Pátek 7. října 2022, svátek má Justýna
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Jak velký důchod dostanete? A jak se počítá?

Ekonomika

  16:00
PRAHA - Blíží se vám odchod do důchodu? Co vás vlastně čeká? A jak velký důchod a proč dostanete? Do starobního důchodu můžete odejít v okamžiku, kdy dosáhnete důchodového věku a získáte potřebnou dobu pojištění, tedy lidově řečeno potřebný počet „odpracovaných let“.

Od roku 2010 se doba potřebná pro odchod do důchodu prodlužuje. foto: Shutterstock

Kolik to bude právě ve vašem případě, záleží na tom, v jakém roce dosáhnete důchodového věku. Od roku 2010 se totiž doba pojištění potřebná pro odchod do důchodu postupně prodlužuje. Ti, kteří dosáhnou důchodového věku letos, musí mít zaevidovaných alespoň 34 let.

Do „odpracovaných let“ se ale nezapočítávají jen roky, kdy jste pracovali, ale i tzv. náhradní doba pojištění. „Ta se týká životního období, ve kterém člověk neodvádí žádné pojistné, a přesto mu tato doba může být plně nebo zčásti započtena,“ vysvětluje Jana Buraňová z České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Mezi nejčastější náhradní doby patří péče o dítě do 4 let věku, studium před 1. 1. 2010, evidence u úřadu práce, pobírání invalidního důchodu třetího stupně nebo péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby. Ze zákona se ale s nimi při výpočtu důchodu zachází tak, aby nedošlo ke snížení vyměřovacího základu. „Celkový souhrn příjmů dosažených v rozhodném období je rozpočítáván pouze na období, kdy byla vykonávána výdělečná činnost, nikoliv na období bez příjmů,“ upřesňuje Buraňová.

Grafika k důchodu.

Důchodový věk novela zákona o důchodovém pojištění „zastropovala“ na 65 letech. Platí stejně pro muže a ženy, ale pro ty narozené po roce 1971. U lidí narozených dříve se „důchodový věk“ stanovuje podle roku narození, u žen hraje roli i počet vychovaných dětí.

A ještě jednu novinku tato novela přinesla. Zakotvila nový zvýhodněný mechanismus valorizace důchodů. Pravidelné zvýšení důchodů bude proto od ledna letošního roku 2018 výraznější, než tomu bývalo v minulých letech. A to u všech druhů důchodů: starobních, předčasných starobních, invalidních, vdoveckých i sirotčích.

Pro letošek se základní výměra, která je pro všechny druhy důchodů stejná, zvýšila o 150 korun, na 2700 korun. Procentní výměra důchodu, která je individuální a závisí na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech, vzrostla o 3,5 procenta. Pokud tedy loni pobíral důchodce průměrně 11 850 korun, letos by to mělo být kolem 12 300 korun.

Důchod není automatický

Příklad výpočtu starobního důchodu přiznaného v roce 2018

  • Muž narozený 15. 3. 1955, jeho důchodový věk je tedy 63 let a 4 měsíce. Toho dosáhne 15. 7. 2018 a k tomuto datu požádá o přiznání důchodu.
  • Důchodově pojištěný byl celkem 45 let. Jeho osobní vyměřovací základ za období 1986–2017 činí 25 000 Kč.
  • Výpočtový základ se stanovil následovně: částka 13 191 Kč (spodní redukční hranice) se započte v plné výši, k ní se přičte 26 % z 11 809 Kč (což je rozdíl mezi spodní redukční hranicí a osobním vyměřovacím základem, tedy mezi 13 191 Kč a 25 000 Kč), což je po zaokrouhlení 3 071 Kč.
  • Jeho výpočtový základ je tedy 16 262 Kč (13 191 + 3 071). Procentní výměra důchodu činí 67,5 % z výpočtového základu (45 x 1,5 % za každý rok pojištění), její výše bude tedy 10 977 Kč.
  • K ní bude náležet základní výměra 2700 Kč, starobní důchod tak bude celkem činit 13 677 Kč (10977 + 2700).

Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. I po vzniku nároku na důchod tak můžete pokračovat ve výdělečné činnosti bez pobírání důchodu a částku důchodu si tím navýšit. Výdělečnou činnost je navíc možné vykonávat i při pobírání důchodu – a po 360 kalendářních dnech činnosti požádat o přepočet výše důchodu.

