Úterý 21. ledna 2020svátek má Běla 1 °C mlha Předplatné LN
Lidovky.cz > Byznys > Firmy a trhy

OTÁZKA DNE: Co může Evropská komise nařídit členským státům EU?

José Barroso. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy José Barroso. | foto: ČTK

PRAHA Start předsednictví EU nezačal pro Maďarsko oslavnými salvami, ale nejistotou. Reformy Orbánovy vlády, jež už delší dobu vyvolávaly strach mezi investory začala šetřit Evropská komise. Barroso totiž dostal dopis se stížností od 13 velkých koncernů, který podepsal i ČEZ. Co však může EK udělat pro investory a je vůbec správné takovéto lobbování nadnárodních gigantů? Na Otázku dne LN odpovídali čeští experti na evropské právo.

JUDr. PhDr. Oldřich Choděra

JUDr. PhDr. Oldřich ChoděraPodle dostupných informací maďarská vláda se ve snaze snížit rozpočtový deficit rohodla zvýšit zdanění bankovních, maloobchodních, energetických a telekomunikačních firem.

Samotná pravomoc stanovit a vybírat daně spadá do výlučné kompetence členských států a z toho plyne, že je maďarská vláda oprávněna toto činit. Evropská unie pouze zjišťuje, zda v dané zemi jsou dodržovány právní předpisy Evropské unie.

Pokud se nejedná o nějakou diskriminaci v daném odvětví, kdy by například nějaké firmy byly zdaňovány víc a některé méně, potom se domnívám, že tato daňová úprava by byla v souladu s právem Evropské unie.

Komise EU pokud zjistí, že některá členská země neuplatňuje právní předpis Evropské unie, zahájí tzv. řízení pro porušení práva a to nejprve zašle oficiální dopis dané vládě s odůvodněním své domněnky a zároveň stanoví lhůtu na vysvětlení.

Jestliže stát včas nepodá uspokojivé vysvětlení ani nezjedná nápravu, zašle Komise další dopis, v němž stanoví lhůtu, do kdy je třeba situaci napravit. Pokud by členský stát požadavky nesplnil, je věc postoupena Soudnímu dvoru, který může uložit finanční sankce.

 JUDr. David JarošJUDr. David Jaroš, advokátní kancelář Camrda, Premus, Peter, Vychopeň, Vachoušek a partneři

V otázce nové maďarské daně z obratu pro většinu obchodních společností se jedná o nestandardní krok členského státu. To, že se již některé dotčené subjekty obrátily na EK svědčí spíše o snahu řešit danou problematiku v rámci Evropské rady, jíž Maďarsko v tomto pololetí předsedá.

Komise může zahájit i na takový podnět řízení s členským státem pro nesplnění povinnosti harmonizace vnitrostátního práva s právem unijním, zpravidla k působení na členský stát využívá právě jednání v Radě a dalších orgánech, jakož i evt. omezení přístupu k unijním finančním zdrojům či v závažnějších případech pozastavení hlasovacího práva v Radě.

Řízení před komisí může vyústit až v podání žaloby k Evropskému soudnímu dvoru pro porušení smluv o EU. Ani EK, ani ESD však nemohou svým rozhodnutím zrušit právní předpis členského státu.

Otázkou právní zůstává, který konkrétní unijní předpis je uplatňováním tohoto zákona přímo porušen (nabízí se např. článek 103 Smlouvy o založení EU a několik směrnic o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu), neznáme ani právní argumentaci v oné "petici".


Obdobné kroky subjektů - podávání podnětů Komisi - nejsou v praxi neobvyklé. Nesoulad takového předpisu s unijním právem mohou dotčené subjekty samozřejmě napadnout také u vnitrostátních maďarských soudů v rámci předběžné otázky.

Na druhou stranu zde existuje i např. rozhodnutí ESD z února 2009 o předběžné otázce, kdy ve sporu firmy Mechel Nemunas UAB proti Ministerstvu financí Litvy bylo judikováno, že evropské směrnice nebrání vybírání takové daně jako je vybírání srážky z příjmu v souladu se zákonem Litevské republiky o financování programu údržby a výstavby silnic, což by, za určitých okolností, mohlo být přiměřeně aplikováno i na danou problematiku veřejných financí Maďarska.

Dalším sporným aspektem daného předpisu je otázka rovnosti před zákonem dle čl. 12, 43 a 49 Smlouvy o ES i jeho retroaktivita, jež je nepochybně upravena i v maďarském ústavním právu.

Profesor Michal Tomášek, vedoucí katedry evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Michal Tomášek, vedoucí katedry evropského práva Právnické fakulty Univerzity KarlovyMaďarsko by mohlo argumentovat naléhavým zájmem tzv. "soudržnosti národní daňové soustavy", který byl v minulosti již několikrát uznán Soudním dvorem EU jako možné omezení některé ze základních svobod vnitřního trhu EU.

Stěžovatelé, včetně ČEZu, ovšem postupují zcela legitimně, protože při uplatnění takového omezení musí členský stát v každém indivuduálním případě unést důkazní břemeno, že omezení je přiměřené, tedy že učelu, který sleduje, nelze doáhnout jiným způsobem.

Pokud se celá věc dostane před unijní soudy, bude to patrně i případ Maďarska. V poslední době ovšem jak Evropská komise tak unijní soudy omezování volného pohybu z důvodu soudržnosti národní daňové soustavy uznávají stále méně.

Evropská komise je strážcem právnosti a dojde-li názoru, že je třeba věc žalovat, učiní tak i bez ohledu na postavení Maďarska jako předsednické země EU.

Premium

Pošťák, který vůbec nezvoní. U balíčků z Číny totiž nemusí

Pošta z Číny, ilustrační snímek | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Lidé si objednávají z čínských e-shopů zboží s bezplatnou dopravou a diví se, že nedostanou balíček do ruky. Pošta má...

Premium

Tři roky od věznění v garáži. Daniel dnes pracuje a stará se o miminko

Daniel Příhoda, jehož v roce 2016 věznil s jeho tehdejší přítelkyní Zdeněk... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Daniela před několika lety unesl vyšinutý Zdeněk Hryščenko. I s jeho kamarádkou Janou. Věznil je několik dní ve...

Premium

Pohádky na odpis: kterým hrozí zákazy a cenzura kvůli korektnosti

Jiří Korn v pohádce Honza málem králem (1977) | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Zahrajme si na prognostiky. Magazín DNES se zamýšlí nad tím, které nejoblíbenější české vánoční pohádky začnou vadit a...