2. prosince 2011 7:02 Lidovky.cz > Byznys > Firmy a trhy

Lidé pracují pro stát za směšné peníze, říká šéf dálnic

René Poruba, pověřen řízením ŘSD | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy René Poruba, pověřen řízením ŘSD | foto:  Jan Zatorsky, Lidové noviny

Aktuální kauza zvlněné dálnice D47 ukázala na fakt, že si Ředitelství silnic a dálnic neumí ohlídat stavební firmy. René Poruba, který byl dočasně pověřen řízením této státní organizace, tvrdí, že na to nemá dostatek kvalitního personálu. Chce proto urychlit restrukturalizaci firmy, aby mohl přilákat nové zaměstnance na vyšší platy.

LN Před dvěma měsíci jste byl pověřen řízením firmy. Jaké budou vaše kroky v příštích měsících? Vaší prioritou má být podle přání ministra dopravy pokračovat v restrukturalizaci.
Na návrhu restrukturalizace velmi intenzivně pracujeme. Půjde o převedení na novou právní subjektivitu. My jsme nyní státní příspěvková organizace, což je nevyhovující právní platforma v oblasti dalšího rozvoje dopravní infrastruktury.

ČTĚTE TAKÉ:

LN Takže se stanete státní akciovkou?
To vám nepotvrdím, zatím ještě není rozhodnuto, ale bude se jednat o novou právní entitu, která by mohla čerpat i z cizích finančních zdrojů. Každopádně ale nechceme být příspěvková organizace, protože ta jako taková podléhá tabulkovým platům. Vezměte si třeba lidi, kteří dělají na stavbách a mají podle tabulek plat dvacet tisíc hrubého. Ve chvíli, kdy udělají pochybení, je můžu dnes potrestat maximálně tím, že jim vezmu tříměsíční plat. Takže na jedné straně stavba za stovky milionů, a na druhé straně šedesát tisíc pokuty. To je nepoměr. Další věcí je, že na straně zhotovitele mají lidé dvojnásobek až čtyřnásobek našich platů, jsou tím pádem i daleko lépe motivovaní.

LN Celá restrukturalizace tedy má být hlavně proto, aby vaši zaměstnanci mohli dostat tolik jako v privátní sféře?
Já potřebuji získat kvalitní lidi. Celý problém je v tom, že když já získám kvalitního absolventa po studiu, tak mi za rok za dva uteče. Já tady mám magistry práv, kteří berou dvacet tisíc a řeší mi celou majetkoprávní agendu. Musím konkurovat privátním firmám. Nazvěme to jako práci s lidmi. Ovšem hlavním cílem restrukturalizace je, aby nová právní entita společnosti dokázala čerpat peníze z finančních trhů čili důležitá je optimalizace systému získávání zdrojů.

LN ŘSD je dnes velmi silně podfinancováno, a to zejména v investiční výstavbě. Počítáte s tím, že si budete brát jako akciovka bankovní úvěry?
Jako příspěvková organizace a současně největší investor v zemi nejsme schopni získat další volné zdroje. My to budeme brát jako možnost si sáhnout na privátní fondy. Buď to bude formou půjček, nebo vydávání obligací. Některé půjčky mohou být proti našemu provoznímu cash-flow. Prostředky lze získat také různými podnikatelskými záměry. Úvěry, které si nový typ společnosti bude brát, nesmí být zátěží, kterou by nebyla schopna ufinancovat. Jen pro představu, příjem z výběru mýta je zhruba deset miliard ročně, příjem z dálničních známek tři miliardy ročně, úvěr nebude proti majetku, ale proti výnosům společnosti. Takto celý systém nastavení nyní připravujeme.

René Poruba (38)

Narodil se v Ostravě a vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně. Než jej ministr dopravy pověřil řízením Ředitelství silnic a dálnic ČR, působil v organizaci jako ředitel úseku výstavby. ŘSD je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR, která má na starosti výstavbu, správu a údržbu silnic a dálnic.

LN Například?
Podívejte se do zahraničí, jak funguje třeba Asfinag (rakouská obdoba ŘSD – pozn. red.), který je také státní akciovkou. Ten je naším vzorem. Asfinag funguje tak, že má spoustu aktivit, které mu vydělávají peníze. Například benzinové stanice tam jsou v pronájmu. Nebo odtahové služby si také zajišťuje firma sama a nepustí tam nikoho dalšího. Proč by ŘSD nemohlo dělat to samé a nabídnout své služby třeba krajům?

LN Takže máte v plánu postupně rozšiřovat svoji činnost, abyste mohli všechny tyto věci zajišťovat sami a mít z toho profit?
Ano, cílem je postupně zvyšovat výnosy, tak aby bylo ŘSD schopné si na sebe vydělat. Proto říkám, že součástí restrukturalizace musí být i byznys plán a optimalizace celého systému organizace.