Důchod vám nikdo „nepřidělí“ automaticky. Pokud se rozhodnete do penze odejít, musíte si o ni sami požádat na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště. „Tam s vámi odborníci žádost o důchod sepíší. Žádný formulář předem se nevyplňuje,“ upřesňuje Buraňová. „Žádost je ale možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu.“

Při žádosti o důchod je třeba předložit především průkaz totožnosti a dále doklady o náhradních dobách pojištění a o dobách pojištění, které ČSSZ nemá v evidenci. Protože i to se může stát. Než se tedy vydáte na úřad, je dobré si zjistit, zda vám v evidenci nějaký časový úsek nechybí.

Výpis „důchodového konta“

Tuto skutečnost si může každý občan bez ohledu na věk ověřit u ČSSZ. Jednou za kalendářní rok si totiž lze požádat o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění. Jde vlastně o takový výpis vašeho „důchodového konta“. Pokud jste krátce před důchodem, měl by vám od ČSSZ přijít automaticky.

Tento výpis „důchodového konta“ obsahuje přehled a také součet dob důchodového pojištění (odpracovaných let), popřípadě náhradních dob pojištění (např. dobu evidence na úřadu práce), a také přehled vyměřovacích základů (výdělků) a vyloučených dob (např. dočasné pracovní neschopnosti) od roku 1986. „Díky němu si mohou lidé snadno ověřit, zda v evidenci ČSSZ mají všechny doklady o své pracovní minulosti,“ říká Buraňová. Je v něm totiž uvedena také informace o dobách neevidovaných, tzn. o obdobích, ke kterým ČSSZ v evidenci žádný doklad nemá.

Pokud na výpisu taková bílá místa najdete, budete je muset doložit náhradními doklady. Jakými konkrétně ve vašem případě vám řeknou na OSSZ nebo na telefonní informační lince 800 050 248.

Předčasný starobní důchod

Stejný postup platí i v případě, pokud se rozhodnete do důchodu odejít dříve, než dosáhnete řádného důchodového věku. Podle toho, kolik vám je let, tak můžete učinit dříve o tři až pět. Počet odpracovaných let je ale třeba splnit v plné výši – letošní adept předčasného důchodu musí mít alespoň 34 let.

Není to ale příliš výhodné. Předčasný důchod se totiž trvale krátí – je tedy i mnohem nižší. Výše krácení je závislá na délce doby, která chybí od data přiznání předčasného starobního důchodu do dosažení „řádného“ důchodového věku.

„Sazba procentní výměry důchodu se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku o 0,9 procenta výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů, o 1,2 procenta za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a o 1,5 procenta za období od 721. kalendářního dne,“ vypočítává Jana Buraňová.

Lidem nad 85 let by se mohla penze zvýšit o tisíc korun. Zásluhovost se ale sníží

Takže například u 14tisícového důchodu (při době pojištění 40 let) to bude orientačně představovat přibližně 500 korun při odchodu do důchodu o rok dříve, 2016 korun v případě tří let, 2856 korun u čtyř let a při odchodu do důchodu o pět let dříve se důchod bude krátit dokonce o 3696 korun.

O pět let dříve do důchodu mohou odejít jen ti, jejichž důchodový věk (daný rokem narození. u žen i počtem dětí) je nejméně 63 let, ale ne dříve než v dosažených 60 letech. Ostatní mohou jít do důchodu dříve maximálně o tři roky.

Autor:

ANALÝZA: Co udělají USA, když Rusko použije atomovou bombu? Jsou tři možnosti

Premium Pořád se věští z koule, jestli Rusko použije na Ukrajině atomovku, kreslí se různé scénáře, ale vůbec se neví, co by...

Jak přestat chrápat. Pomoct může i tenisový míček, říká primář Jirák

Premium Chrápání postihuje zhruba 57 procent mužů a 40 procent žen. Kdy může být chrápání signálem vážného problému? A co to je...

Mužské sny. Po čem muži doopravdy touží a co si radši nechají ujít

Premium My ženy si ve svých hlavách dokážeme utvořit dokonalé scénáře a domněnky, které jsou ovšem mnohdy vzdálené realitě....

Mohlo by vás zajímat