Pondělí 27. března 2023, svátek má Dita
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Jaderná zařízení nemají rezervy na likvidaci, ohrožují státní rozpočet

Ekonomika

  11:20
PRAHA - Nedostatečná výše rezerv na vyřazování jaderných zařízení může podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) znamenat značné riziko pro státní rozpočet. Vyplývá to z kontroly, která prověřovala účelnost, hospodárnost a efektivnost hospodaření Správy úložišť radioaktivních odpadů s peněžními prostředky a majetkem státu.
Jaderná elektrárna (ilustrační foto)

Jaderná elektrárna (ilustrační foto) foto:  Tomáš Krist, Lidové noviny

"Nedostatečná výše rezerv může znamenat značné riziko pro státní rozpočet, neboť v případě, že na likvidaci jaderných zařízení nebude dostatek finančních prostředků, musí náklady spojené s likvidací převzít stát," uvedl prezident kontrolního úřadu František Dohnal.

K zajištění dostatku peněžních prostředků na vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště z provozu ukládá atomový zákon držitelům povolení povinnost tvořit ve stanovené výši rezervy, které lze použít pouze na přípravu a realizaci vyřazování. Od roku 2002 musí být peněžní prostředky uloženy na vázaném účtu a jejich použití podléhá schválení ze strany Správy úložišť. Odhad nákladů na ukládání a vyřazování se po aktualizaci v roce 2003 výrazně snížil.

Závažným pochybením je podle NKÚ nedostatečná úprava výkonu správy odvodů shromažďovaných na jaderném účtu a chybějící úprava pravidel pro hospodaření s prostředky tohoto účtu.

Činnost správy úložišť byla financována z jaderného účtu a ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly ministerstva průmyslu a obchodu. Kolem 90 procent výdajů bylo financována z jaderného účtu spravovaného ministerstvem financí. "MPO jako zřizovatel SÚRAO nezajišťovalo kontrolu prostředků, které SÚRAO dostávala z jaderného účtu, ani kontrolu prostředků na jaderný účet odváděných. Ze strany SÚRAO ani MPO nám nebylo doloženo, kdo a jak správnost výše odvodu v kontrolovaném období ověřoval," poznamenal šéf kontrolního úřadu.

Stát ručí za bezpečné nakládání s radioaktivními odpady. Jejich ukládání a činnosti s tím spojené svěřuje atomový zákon právě státní organizaci SÚRAO, kterou v roce 1997 zřídilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Hlavním důvodem byla snaha mít pod kontrolou státu bezpečnost a kvalitu ukládání radioaktivních odpadů. Původcům radioaktivních odpadů byla mimo jiné stanovena povinnost odvádět státu peněžní prostředky na činnosti spojené s ukládáním radioaktivních odpadů. Správa odvodů náleží do činnosti SÚRAO.

Kontrola se uskutečnila od června do prosince loňského roku. Kontrolovaným obdobím byly roky 2007 a 2008, v případě věcných souvislostí i předchozí období a období do ukončení kontroly. Kontrolovanými osobami byly Správa úložišť radioaktivních odpadů a ministerstvo průmyslu a obchodu.

Autor:

Testování: Otestujte Buchtičky se šodó naruby
Testování: Otestujte Buchtičky se šodó naruby

Máte rádi buchtičky se šodó, ale nechcete se pouštět do jejich přípravy? Tak se přihlaste do testování novinky na trhu – buchtiček s vanilkovým...

Mohlo by vás zajímat