Čtvrtek 2. prosince 2021, svátek má Blanka
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Jak vyplnit daňové přiznání

Ekonomika

  9:24
PRAHA - Jak správně vyplnit daňové přiznání? Vezměte si do ruky formulář, propisku a vypisujte podle návodu LN řádek po řádku.

Vyplnit daňové přiznání není žádná věda. Lidovky vás formulářem provedou krok po kroku. foto: Lidové noviny

Daňové přiznání - strana 1


Finančnímu úřadu v, ve, pro
Napište sídlo finančního úřadu, pod který spadáte. To závisí na adrese vašeho trvalého bydliště v době, kdy daňové přiznání vyplňujete. Pokud nevíte, pod jaký úřad patříte, informaci naleznete na webu cds.mfcr.cz .

Řádek 01
Zaměstnanci nepíší nic, podnikatelé napíší identifikační číslo, které jim přidělil finanční úřad ihned poté, co se podnikatel nahlásil k placení daní.

Řádek 02
Rodné číslo opište z občanského průkazu.

Daňové přiznání strana 1 - malé, vyplněnéŘádek 03
Zaškrtněte kolonku „řádné“. Ostatní kolonky jsou pro případ, kdy přiznání vyplníte, odešlete a potom zjistíte, že v něm byla chyba, a zašlete přiznání nové. V takovém případě zaškrtnete kolonku „opravné“ nebo „dodatečné“.

Řádek 04
Zaměstnanec nepíše nic, týká se pouze podnikatelů v konkurzu.

Řádek 05
Kolonka „ano“ je pro osoby, které pověřily vyplněním a podáním přiznání daňového poradce. Díky němu mohou daňové přiznání odevzdat až do 30. června letošního roku. Kdo si podává daňové přiznání sám, zaškrtne kolonku „ne“.

Řádek 05a
Řádek se týká pouze podnikatelů, kteří mají povinnost auditu ze zákona.

...za zdaňovací období (kalendářní rok)
Napište rok 2008. Další dvě kolonky se na vás nevztahují, jsou pouze pro podnikatele v konkurzu.

Řádky 06 až 18
Své osobní údaje vyplňte podle občanského průkazu. Řádek 11 se týká jen těch, kteří v České republice platí daně, ale nebydlí zde.

Řádky 19 až 22
Vyplňuje pouze ten, kdo se počátkem roku 2009 přestěhoval, a podává tudíž daňové přiznání jinde, než kde v roce 2008 bydlel.

Řádky 23 až 29
Vyplňují opět pouze ti, kteří v České republice platí daně, ale nebydlí zde.

Řádek 30
Označte ne, pokud nemáte obchodní spojení se zahraniční osobou.

Daňové přiznání - strana 2

Řádek 31
Napište celkovou částku svých ročních příjmů od všech zaměstnavatelů za rok 2008.

Daňové přiznání strana 2 - malé, vyplněnéŘádek 32
Napište, kolik za vás zaměstnavatel zaplatil za sociální a zdravotní pojištění. Částku najdete na potvrzení o příjmech od zaměstnavatele na řádku 5.

Řádek 33
Vyplní pouze ten, kdo měl příjmy ze zahraničí v zemi, se kterou Česká republika nemá smlouvu o takzvaném „zamezení dvojího zdanění“, a musel ze svých zahraničních příjmů zaplatit daň.

Řádek 34
Sečtěte řádek 31 a 32. Od nich odečtěte řádek 33. Ukázat si to můžeme na příkladu pana Josefa z modelového daňového přiznání - sečte 420 tisíc a 147 tisíc, vyjde mu 567 tisíc.

Řádek 35
Tento řádek je určený lidem s příjmy ze zahraničí.

Řádek 36
Opište řádek 34.

Řádek 36a
Týká se zaměstnanců s příjmy ze zahraničí. Pokud nemáte příjmy ze zahraničí, opište údaj z řádku 36.

