25. července 2008 19:58 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Brusel není Berlín ani Moskva

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce

Ad LN 23. 7.: Nekorektní obhajoba Lisabonské smlouvy

1. Pan Bednář informuje nepravdivě o hlasováníkvalifikovanou většinou, když tvrdí, že zde rozhoduje velikost států. Ve skutečnosti je k přijetí rozhodnutí zapotřebí i druhá většina, totiž většina členských zemí, kde velikost státu nerozhoduje. První většina je uplatněním principu  rovnosti občanů,druhá pak rovnosti zemí. Nic spravedlivějšího si ve společenství zemí neumím představit.
 
2. Právní subbjektivita Unie prý zavádí nedemokratickou vládu nad členskými státy. Jak může někdo toto tvrdit, když orgány EU jsou vytvářeny jednak přímými volbami do Evropského parlamentu, jednak dohodou demokraticky ustavených vlád členských zemí? Brusel není Berlín nebo Moskva,jak se nám kdosi stále snaží namluvit. Pravda ovšem je, že tato demokracie je poněkud zprostředkovaná. Na zlepšení tohoto stavu existuje jednoduchý recept: ustavovat legislativní a exekutivní orgány Unie tak, jako je tomu v USA, v SRN , v Belgii nebo v obdobných společenstvích. Tomu se však eurofobové zběsile brání.
 
3. Neférovým způsobem diskuse je i používání emotivních výrazů. Byli bychom prý provincií, což většinou chápeme nikoli po kanadsku, ale jako celek podřízený centru bez možnosti ovlivnění jeho politiky. To ovšem nemá s realitou nic společného.A jsou prý ve Smlouvě místa ještě skandálnější. Přečetl jsem Smlouvu celou, neboť jsem o ní později přednášel, ale jediné takové místo jsem nenašel. jediné, co proti ní mám, je to, že je příliš krátkým krůčkem k evropské jednotě. Cítím se být Čechem i Evropanem (uvádím v abecedním pořadí), právně občanem ČR i EU. To znamená, že žádný přesun kompetencí nezmenšuje moji občanskou suverenitu. Mým jediným přáním v této věci je, aby kompetence byly alokovány optimálně z hlediska hmotné i duchovní kvality života občanů a zabezpečení jejich vnitřní i vnější bezpečnosti.
Jan Friedlaender, ekonom
Najdete na Lidovky.cz