29. října 2010 18:14 Lidovky.cz > Byznys > Firmy a trhy

Budete rozvojový trh ještě deset let, říká šéf gigantu 3M

Frede Pedersen, ředitel společnosti 3M  | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Frede Pedersen, ředitel společnosti 3M | foto: Ondřej Němec, Lidové noviny

Hospodářská recese přiměla většinu firem šetřit. Mnoho z nich v zájmu snižování nákladů přesouvá výrobu do levných asijských zemí. Česko a další země regionu se však nemusí bát, že je investoři budou obcházet. "Kalkulaci efektivnosti výroby v určitém regionu nelze vztahovat výhradně na cenu práce.

V úvahu musíte vzít náklady na transport surovin a následně i hotových výrobků zpět do Evropy," říká v rozhovoru pro Lidové noviny Frede Pedersen, viceprezident společnosti 3M pro střední a východní Evropu.

* LN V polovině října provedla společnost 3M akvizici zdravotnické značky Spofaplast. Je to signál, že hospodářská krize je již minulostí a zahraniční firmy začnou opět ve větší míře investovat do regionu střední a východní Evropy?

V případě 3M si nemyslím, že by tato akvizice měla spojitost s hospodářskou krizí. Snažíme se aktivně vyhledávat a získávat vhodné značky do našeho portfolia dlouhodobě. Je ale pravda, že v poslední době jsme se rozhodli zvýšit investice do akvizic. Jen za letošní rok chce 3M do akvizic na celém světě investovat 1,5 miliardy dolarů. Kromě již zmíněné akvizice v Česku jsme nedávno podobně investovali například i v Izraeli. Akvizice jednoduše patří k základním prvkům naší obchodní strategie.

* LN Na region střední a východní Evropy pohlíželi zahraniční investoři během hospodářské recese velmi nedůvěřivě, někteří ho dokonce s nadsázkou označovali za sud se střelným prachem, který může kdykoliv explodovat. To se zatím nepotvrdilo. Jaký investiční potenciál podle vás tento region nyní má?

Střední a východní Evropa má pořád nálepku rozvojového trhu. Podobně je na tom Čína, Indie nebo Brazílie. Tento region má rozhodně velký investiční potenciál, a to jak z pohledu investic do výroby, tak i do rozvoje lidských zdrojů, resp. do výzkumu a vývoje.

* LN Jak dlouho budou investoři tento region, včetně Česka, považovat za rozvojový trh?

To bude trvat ještě dlouho, minimálně 5 až 10 let, ve kterých sem budou chodit další a další investoři se záměrem vybudovat či posílit své pozice.

* LN Nebudou tito investoři směřovat spíše dále na východ, který je z pohledu nákladů efektivnější?

Ano, když se posuneme v čase o několik let nazpět, mnoho firem v západní Evropě se skutečně rozhodlo přemísťovat svoje aktivity směrem na východ, zejména do Asie. Ale nyní se mnoho těchto firem vrací, a vrací se právě do střední a východní Evropy.

* LN Co je důvodem tohoto stěhování? Z nákladového hlediska pro vás musí být výroba v Asii výhodnější...

Významnou roli hraje snaha firem optimalizovat svůj dodavatelský řetězec a také být co nejblíže zákazníkům. To je také důvod, proč i 3M posiluje svoji pozici v tomto regionu a investuje zde nejen do výrobních značek, ale i do výzkumu a vývoje a do distribuce.

* LN Znamená to, že obavy, že se firmy poučené průběhem hospodářské krize budou snažit minimalizovat výrobní náklady a budou stěhovat svoji výrobu dále na východ, jsou neopodstatněné?

To zase ne. Určitě bude mnoho firem, které budou klást na náklady práce velký důraz a budou přemísťovat svoje výrobní kapacity do Asie. Na příkladu 3M ale mohu ukázat, že se tak nebudou chovat všichni. Jak jsem již zmínil, cena práce je pouze jedním kritériem. Dalšími jsou optimalizace dodavatelského řetězce, ale také například to, že chceme být blízko zdrojům pro nás klíčových surovin a materiálů. Cena práce je v Asii skutečně výrazně nižší než zde. V úvahu ale musíte vzít náklady na transport surovin a následně i hotových výrobků zpět do Evropy. Kalkulaci efektivnosti výroby v určitém regionu proto nelze vztahovat výhradně na cenu práce.