Řádek 37
Řádek se týká jen podnikatelů. Ti do řádku 37 napíší hodnotu z řádku 113 přílohy daňové přiznání číslo 1.

Řádek 38
Většiny lidí se netýká.

Řádek 39
Pokud pronajímáte nemovitost, vyplňte nejprve přílohu 2. Do řádku 39 přeneste řádek 206 z této přílohy.

Řádek 40
Přeneste řádek 209 z přílohy číslo 2. Jde o příjmy, které máte z nákupu a z prodeje soukromého majetku.

Řádek 41
Sečtěte řádky 37, 38, 39 a 40. Zapište kladnou nebo zápornou hodnotu.

Řádek 41a
Týká se lidí, kteří mají příjmy ze zahraničí. Kdo takové příjmy nemá, opíše údaj z řádku 41.

Řádek 42
Součet řádku 36a a řádku 41a, když je kladný. Je-li řádek 41 záporný, pak zůstává hodnota řádku 36a.

Řádek 43
Pro rok 2008 se nevyplňuje.

Řádek 44
Podnikatelé zde mohou uplatnit ztrátu z minulých období - nejvýše ze sedmi let.

Řádek 45
Podnikatelé, kteří mohou odečítat ztrátu, odečtou od řádku 42 řádek 44.

Řádek 46 až 53
Zde můžete uvést skutečnosti, které vám sníží daňový základ. Například odečet úroků, životní pojištění a jiné. Použijme opět pana Josefa - příspěvek na charitu (5000 Kč) napíše do kolonky 46. Přiloží také potvrzení, které získal od charitativní organizace. Do řádku 47 napíše úroky zaplacené na hypotéce, doloží je potvrzením z banky. Na řádek 48 přijde hodnota zaplaceného penzijního připojištění. To si Josef spočítá tak, že měsíční platbu vynásobí dvanácti, vyjde mu 12 krát 900, čili 10 080 korun. Z této částky odečte 6000, protože slevu dostane jen z toho, co je nad hranicí šesti tisíc. Výsledkem je 4800 korun. Nakonec Josef doplní do řádku 49 částku za životní pojištění, kterou doloží potvrzením z penzijního fondu.

Řádek 54
Sečtěte řádky 46 až 53 a částku vepište do kolonky.

Řádek 55
Od řádku 45 odečtěte řádek 54 a výsledek vepište do kolonky.

Řádek 56
Údaj v řádku 55 zaokrouhlete na stovky dolů.

Řádek 57
Částku z řádku 56 vynásobte číslem 0,15 (daň 15 %), tím vypočítáte daň. Tu zapište do kolonky.

Řádky 58 až 60
Zaměstnanci bez přivýdělku opisují do řádku 58 řádek 57 a do řádku 60 částku z řádku 58 zaokrouhlenou na stovky směrem vzhůru.

Řádek 61
Podnikatelé přenesou údaj o daňové ztrátě z řádku 41a.

Řádek 62
Vyplňují podnikatelé, kteří mají zaměstnance s tělesným postižením

Řádek 63
Většiny lidí se netýká. Jak vyplnit daňové přiznání

Daňové přiznání - strana 3


Řádek 64
Vyplňte částku, o kterou si každý poplatník může snížit daň sám na sebe, za rok 2008 je to 24 840 korun.

Daňové přiznání strana 3 - malé, vyplněnéŘádek 65a
Týká se manželů. Pokud si váš manžel/manželka nevydělali v roce 2008 víc než 68 000 (nezahrnuje dávky sociální podpory), můžete si svoji daň snížit o 24 840 korun. Pokud nejste v manželství ještě celý rok, můžete si za každý měsíc počítat 2070 korun. V případě pana Josefa příjmy jeho manželky nepřesáhly 68 tisíc, Josef tak může uplatnit slevu na vyživovanou manželku a ta musí napsat čestné prohlášení o tom, že nemá zdanitelné příjmy.

Řádek 65b
Pokud je váš manžel/manželka invalidní (má průkaz ZTP/P), odečtěte si dvojnásobek - 4140 korun za každý měsíc. Za rok to tedy bude činit 49 680 korun.

