vnitřní destabilizaci PA ČR
 • a) odebráním personální pravomoci nad akademickými pracovníky ve služebním poměru Policie ČR, což hrubým způsobem narušilo chod a způsob řízení PA ČR (září 2015)
 • b) organizováním schůzky s řadovými akademickými pracovníky (policisty), se kterými paní náměstkyně údajně chtěla řešit koncepci školy - v době výuky, bez vědomí a za zády managementu PA ČR, bez vědomí a za zády zbylých 80% akademických pracovníků PA ČR (říjen 2015)
 • c) zaměstnání osoby, odvolané pro závažné poškozování zájmu PA z funkce děkana fakulty, na Ministerstvu vnitra do podřízenosti náměstkyně Pálkové – přes výhradu PA ČR odůvodněnou obavou, že tato osoba bude ve své závadné činnosti dále pokračovat (prosinec 2015)
 • d) další škodlivé zásahy do řízení akademie např. navrhování odměn policistům mimo jakoukoliv zákonnou kompetenci a bez objektivní znalosti pracovních výsledků odměněných policistů (říjen 2015)
 • 12. Když všechny výše uvedené postupy selhaly, zaměřuje se náměstkyně Pálková na legislativní zásah do fungování PA ČR, a to ve spolupráci s náměstkem ministra vnitra Petrem Mlsnou, na jehož postupy vůči Policejní akademii si škola stěžovala již ministru školství Chládkovi v době, kdy byl jmenovaný náměstkem MŠMT pro legislativu (prosinec 2015)

Co je příznačné pro uvedené postupy? Netransparentnost, nedodržování zákona, nekompetentnost, arogance moci, neúcta k akademickým svobodám a členům akademické obce, postupy bez racionálního a přesvědčivého zdůvodnění evokující skryté, utajené nebo korupční motivy.

Za doby působnosti náměstkyně Pálkové a ředitele Nováka byly vůči PA ČR iniciovány 2 hloubkové kontroly. Hloubková kontrola kvality výuky a vědy ze strany Akreditační komise MŠMT a deset měsíců trvající hloubková kontrola hospodaření ze strany MV. Obě kontroly dopadly pro PA ČR úspěšně.

Stále dokola však zaznívají tatáž nepravdivá tvrzení: 1. Policejní akademie ČR je neefektivní. 2. Policejní akademie neplní státní poptávku vůči bezpečnostním sborům a vědecky nebádá. Za dva roky jsme však nedostali odpovědi na naše základní otázky: Jak konkrétně a v čem konkrétně neplní akademie poptávku? Kolik Kč uspoříte a kde? Proč si to myslíte?

Za 2 roky těchto nepodložených tvrzení nebyl úsek náměstkyně Pálkové schopen předložit jediný koncepční dokument, který by zhodnotil předchozí požadavky MV vůči PA ČR z let minulých (které akademie poctivě plnila a plní), kriticky je zhodnotil ve spolupráci s bezpečnostními sbory a dospěl k určitému hodnotícímu závěru (poznámka: Pokud by však i k tomuto postupu měl být důvod, za dva roky jsme se totiž bohužel nedozvěděli, co „konkrétně“ děláme špatně nebo co je třeba zlepšit a proč). Jediný dokument, o který se úsek náměstkyně Pálkové pokusil, byla „pseudoanalýza“ policejního školství, jež byla Vámi (v části týkající se PA ČR) osobně zastavena a v jejímž průběhu si i zástupci policejního prezídia stěžovali, že závěry jsou dopředu připraveny bez ohledu na skutečná fakta.

Naopak - ze strany MV není uskutečňováno objektivní zjišťování skutečných vzdělávacích potřeb příslušníků, jejich analýza a dlouhodobé plánování směrem k PA ČR (např. masivní nábor policistů 2016 – 2020). Ze strany MV není kladen důraz na odbornou specializaci odpovídající náplni služební činnosti příslušníka (71% vysokoškolsky vzdělaných policistů nedisponuje právním nebo bezpečnostně právním vzděláním).

Vážený pane ministře, co se ještě musí stát, aby dotyční státní úředníci nesli zodpovědnost za své jednání?

V průběhu roku 2014 byla Policejní akademie ČR informována Vaším podřízeným, že hodláte problematiku Policejní akademie ČR paní náměstkyni odebrat. Z tohoto kroku nakonec údajně sešlo z důvodu tlaku koaličního partnera. V současné době však paní náměstkyně již není v pozici „politického“ náměstka, ale v pozici státního úředníka – odborného náměstka. Nechceme spekulovat, v čí prospěch paní náměstkyně jedná, můžeme však odpovědně říci, že to není ani ve prospěch státu, natož ve prospěch PA ČR. Problematiku PA ČR a bezpečnostního školství evidentně nezvládá. O tom svědčí i vyjádření poslanců Výboru pro bezpečnost PS PČR, a to jak na zasedání samotného výboru dne 10.6.2015, tak do médií.

S ohledem na informaci o Vašem původním úmyslu přesunout problematiku do kompetence jiného náměstka věříme, že takto paní náměstkyně nepostupuje vůči PA ČR s Vaším vědomím a souhlasem. Věříme, že i Vám je tato situace nepříjemná. Jsme však názoru, že není možné donekonečna nad touto situací zavírat oči a tvářit se, že se nic neděje, nebo že jde o pouhá nedorozumění.

Z konání náměstkyně Pálkové i ředitele Nováka je zřejmé, že jmenovaní v současné době nesplňují hlediska vyžadována § 77 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě, tj. vykonávat státní službu způsobem, který neohrožuje důvěru v jejich nestrannost. Jmenovaným tedy chybí základní zákonný předpoklad k tomu, aby mohli ve výkonu kompetencí MV vůči PA ČR dále pokračovat.

Vážený pane ministře, jako nejširší reprezentace Policejní akademie ČR v Praze Vás proto žádáme, aby paní náměstkyně Monika Pálková a ředitel odboru Petr Novák vyvodili ze svého dosavadního jednání sebereflexi a zákonná kompetence Ministerstva vnitra vůči Policejní akademii České republiky byla vyčleněna z jejich služební činnosti.

Schváleno Akademickým senátem Policejní akademie ČR v Praze jednomyslně

hmHana Mazancová, Lidovky.cz
 • 13Diskuse
REGISTRACE NA SERVERU LIDOVKY.CZ, NEVIDITELNÉM PSU A ČESKÉ POZICI

SMS Registrace

Diskuse LN jsou pouze pro diskutéry, kteří se vyjadřují slušně a neporušují zákon ani dobré mravy. Registrace je platná i pro servery Neviditelný pes a Česká pozice. více Přestupek znamená vyřazení Vašeho telefonního čísla z registrace a vyřazený diskutér se již nemůže přihlásit ani registrovat pod stejným tel. číslem. Chráníme tak naše čtenáře a otevíráme prostor pro kultivovanou diskusi.
Viz Pravidla diskusí. schovat

Jak postupovat

1. Zašlete SMS ve tvaru LIDOVKY REG na číslo 900 11 07. Cena SMS za registraci je 7 Kč. Přijde Vám potvrzující SMS s heslem.

2. Vyplňte fomulář, po odeslání registrace můžete ihned diskutovat

Tel. číslo = login,
formát "+420 xxx xxx xxx"
Kód ze SMS je rovněž heslo
Vaše příspěvky budou označeny Vaším jménem, např. K. Novák.
* Nepovinný.
Odesláním souhlasíte s Pravidly diskusí.

Najdete na Lidovky.cz