3. ledna 2016 18:47 Lidovky.cz > Byznys > Firmy a trhy

Pojišťovny se ‚poperou‘ o chronické pacienty. Stát jim přisype

Fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích (ilustrační foto) | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích (ilustrační foto) | foto: Lidové noviny

Chronicky nemocní pacienti by se mohli stát váženými klienty zdravotních pojišťoven. Ministerstvo zdravotnictví totiž přichystalo novelu, díky níž získají pojišťovny kompenzaci za ztráty, které vytvářejí vysoké náklady za péči o dlouhodobě nemocné.

„Zdravotním pojišťovnám se poté již nevyplatí upřednostňovat zdravé pojištěnce. Chroničtí pacienti budou pro ně v průměru finančně neutrální,“ vysvětluje důvodová zpráva ministerstva.

Částka na jednotlivé nemocné bude ve výši průměru nákladů na léčbu chronicky nemocných v dané diagnóze.

Nový způsob náhrad pomůže i pacientům. Pojišťovny se o ně budou snažit lépe starat, včas je budou posílat na vyšetření, aby předešly komplikacím, které jsou drahé. Ve finále tím ušetří na výdajích na péči. Nemocným se navíc stabilizuje nebo dokonce zlepší stav.

Pojistné se nyní mezi pojišťovnami přerozděluje podle pohlaví a věku klientů. Děti od pěti let, mladí a lidé ve středním věku mají nižší indexy, ke stáru, jak začínají častěji potřebovat péči lékařů, se zvyšují. Ženské koeficienty jsou přitom o něco nižší než mužské ve stejné věkové skupině.

Pojišťovnám jsou nyní rovněž kompenzovány náklady na „drahé“ pacienty, tedy na ty, u nichž výdaje přesahují patnáctinásobek průměrných nákladů. Například v roce 2014 dosahovala tato hranice 320 tisíc korun. „VZP měla v tomto roce 55 574 klientů, kteří přesáhli limit pro uplatnění zvláště nákladných služeb. Celkové náklady dosahovaly 36,3 miliardy korun,“ upřesnil mluvčí pojišťovny Oldřich Tichý.

Po vzoru Nizozemska

Tyto v současnosti platné parametry zůstanou podle návrhu zákona v mechanismu přerozdělování i po zavedení dalšího rozměru o náklady na chronicky nemocné. Model uplatnilo poprvé Nizozemsko a nedávno ho začalo v upravené podobě používat třeba Slovensko. Říká se mu PCG (Pharmacy-based Cost Groups, farmaceuticko-nákladové skupiny).

„Je definován určitý okruh chronických onemocnění, která zvyšují nákladovost jimi postižených pacientů. To, že pojištěnec trpí jednou z těchto chorob, lze přesně určit podle výše roční spotřeby léčiv určitého typu,“ vysvětlují autoři novely zákona.

V české verzi PCG je definováno 25 skupin diagnóz, například rakovina, epilepsie, astma, cukrovka, AIDS, transplantace či srdeční choroby. Každá skupina získá nákladový index podle průměrných výdajů na léčbu. Pacient může být přiřazen do jedné nebo více skupin diagnóz podle spotřeby léčiv, případně nemusí patřit do žádné. Resort zdravotnictví odhaduje, že finanční dopady na příjmy zdravotních pojišťoven se budou pohybovat v řádu stovek milionů korun. Podle jeho výpočtu by z nového způsobu přerozdělení měla profitovat především největší VZP a malá pojišťovna Škoda.

Pojišťovny ale dopady komentovat nechtějí. „Nelze předem jednoznačně říci, zda by úprava byla pro VZP výhodná či nikoliv. Záleží vždy na nastavení úhrad v daném roce, k proměnným patří například každoročně se měnící podoba úhradové vyhlášky, aktuální počet mimořádně nákladných pacientů a výše výdajů za péči o ně,“ vysvětlil Tichý.

Náklady klesají až o polovinu

Přínos by ale model mohl mít právě pro chronické pacienty. Pokud by se o ně pojišťovny staraly intenzivněji, mohly by ve výdajích za ně i ušetřit. Například Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra již od roku 2011 ověřuje pilotní program Léčebné plány. Soustředí se na zefektivnění léčby pacientů s vysokým tlakem, cholesterolem, cukrovkou a obezitou. Projektu se aktivně účastní 195 praktických lékařů, kteří mají v cílené péči téměř 2850 pacientů.

„Čtvrtina pacientů dosáhla pod vedením svého praktika úplné kompenzace zdravotního stavu. Navíc zařazení pacienti spolupracují s lékařem na své léčbě ještě intenzivněji,“ popisuje mluvčí pojišťovny Hana Kadečková. Zanedbatelné ale nejsou ani ekonomické výsledky: náklady na tyto pacienty poklesly v průměru o třetinu až polovinu podle typu diagnózy.

Právě v Nizozemsku se po zavedení modelu PCG část pojišťoven začala soustředit na chronicky nemocné, hlavně na diabetiky.