Řádek 66
Pokud pobíráte částečný invalidní důchod, vepište 2520 korun za celý rok nebo 210 korun za každý měsíc, kdy jste důchod dostávali.

Řádek 67
Pokud jste v plném invalidním důchodu, vepište částku 5040 korun za rok nebo 420 korun za každý měsíc.

Řádek 68
Vyplňuje pouze ten, kdo vlastní průkaz ZTP/P. Napíše částku 16 140 korun za rok nebo 1345 za každý měsíc, kdy byl držitelem průkazu ZTP/P.

Řádek 69
Studenti do 26 let si mohou odečíst dalších 4020 korun za rok nebo 335 korun za každý měsíc svého studia.

Řádek 70
Sečtěte řádek 62 až 69. Výsledek zapište do kolonky.

Řádek 71
Od vypočtené daně z řádku 60 odečtěte slevy z řádku 70.

Tabulka č. 2
Údaje o dětech, které žijí s vámi v domácnosti.

Řádek 72
Napište daňové zvýhodnění na vyživované děti. Výše je 10 680 korun na jednoho potomka za rok nebo 890 korun za měsíc. Pokud je dítě invalidní, částka se zdvojnásobuje.

Řádek 73
Zde napište slevu na dani za děti, kterou za vás už zaměstnavatel u státu uplatnil. Částku najdete v informacích ze zaměstnavatelovy mzdové účtárny, na řádku 12.

Řádek 74
Řádek 71 minus řádek 73. Částka, která vám vyjde je to, co máte zaplatit na dani.

Řádek 75
Daňový bonus dostane ten, kdo si vypočetl daň nižší než daňové zvýhodnění na děti. Tedy tehdy, pokud částka v řádku 71 je nižší než částka v řádku 72. Nárok na daňový bonus má rodič pouze v případě, kdy si v roce 2008 vydělal alespoň 48 000 korun.

Řádek 76
Výše daňových bonusů na děti, které již zaměstnavatel vyplatil. Údaj je uveden na potvrzení z účtárny na řádku 11.

Řádek 77
Řádek číslo 75 minus řádek číslo 76. Výsledek zapište do kolonky. Toto je bonus, který vám stát má ještě doplatit.

Řádek 78 až 83
Nevyplňujte, pouze do řádků 79 a 80 opište číslo ze řádku 74.

Řádek 84
Podle potvrzení mzdové účtárny (součet řádků 9 a 10) vepište, kolik vám zaměstnavatel srazil na zálohách.

Řádek 85
Zaměstnanci nevyplňují, podnikatelé uvedou zálohy na daň, které zaplatili během svého podnikání.

Řádek 86
Vyplní jen podnikatelé, kteří zaplatili paušální daň určenou finančním úřadem.

Řádek 87 až 90
Tyto řádky se týkají pouze malé skupiny podnikatelů.

Řádek 91
Od řádku 74 odečtěte hodnoty z řádků 77, 84, 85, 86, 87, 88, 89 a 90. Pokud vám vyjde kladná hodnota, budete doplácet. V případě záporné hodnoty vám stát vrátí přeplatek.

Daňové přiznání - strana 4


Přílohy DAP
V pravém sloupci označte, které přílohy budou u daňového přiznání a kolik jich celkem bude.

Příloha číslo 1
Vyplňují podnikatelé, čili lidé, kteří mají živnostenský list nebo pracují na základě licenční smlouvy apod.

Daňové přiznání strana 4 - malé, vyplněnéPříloha číslo 2
Vyplní ten, kdo má příjmy z pronájmu, případně příjmy z prodeje osobního majetku, který se ziskem prodal do jednoho roku od zakoupení.

Příloha číslo 3
Vyplňují ti, kdo mají příjmy ze zahraničí.

Účetní závěrka
Podnikatelé, kteří vedou účetnictví, přikládají závěrku.

