29. listopadu 2012 10:30, aktualizováno  12:06 Lidovky.cz > Byznys > Firmy a trhy

Švarcsystém inspektory nepálí, padají za něj jen drobné pokuty

Dělník (ilustrační foto) | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Dělník (ilustrační foto) | foto: Shutterstock

PRAHA Za takzvaný švarcsystém, který je od ledna letošního roku nelegální, inspektoři rozdali pokuty za 6,9 milionu korun. Větší část z této sumy zaplatili zaměstnavatelé. Statistika nicméně ukazuje, že tento trik tvoří pouze malou část nelegálního zaměstnávání.

Od dubna stanovil Státní úřad inspekce práce jasná pravidla, jak švarcsystém poznat. Zaměstnavatel musí na požádání jeho inspektorů předložit pracovní smlouvy všech zaměstnanců, v opačném případě mu hrozí pokuta od 250 tisíc do 10 milionů korun, pracovníkům až 100 tisíc.

Co je švarcsystém

Švarcsystém spočívá v tom, že podnik místo zaměstnanců na tu samou práci najímá živnostníky, čímž ušetří peníze za zdravotní a sociální pojištění.

Za znaky švarcsystému se považuje, když člověk splňuje následující body, přitom ze zaměstnavatelem nemá pracovněprávní vztah.

 • vystupuje jménem zaměstnavatele, ne sám za sebe
 • dostává pravidelné a stejné odměny
 • pracuje s pomůckami zaměstnavatele (počítač ve firmě)
 • má stanovenou pracovní dobu
 • existuje vztah nadřízenosti a podřízenosti (plní příkazy)
  ad.

Takových lidí kontroly zatím letos odhalily 308.

"Jedná se o výkon práce osobami samostatně výdělečně činnými, s podezřením na zastřený výkon závislé práce, dokazování není ale není ve všech případech ukončeno," informoval server Lidovky.cz náměstek úřadu Jiří Macíček.

Pokuty kvůli švarcsystému nicméně představují jen malou část postihů za nelegální práci. Za ní úřad vybral na 524 pokutách 110 milionů korun, z čehož za švarcsystém rozdal 20 pokut v hodnotě 6,9 milionu korun.

"Větší část pokut byla uložena právnickým nebo podnikajícím fyzickým osobám v postavení zaměstnavatele, nikoli pracovníkům," upřesnil Macíček.

Podle něj se ukazuje, že švarcsystém není hlavním problémem nelegálního zaměstnávání. "Z tohoto důvodu se na něj orgány inspekce práce cíleně nezaměřují," dodává k tomu náměstek. Celkově Státní úřad inspekce práce letos provedl 54 tisíc kontrol, z čehož 29 tisíc jich bylo zaměřeno na nelegální zaměstnávání.

Inspektory kromě švarcsystému zajímá, zda mají zaměstnanci z ciziny pracovní povolení a povolení k pobytu, kontrolují, zda další pracovníci mají smlouvu nebo jestli nepobírají podporu.

Co je nelegální práce

 • výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah, který může mít dvě formy, a to 

  výkon závislé práce zcela bez pracovní smlouvy nebo výkon závislé práce zastřený jinou než pracovněprávní smlouvou (tj. závislá práce vykonávaná v simulovaném obchodním nebo občanskoprávním vztahu, neboli takzvaný švarcsystém)

 • pokud fyzická osoba – cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle tohoto zákona vyžadováno, nebo v rozporu se zelenou nebo modrou kartou

 • pokud fyzická osoba – cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno

ogoOndřej Golis