13. října 2018 7:00 Lidovky.cz > Byznys > Firmy a trhy

Petice žádá ochranu před azbestem. Stát by měl být přísnější na firmy, které s tímto materiálem pracují

V minulosti již došlo k několika případům, kdy se během oprav budov do ovzduší... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy V minulosti již došlo k několika případům, kdy se během oprav budov do ovzduší... | foto: Ladislav Němec, MAFRA

PRAHA Mnohé stavební firmy ve velkém porušují pravidla při rekonstrukci objektů obsahujících azbest a obyvatelé jsou často ohroženi rakovinotvornými vlákny v ovzduší. Upozorňuje na to petice, kterou během dvou týdnů podepsalo už několik set lidí.

Výzva, kterou autoři chtějí v nejbližší době poslat vládě a do parlamentu, upozorňuje, že azbestová vlákna (prach) mají přímou souvislost se vznikem vážných onkologických onemocnění, jako je karcinom plic, vaječníků, hrtanu a zákeřný karcinom pohrudnice.

„Jako občané České republiky proto žádáme o ochranu zdraví před vdechováním respirabilních azbestových vláken na úrovni, kterou je takováto ochrana garantována v zemích Evropské unie jak zaměstnancům, kteří mohou s azbestovým prachem přijít do styku při svém zaměstnání, tak občanům, kteří souhrou nepříznivých okolností a nedodržením platných předpisů při sanaci azbestové zátěže mohou vdechovat azbestový prach ve svém okolí,“ uvádí doslova výzva.

Jak ochránit zdraví lidí?

„Proč jsem to podepsal? Situace je opravdu strašná. Sleduji to důsledně od roku 2013, kdy se u nás v Kloboukách rekonstruovalo náměstí a odtěženou zeminu stavební firma nahradila kamenivem kontaminovaným azbestem. Za dlouhé roky se nic nezměnilo, dohled státních úřadů je tristní a benevolentní,“ reaguje jeden ze signatářů petice Bohumil Fiala, předseda spolku Za malebné Kloboucko a okolí.

Výzva občanů vychází z materiálu nazvaného Česko bez azbestu, ve kterém Česká asociace pro odstranění azbestu (ČAPOA) navrhuje deset opatření, která by měl stát učinit v zájmu ochrany zdraví obyvatel. Požaduje například založit veřejně přístupný a státem garantovaný rejstřík oprávněných osob a firem k provádění inspekcí a sanace azbestu, důsledný dohled na výskyt azbestu u všech rekonstrukcí starších staveb nebo analýzu hornin v kamenolomech.

„Česká republika zakazuje po užití azbestu od roku 2005, ale příslušné normy a zákony, které stanovují pravidla pro sanace starých objektů a nakládání se starou azbestovou zátěží, se trestuhodně obcházejí. Zakázky provádějí, často kvůli nižší nabídnuté ceně, v mnoha případech firmy, které nemají oprávnění pro nakládání s nebezpečnými odpady a nedodržují vyžadované ochranné postupy při práci,“ komentuje situaci Aleš Soukup, výkonný ředitel ČAPOA, asociace, která sdružuje několik firem akreditovaných v oboru likvidace a měření azbestu.

Grafika k azbestu.

V tuzemsku široce rozšířený azbest, respektive azbestové materiály a konkrétně mikroskopická azbestová vlákna, není sám o sobě nebezpečný, pokud je zakrytý a nedochází s ním k manipulaci. Problém začíná ve chvíli, kdy dojde k zásahu například při rekonstrukci starých budov, eternitových střech, vláknocementových stoupaček v jádrech bytů, opláštění staveb z takzvaných boletických panelů nebo i při využití kameniva z lomů, které azbest obsahují.

Životu nebezpečné opravy

Bohumil Fiala připomíná i nejnovější případ v Brně, kde občané upozornili na probíhající rekonstrukci věžáků v Šumavské ulici a v ulici Jana Babáka stylem „lopata–motyka“. Boletické panely plné azbestu se prý z fasád odstraňují šmahem bez normou požadovaných bezpečnostních opatření, izolování odbouraného materiálu od okolí nebo celotělových obleků pracovníků.

Podobných případů, na které lidé upozorňují, rapidně přibývá. V Brně byl na základě podnětu obyvatel zjištěn letos azbest v posypovém materiálu. Před Vánocemi v roce 2016 musela zavřít na několik dnů provoz škola v nedalekých Želešicích – kvůli zjištění, že v celé škole byl ve vzduchu překročen limit pro výskyt azbestových vláken. „Pokud je dlouhodobě a ve velkých koncentracích vdechujeme, mohou způsobit různá plicní onemocnění, a dokonce až rakovinu,“ uvedla tehdy Hana Pokorná, ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví jihomoravské hygienické stanice.

Před lety řešilo podobný problém několik škol v Praze, kde vlivem odbyté rekonstrukce naměřili odborníci také výrazné překročení limitu pro azbest v ovzduší. V Přerově zase obyvatelé jedné z bytovek chystají žalobu na stavební firmu, která měnila jádra z azbestových materiálů v bytech bez požadovaných ochranných opatření a prostředků. A až se zpožděním se obyvatelé dozvěděli o nadlimitním obsahu nebezpečných vláken v okolí.

Polsko jako vzor

Odborníci připomínají, že v problematice nakládání s azbestem panuje u nás obrovský chaos. Investoři se často pouštějí do sanace a rekonstrukcí, aniž by si uvědomovali, o jak nebezpečnou práci se jedná. Pro pracovníky i lidi v okolí. Anebo to vědí, ale chtějí ušetřit.

Česku také chybí nějaký závazný plán likvidace, jaký má například Polsko, které se zavázalo do roku 2032 odstranit veškeré azbestové materiály, má přibližný odhad, kolik se jich na polském území nachází, kolik likvidace bude stát a kdo to zaplatí – včetně třeba čerpání evropských fondů. Nic z toho Česko nemá.

Celou azbestovou problematiku řeší v tuzemsku několik ministerstev, včetně ministerstva pro místní rozvoj (MMR), pod které spadá agenda stavebních úřadů a legislativy. „Problémem se v roce 2015 zabýval Evropský hospodářský a sociální výbor, který doporučil členským zemím EU, aby vytvořily podobný akční plán likvidace azbestu, jaký má Polsko. Vzhledem k tomu, že tato problematika nespadá do působnosti MMR, není nám známo, zda je akční plán v této věci připravován,“ reagoval Vilém Frček z tiskového oddělení MMR. Z informací od dalších ministerstev vyplývá, že zmíněný plán likvidace azbestu u nás nechystá nikdo.