16. prosince 2014 18:25 Lidovky.cz > Byznys > Firmy a trhy

Prezidentem evropských účetních bude muž z Východu. Čech Petr Kříž

Rozpočet – ilustrační foto. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Rozpočet – ilustrační foto. | foto: Shutterstock

Více než 800 tisíc účetních a auditorů z 36 evropských zemí zahrnuje Federace evropských účetních. Jejím prezidentem bude ve středu 17. prosince jmenován Petr Kříž a za stávajících dvacet sedm let existence federace se stane vůbec prvním prezidentem, který pochází z druhé strany bývalé „železné opony“.

Lidovky.cz: Ve středu budete jmenován prezidentem Federace evropských účetních. Můžete nám přiblížit tuto organizaci, a co toto jmenování pro Vás znamená
Federace je klíčovým představitelem evropských účetních a auditorů ve vztahu k evropským institucím, ale též ve vztahu ke světové účetní federaci IFAC i k ostatním profesním a oborovým organizacím. Je mezinárodní neziskovou organizací sídlící v Bruselu a sdružuje 47 profesních institucí účetních a auditorů z 36 evropských zemí včetně všech členských států EU. Členská základna tak představuje více než 800 tisíc kvalifikovaných účetních působících v účetních a auditorských firmách všech velikostí, v evropských korporacích, ve vládních orgánech, veřejném sektoru i v oblasti vzdělávání. Cíle Federace zahrnují analýzy a příspěvky k rozvoji účetnictví, profesní regulace a dalších relevantních oblastí tak, aby členské organizace byly včas informovány a aby federace byla schopna efektivně profesi vést. Podporujeme rovněž spolupráci mezi členskými organizacemi a jako reprezentanti liberální profese usilujeme o řádné zohlednění veřejného zájmu.

Lidovky.cz: Jaká cesta k této pozici vedla?

Nový prezident Federace evropských účetních Petr Kříž

Nový prezident Federace evropských účetních Petr Kříž

Osobně se věnuji auditorské profesi již téměř čtvrt století a většinu této doby jsem se v různých formách podílel na jejím řízení. Řadu let jsem působil v orgánech Komory auditorů, kterou jsem v letech 2001-2004 vedl a ve federaci působím od poloviny 90. let. Přesto je toto jmenování určitým vrcholem mé dosavadní profesní kariéry a nejbližší dva roky mě čeká velmi náročná, rozmanitá a velmi zajímavá práce v mezinárodním prostředí.

Lidovky.cz: Jakým způsobem je federace řízena?
Předloni jsme dokončili reformu Federace, jejíž strategii určuje členské shromáždění, na kterém se podílejí všechny členské organizace. Federaci pak řídí dvanáctičlenná správní rada, která mimo prezidenta, zastupujícího prezidenta, výkonného ředitele a jeho zástupkyně zahrnuje viceprezidenta, kteří musí být každý z jiné členské země. V jednotlivých odborných oblastech pak působí pracovní a politické skupiny, v nichž působí nejlepší experty členských organizací a tyto skupiny formulují návrhy pro správní radu a připravují řadu diskusních dokumentů s náměty pro rozvoj konkrétních oblastí. Všechny tyto činnosti pak podporuje sekretariát, který řídí výkonný ředitel.

Lidovky.cz: Jaké hlavní úkoly Vás teď čekají?
Mám určitý pocit, že jsme se v současnosti příliš tematicky rozkročili a v klíčových oblastech jsme naopak příliš často pouze reagovali na vývoj kolem nás. Rád bych nasměroval hlavní zdroje a pozornost pouze k několika prioritním tématům tak, abychom byli schopni tyto oblasti aktivně ovlivňovat a přinášet nové náměty a myšlenky. Mezi tyto oblasti patří korporátní výkaznictví, audit a ověřování finančních i nefinančních informací a konečně oblast veřejných financí, která zahrnuje jak otázky daňové, které přinášejí veřejnému sektoru rozhodující zdroje, tak otázky transparentního účetnictví, které umožní veřejnosti sledovat, kde a jak efektivním způsobem jsou tyto zdroje vynakládány. Před profesí je řada výzev: dokončení zásadních mezinárodních účetních standardů a jejich skutečně globální rozšíření, zásadní změna auditorských zpráv, které by měly přinést informace o hlavních rizicích, kterým jsou výkazy společností vystaveny, reforma finančních trhů, která by měla jak zvýšit jejich odolnost, tak vytvořit zdroje pro financování dlouhodobých investic. Mimo to řešíme potřeby a požadavky nové mladé generace a vývoj nových technologií během několika let zásadním způsobem změní přístupy k přípravě i auditu účetních závěrek. Za úspěch budu považovat, pokud se evropská účetní profese bude v nejbližších letech činorodě a účinně podílet na těchto změnách.

Lidovky.cz: Jak je v současné době vnímána česká auditorská profese v Evropě?
Za stávajících dvacet sedm let existence federace budu prvním prezidentem, který pochází z druhé strany bývalé „železné opony“. To dokládá skutečnost, že naše profese dnes již dospěla a je v Evropě plně respektována, byť se těžko můžeme srovnávat s největšími členskými organizacemi z velkých zemí, které mají v řadě případů delší než stoletou tradici a desítky, největší až stovky tisíc členů. Mohu s klidným svědomím konstatovat, že české účetnictví je dnes na solidní evropské úrovni a totéž platí i pro oblast auditu. Do budoucnosti bude rozhodující, jakým způsobem se dokážeme vypořádat s blížícími se reformami v obou těchto oblastech. Věřím, že se podaří docílit pozitivních změn s minimálním nárůstem byrokracie a neefektivní regulace. Za sebe mohu slíbit, že i ve své nové roli jsem připraven v této oblasti českou účetní a auditorskou profesi plně podporovat.

István Léko

Autor

István Lékoistvan.leko@lidovky.czČlánky

NÁZORY: V kolika letech jste si vzali hypotéku?
NÁZORY: V kolika letech jste si vzali hypotéku?

Anonym, nechci aby věděli, děkuji 8) Uvažuji o hypotéce, byt nebo dům. Musím samozřejmě ještě šetřit aby mi ji vůbec dali. Ale radši platit 8tisíc hypotéku než podnájem. Chci se zeptat v kolika letech jste si ji vzali, na co a zda nelitujete. Je mi 26, bezdětná.