Seznam
Platí pro toho, kdo chce vyloučit dvojí zdanění z příjmů ze zahraničí.

Potvrzení od zaměstnavatele
Zaměstnanci potvrzení získají ve mzdové účtárně od svého zaměstnavatele. Pokud loni zaměstnanec měnil místo, dodá potvrzení od všech zaměstnavatelů. Modelový pan Josef tak přiloží Potvrzení o zdanitelných příjmech od svého zaměstnavatele, firmy PC Software. Dále přidá potvrzení z charitativní organizace o darovaných příspěvcích.

Potvrzení o úvěru
Ten, kdo má úvěr od hypoteční banky nebo stavební spořitelny, přiloží k přiznání potvrzení o výši zaplacených úroků.

Potvrzení pojišťovny o platbách životního pojištění
Dodá se k daňovému přiznání.

Další možné přílohy
Například potvrzení o studiu pro osoby nad 18 let, čestné prohlášení manžela/ky, že nemá zdanitelné příjmy.

Počet listů příloh
V pravém sloupci se sečte celkový počet přiložených listů.

Neoznačený řádek uprostřed
Vyplňte datum, místo a nezapomeňte na podpis. Nějaké to zapomenuté číslo si možná budete moci ještě doplnit po telefonu, ale podpis nikdy. Protože pan Josef už zná úřady, raději si celé vyplněné daňové přiznání i s přílohami okopíruje a uschová.

Žádost o vrácení přeplatku
Pokud máte přeplatek, je potřeba vyplnit ostatní pole, aby finanční úřad věděl, kam přeplatek poslat.

Daňové přiznání elektronicky

Pokud se chcete vyhnout úřadům a frontám, podejte daňové přiznání elektronickou formou.

První, co k tomu budete potřebovat, je takzvaný „kvalifikovaný certifikát“ neboli nástroj pro ověření elektronického podpisu. Je to jednoduše způsob, jak přes počítačovou síť dokázat, že vy jste vy, a ne někdo jiný. Certifikát můžete získat u několika společností, například u České pošty nebo u První certifikační autority.

Dále je třeba navštívit daňový portál České daňové správy, kde se přihlásíte k aplikaci EPO2 (volba Elektronická podání). K přihlášení si tam musíte zřídit „daňovou informační schránku“, jakýsi účet na stránkách Daňové správy.

Růžový formulář lze vyplnit přímo v prohlížeči, obsahuje pěkně zpracovanou nápovědu a výpočty provádí za vás. Účinně také kontroluje chyby.

Jinou možností je vyplnění formuláře off-line a odeslání výsledku přes internet. Nakonec se vám na disk uloží soubor, kterým můžete doložit, že jste přiznání skutečně podali. Pokud elektronický podpis nemáte, budete muset ještě zajít na úřad a podepsané papíry tam zanést.

Autor:

ANALÝZA: Případ Kenosha. Média si napsala vlastní verzi

Premium Půlka Ameriky si udělala z Kylea Rittenhouse, jenž zastřelil dva lidi, vzorovou karikaturu bílého rasisty s puškou, a...

Pět nejčastějších chyb, které Češi dělají v penzijním spoření

Premium Ve starém „penzijku“ si na důchod spoří více než tři miliony Čechů a v nových fondech už přes 1,3 milionu lidí. Stát...

Strach se do lidí pouští jako jed. Horší než covid je hysterie, říká herec Dušek

Premium Je hercem, režisérem, scenáristou, moderátorem. Renesančního ducha zřejmě Jaroslav Dušek zdědil po svém rodu s modrou...

Vyhrajte balíček Kendamil XXL a k tomu výborné kaše pro vaše miminko
Vyhrajte balíček Kendamil XXL a k tomu výborné kaše pro vaše miminko

Kendamil je kojenecká výživa bez kompromisů. Dopřejte svému děťátku to nejlepší – oblíbenou prémiovou výživu v XXL balení! 3 z vás ji pošleme a...

Mohlo by vás zajímat