LN Co dále plánujete?
Nyní musím řešit velmi rychle problém, který se nazývá majetková správa. Jde například o memento historických smluv na pronájmy billboardů nebo odpočívek. Já mám smlouvy na odpočívky, které jsou z roku 1992 a uzavřeny jsou do roku 2048. Jsou naprosto nevýhodné.

LN Dají se vypovědět?
To ještě nevím, dávám to dohromady. Vše prochází podrobným auditem, vedeme řadu jednání.

LN Jak jsou smlouvy nastaveny? Můžete pronájem billboardů nebo odpočívadel navýšit?
Ano, my už je navyšujeme. Smlouvy bohužel historicky nejsou nastaveny výhodně pro stát, snažíme se na tom alespoň něco změnit, ale díky uzavřeným smlouvám a současné legislativě nemáme moc velký manévrovací prostor. Určitě by nám, alespoň v problematice billboardů, pomohlo přijetí novely zákona o pozemních komunikacích, který téma reklamních ploch podél silnic a dálnic řeší.

LN Stát reklamuje dálnici D47 v Ostravě, kterou stavěla společnost Eurovia. Prohlásil jste, že práce, kterou odvedla, je důvod, abyste po ní požadovali opravu celé silnice, nejen povrchu. Eurovia však tvrdí, že vinu nenese. Máte šanci prosadit komplexní opravu?
Já jsem prohlásil, že máme vážné pochybnosti o kvalitě práce na straně technického dozoru investora stavby. Máme vážné pochybnosti, že nasmlouvaný dozor od společnosti HBH Projekt a Dopravoprojekt nezafungoval. Pochybnosti jsou samozřejmě i o práci zhotovitele, který komunikaci stavěl, což byla prvotně společnost Dopravní stavby Ostrava. Pokud laboratorní výsledky naše předběžné závěry potvrdí, pak je na místě velmi tvrdá reakce ze strany ŘSD. Budeme se v takovém případě domáhat kvalitně opraveného díla, případně náhrady za další škody.

LN Interní audit ŘSD sice dává problém se stavbou za vinu Eurovii, ale také poukazuje na velmi chaotickou správu reklamací ze strany ŘSD. Auditoři například zjistili, že doklady byly až do provedení kontroly ve firmě Eurovia namísto v archivu ŘSD, a že jich nyní řada chybí. Hodláte v oblasti správy reklamací nastavit nějaké změny?
Interní audit zatím nevydal žádné finální stanovisko ve věci zavinění, audit zatím popsal podrobně problém s důrazem na končící záruční lhůtu v příštím roce. Vím, že musím situaci bezodkladně řešit, chystám zásadní systémové opatření, to si ale zatím nechám pro sebe – co kdyby bylo vyhlášeno výběrové řízení na generálního ředitele. Ale nechci předbíhat, více informací bychom měli mít v příštích týdnech.

LN Jak důkladně a s jakým postupem provádíte kontroly kvality odvedené práce? Prý v tom máte rezervy.
To je jedna z oblastí, na kterou se chci v nejbližší době zaměřit. Vím, že kontrola kvality odvedené práce neprobíhá úplně stoprocentně, ale to jsme zase zpět u jednoho z vašich prvních dotazů, personální obsazení a získávání kvalitních lidí do služeb státu.

LN Na jaké stavby budou v nejbližších letech peníze?
D1. R35, R52, R55, D3, D11, I/11 a samozřejmě Pražský okruh. Tam ale visí velký otazník, protože momentálně máme napadena všechna územní rozhodnutí. Strategii a financování další výstavby má v rukou ministerstvo dopravy a SFDI. Rozpočet je v těchto dnech projednáván v parlamentu.

LN Slibujete si zlepšení od novely stavebního zákona?
Zásadní změna novely zákona spočívá v omezení spekulací s pozemky určenými pro výstavbu ve veřejném zájmu. Sníží se a zprůhlední cena za výkupy pozemků pro dopravní infrastrukturu, urychlí se přípravy stavebního procesu a tím i celá stavba. Vznikne významná úspora nákladů na straně státu, průměrně kolem šedesáti procent z ceny výkupu pozemků u staveb ve stadiu přípravy.

LN Může se Česku stát, že nebude schopné vyčerpat dostupné zdroje z EU?
K tomu máme na rok 2012 přislíbené posílení rozpočtu ze strany SFDI.

Advantage Consulting, s.r.o.
SUPERVIZOR VÝROBY

Advantage Consulting, s.r.o.
Ústecký kraj
nabízený plat: 25 000 - 35 000 Kč