13. dubna 2016 20:02 Lidovky.cz > Byznys > Firmy a trhy

Exekutoři si stěžují, snížení našich odměn povede k rozpadu vymahatelnosti práva

Exekuce - ilustrační foto. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Exekuce - ilustrační foto. | foto: Lidové noviny

Snížení odměn exekutorům, které navrhuje ministerstvo spravedlnosti (MSP), povede k rozpadu systému vymáhání práva. Hrozí, že exekutorské úřady svůj provoz dále neutáhnou a skončí, což povede k propuštění více než 3000 zaměstnanců. Řekla prezidentka komory Pavla Fučíková. Odměna soudním exekutorům by podle plánu ministerstva klesla až o dvě třetiny, dodala. Podle ministerstva spravedlnosti ale systém vymáhání pohledávek exekutory není ohrožený.

„Dramaticky se sníží vymahatelnost práva v ČR, čímž se věřitelé opět nedomohou svých peněz,“ varovala Fučíková. Exekutoři aktuálně vymáhají jistinu 350 miliard korun. Konečné důsledky takové radikální změny by ale podle ní byly mnohem širší a negativně by je pocítili jak občané, tak státní pokladna. Státu totiž v případě, že exekutoři budou nuceni svou činnost ukončit, reálně hrozí náhrada škody až 100 miliard korun, podotkla.

„Z analýzy exekučního prostředí na základě dat, která nám poskytla sama Exekutorská komora, vyplývá, že rentabilita exekutorských úřadů se pohybuje podle našich modelů na úrovni 20 až 25 procent,“ uvedla Kristina Labohá z tiskového oddělení MSP. V Česku je 158 obsazených exekutorských úřadů. I kdyby některý z nich hypoteticky přestal být rentabilní, zbylé úřady se podělí o zbytek trhu, podotkla.

„Prostor pro snížení exekučního tarifu podle našich dat neexistuje. Měli bychom naopak hledat cesty, jak kompenzovat úřadům stále rostoucí náklady a agendu. Už teď má řada exekutorů vážné finanční potíže a mnoho z nich zvažuje propouštění zaměstnanců či přímo uzavření úřadů,“ míní Fučíková.

Tarif, podle kterého jsou soudní exekutoři odměňováni, byl nastaven před 15 lety. Dílčími úpravami se pak o 50 procent snížily odměny a náhrady výdajů v případě dobrovolné úhrady dlužníkem a byly zavedeny limity na účtované náklady, jako je cestovné. Již nyní komora zaznamenává podle svého viceprezidenta Vladimíra Plášila nepříznivou ekonomickou situaci exekutorských úřadů, která je zapříčiněna enormním nárůstem nákladů, agendy a stále rostoucím počtem nevymahatelných exekucí (až 70 procent řízení), za než exekutoři nedostávají zaplaceno.

Dvoutřetinové snížení exekučního tarifu vysvětlil na příkladu, kdy při vymožené pohledávce 20.000 Kč za dvouletou průměrnou dobu vymáhání by exekutor podle návrhu MSP dostal celkem 3000 Kč. Odměna by byla 1000 Kč, tedy 50 korun měsíčně, paušální náhrada nákladů další 2000 Kč. Nyní ve stejném případě získá 3000 Kč jako odměnu a ještě 3500 Kč na náklady.

Exekutorský tarif z roku 2001 byl ale podle MSP vysoce naddimenzovaný a neodpovídá dnešní sociální a ekonomické situaci. Ministerstvo na základě rozsáhlé analýzy dospělo k tomu, že i za současných legislativních podmínek existuje prostor pro snížení exekutorského tarifu. Navíc při provedení plánovaných změn, kterými bude především vyřešení problematiky vícečetných exekucí a zavedení obligatorních záloh, se prostor pro úpravu odměn exekutorům dále rozšíří, doplnila Labohá.

„Za paradoxní a nespravedlivé lze považovat nejasné zvýhodňování insolvenčních správců, kteří dostávají zaplaceno minimálně 45.000 Kč, a to vždy a bez ohledu na to, zda peníze vymůžou. Úhradu odměny jim garantuje stát. Naproti tomu minimální odměna exekutora by u navrhovaného snížení exekučního tarifu činila jen 500 Kč. Odměnu exekutor dostává jen v případě, že peníze vymůže,“ upozornil člen prezidia komory Martin Tunkl.

Exekutorská komora podporuje zavedení povinných záloh věřitelům, protože jde o cestu k zodpovědnému vymáhání, ale neotevírá to možnost ke snížení tarifu. Zavedení poplatků a záloh by řešilo nově nařízené exekuce, ale nezajistilo by úhradu nákladů asi tří milionů aktuálně vedených marných exekučních řízení. Záloha za současné úpravy činí maximálně 50 procent odměny a paušální náhrady nákladů a týká se jen přímých výdajů, které se pojí s exekučním řízením. Neřeší další související náklady, jako jsou mzdy pracovníků, softwarové a počítačové vybavení, pronájmy kanceláří, skladů apod.

ČTK