Vlak zvaný Pantograf či Žabotlam na českých kolejích skončí. Vlak zvaný Pantograf či Žabotlam na českých kolejích skončí. Souprava Bmto Českých drah Vlak zvaný Pantograf či Žabotlam na českých kolejích skončí.