* LN Obchodní portfolio společnosti 3M je velmi široké – zahrnuje produkty od kancelářských potřeb přes doplňky pro automobilový průmysl až po materiál pro zdravotnický průmysl. Jaký segment vašeho portfolia postihla hospodářská recese nejvíce a který naopak nejméně?

Máte pravdu, že portfolio 3M je velmi diverzifikované. Byly proto oblasti, kterých se krize vůbec nedotkla. Například oblast zdravotnictví nezaznamenala žádný pokles. Naopak třeba automobilový průmysl zaznamenal pokles, který jsme logicky pocítili i my.

* LN Které oblasti jsou nyní, v době odeznívající krize, v regionu střední a východní Evropy investičně nejzajímavější?

Velmi perspektivní je určitě oblast zdravotnictví. Souvisí to i s chystanými reformami zdravotního systému v Česku a dalších zemích. Vnímáme to jako investiční příležitost. V této oblasti chceme vyhledávat značky pro další akvizice.

* LN Příliv investic je vždy pozitivní jev. Nicméně v Česku začala v nedávné minulosti budit rozpaky struktura těchto investic, zejména skutečnost, že většina z nich směřovala do méně sofistikovaných výrobních procesů a pouze menšina do technologií či výzkumu a vývoje. Proč se podle vás do Česka nedaří přivést více sofistikovaných investic?

Souvisí to např. s centralizací výzkumu a vývoje do určitých oblastí. Pro 3M jsou investice do výzkumu a vývoje zcela zásadní. Po celém světě zaměstnáváme kolem sedmi tisíc výzkumníků. Polovina z nich ale pracuje ve Spojených státech. Důvodem je to, že tam máme rozvinuté technologické platformy, a tudíž je pro nás výhodné provádět výzkum právě tam.

* LN Má tedy region střední a východní Evropy, resp. Česko, vůbec šanci získat nějaké sofistikované investice?

Ano. I 3M plánuje posílení těchto investic v daném regionu. Chceme zde investovat do středisek, která by se zabývala modifikacemi výrobků. Do pěti let bychom určitě chtěli vybudovat středisko výzkumu a vývoje ve střední a východní Evropě.

* LN Jaké jsou šance, že tuto investici získá Česko?

Je ještě příliš brzy specifikovat konkrétní umístění takové investice. Nicméně mohu říci, že umístění takového střediska musí být strategické. Jinými slovy, musí být zhruba ve středu regionu. Tuto podmínku Česko splňuje.

* LN Co musí Česko udělat pro to, aby se stalo přitažlivějším cílem pro sofistikované investice?

Česko má již nyní mnoho dobrých předpokladů. Za zmínku stojí například vysoce kvalifikovaní pracovníci. Není to tedy o tom, že my nebo jiní investoři bychom si kladli podmínky typu "napřed musíte učinit to a to, abychom o vás mohli začít uvažovat". Hlavním kritériem je skutečně hledisko strategického umístění. Důležitá je samozřejmě také dlouhodobá stabilita obchodního prostředí v této zemi. Je ale zřejmé, že četné změny daňového systému, resp. pracovního práva, investory spíše odradí, než přilákají.

* LN Panují ale také obavy, že firmy mohou tlumit vývoj nových produktů, protože jednak se budou v důsledku krize snažit šetřit a také si nebudou jisty poptávkou po nových produktech. Není přece jen riskantní vyvíjet nové produkty v době, kdy poptávka na trhu stagnuje, nebo dokonce klesá?

Samozřejmě to riskantní je. Ale máme nějakou jinou alternativu?

* LN Například pokračovat v tom, co jste dosud dělali...

To jsme dělali v době krize. Nyní je ale čas opět přidat plyn. Musíme se snažit plně využít výrobních kapacit, které v době krize zcela využité nebyly.

* LN Díky širokému portfoliu a přítomnosti 3M v mnoha zemích nyní můžete sledovat i postupné ekonomické oživení. Které oblasti rostou z vašeho pohledu nejvíce?

Můžeme se na to podívat jak z hlediska geografického, tak podle jednotlivých odvětví. Z našeho pohledu byla střední a východní Evropa krizí velmi zasažena. Banky byly velmi obezřetné v půjčování peněz firmám a mnohé z nich následně začaly trápit problémy s nedostatkem likvidity. Některé země se již dokázaly téměř "oklepat", jiné se snad "oklepou" v průběhu příštího roku, a některé země se zotaví až v roce 2012.

* LN Do jaké z těchto skupin spadá Česko?

Z pohledu 3M si Česko vede dobře. Nicméně úrovně, které dosahovalo před rokem 2008, podle našich prognóz opět dosáhne až v průběhu příštího roku.

* LN Které odvětví nejrychleji indikuje měnící se hospodářský vývoj?

Nejlépe lze změny pozorovat v odvětví průmyslové přepravy, tedy v logistice. Snižující se objem výroby byl nejrychleji zaznamenatelný právě v oblasti logistiky a zde nyní zaznamenáváme i postupné oživování trhu.

* LN Kterým odvětvím bude podle vás trvat déle, než se vzpamatují?

Takovou oblastí je např. těžařský průmysl. Přestože ceny ropy znovu rostou, bude ještě trvat, než se objem těžby dostane na předchozí úroveň. Obecně ale již nyní můžeme hovořit o tom, že trhy zaznamenávají globální oživení. Některé z nich již jedou na plný plyn, jiné se teprve rozjíždějí. Pohyb dopředu je ale znatelný téměř všude.

* LN Někteří ekonomové ale varují, že nynější růstový trend se může opět obrátit a že v dohledné době může následovat další pokles...

Ano, zaznamenal jsem to. Myslím si ale, že s postupem času je pravděpodobnost takového vývoje stále menší. Některé ekonomiky, například americká, se možná nezotavují tak rychle, jak bychom si přáli, ale celkové směřování trhů je jednoznačně pozitivní. Není důvod se nyní bát budoucího vývoje.

* LN Není ale namístě obávat se, že snaha uchránit, resp. podpořit křehký růst ekonomik přiměje některé vlády k protekcionistickým opatřením, která mohou globálním společnostem, jako je 3M, působit nemalé potíže?

Toho se nebojím. Ekonomický růst nelze podpořit tak, že budete házet klacky pod nohy globálním společnostem. Vždyť ony v mnohých oblastech růst jednoznačně táhnou. Napětí ale bude působit zejména sociální aspekt, tedy nezaměstnanost. Postupný růst ekonomiky bude vyvolávat očekávání, že se začne rychle snižovat i nezaměstnanost. Zde se ale obávám, že to snižování tak rychlé nebude. Společnosti budou vyčkávat s najímáním nových lidí, dokud si nebudou jisté, že nově započatý hospodářský růst je dlouhodobě udržitelný. Přestože tedy budeme sledovat hospodářský nárůst, na významnější pokles nezaměstnanosti si budeme muset počkat ještě zhruba dva roky.

Frede Pedersen

Pochází z Dánska. V 3M pracuje od roku 1981. Ve firmě působil v různých pozicích. Začínal jako prodejce, poté pracoval jako marketingový manažer a posléze působil v čele zastoupení 3M v Dánsku, Turecku a Rusku. Počátkem letošního roku byl jmenován viceprezidentem pro oblast střední a východní Evropy, Blízkého východu a Afriky. Dohlíží tak na aktivity 3M v 31 zemích. 3M je výrobní společnost, která dodává na trh přes 50 tisíc různých výrobků v mnoha různých oborech.

Moje dcera má dvě mámy. Mám na to právo?
Moje dcera má dvě mámy. Mám na to právo?

Jsem mámou jedné úžasné holčičky, která si žije ve svém batolecím světě a nic ji netrápí. To však bohužel nemohu úplně říct o sobě, tak jsem se rozhodla se ze svých obav a pochyb aspoň vypsat.