Sobota 15. května 2021svátek má Žofie 16 °C přeháňky až bouřky Předplatné LN
Lidovky.cz > Zprávy > Byznys

KOMENTÁŘ: Novela zákona o obchodních korporacích – lepší pozdě nežli později?

Složení peněžitého vkladu do společnosti bude jednodušší. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Složení peněžitého vkladu do společnosti bude jednodušší. | foto: Shutterstock

PRAHA Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila na začátku listopadu novelizaci zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“). Návrh rozsáhlé novely počítá s její účinností od 1. 1. 2021. Jaké hlavní změny novela přináší v oblasti obecných ustanovení a nejde o změny přijaté „minutu po dvanácté?“

Co se obecných ustanovení týče, dochází k celkovému zjednodušení právní úpravy, což je zajisté pozitivní změna pro každého. Podle současné právní úpravy platí, že peněžité vklady se do kapitálových společností (tedy společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti) splácejí výlučně na zvláštní účet u banky nebo spořitelního družstva, který zřídí správce vkladu. Novela tuto praxi u společnosti s ručením omezeným mění a vkládá do § 23 ZOK nový druhý odstavec, podle kterého peněžitý vklad do společnosti s ručením omezeným lze splatit i jiným způsobem, nepřesáhne-li výše všech peněžitých vkladů v souhrnu 20 tisíc korun. Tedy jinými slovy lze nově peněžité vklady splatit kupříkladu pouze prostřednictvím správce vkladu, bez nutnosti zakládat zvláštní účet u banky. Tuto změnu lze bezpochyby kvitovat, neboť odstraňuje další z překážek při zakládání společností s ručením omezeným, nehledě na šetření nákladů jejich zakladatelů.

Novela do § 40 ZOK také vkládá nový odstavec, podle kterého se nadále zakazuje, aby obchodní korporace poskytla společníkovi nebo osobě jemu blízké bezúplatné plnění. Cílem navrhované úpravy je zabránit obcházení pravidel pro výplatu podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích. Je však připuštěno, aby bylo bezúplatné plnění přijato, jedná-li se o příležitostné dary, věnování učiněné v přiměřené výši na veřejně prospěšný účel, plnění, kterým bylo vyhověno mravnímu závazku nebo ohledům slušnosti, nebo výhodu poskytovanou obchodní korporací podle zákona. I tuto změnu lze považovat za pozitivní, neboť v praxi se obcházení pravidel pro výplatu podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích stalo častým problémem.

Poměrně zásadní se jeví změna § 46 ZOK, upravující podmínky členství v orgánu obchodní korporace. Novela totiž vkládá nové odstavce, které zakotvují nové povinnosti pro právnické osoby, které jsou členem voleného orgánu kapitálové společnosti nebo družstva. Napříště by tak mělo platit, že taková právnická osoba je povinna zmocnit bez zbytečného odkladu jedinou fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala. Tato úprava je přitom již dnes zákonem stanovena v občanském zákoníku, ale pouze povrchně. Novela toto pravidlo zpřísňuje pro kapitálové společnosti nebo družstva. Nebude-li tedy fyzická osoba zmocněna, pak právnickou osobu, jako člena voleného orgánu kapitálové společnosti nebo družstva, již napříště nebude možno zapsat od obchodního rejstříku, bez současného zápisu jejího zástupce. Nebude tedy postačovat zákonné pravidlo, že právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Navíc, neurčí-li takto právnická osoba svého zástupce ani do 3 měsíců od vzniku její funkce, a nebude-li zástupce v téže lhůtě do obchodního rejstříku zapsán, její funkce ve volném orgánu ze zákona zanikne. Novela tuto změnu odůvodňuje problematikou řetězení právnických osob ve volených orgánech. Osobně tuto změnu považuji za přínosnou, a to i vzhledem k Zákonu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, který zavedl povinnost evidovat skutečné vlastníky subjektů zapsaných v obchodním rejstříku a jehož cílem je kompletně odkrýt vlastnickou strukturu právnických osob, a to až k fyzickým osobám.

Smlouva o výkonu funkce

Novela v § 59 ZOK nově výslovně zakotvuje, že neschválení smlouvy o výkonu funkce nejvyšším orgánem nevede k její relativní neplatnosti, které je nutné se dovolat, nýbrž k její neúčinnosti. Tuto změnu vnímám jako pozitivní, neboť odpovídá současné doktríně i judikatuře. Novela kromě toho i napravuje dosavadní nejasnou aplikační praxi, když navrhuje stanovit, že smlouva o výkonu funkce je účinná ode dne jejího uzavření, resp. ode dne vzniku funkce, v závislosti na tom, který z těchto dnů nastal později.

Nově je odbourána nutnost pro nejvyšší orgán přijímat dvě usnesení (jedno, kterým schválí smlouvu o výkonu funkce a druhé, kterým přizná odměnu za výkon funkce do dne schválení smlouvy o výkonu funkce), když umožňuje současně se schválením smlouvy o výkonu funkce schválit se zpětnou účinností i odměnu do schválení smlouvy o výkonu funkce.

Kromě výše uvedeného také novela zavádí nový odstavec, ve kterém navrhuje zakotvit, že existuje-li rozpor mezi společenskou smlouvou a smlouvou o výkonu funkce, uplatní se ujednání společenské smlouvy; byla-li smlouva o výkonu funkce schválena většinou vyžadovanou pro změnu společenské smlouvy, použijí se ujednání ve smlouvě o výkonu funkce. Tím novela odstraňuje další aplikační problémy týkající se smluv o výkonu funkce.

Všechny novelou navrhované změny, popsané v tomto příspěvku, nepochybně přispívají k větší přehlednosti a aplikační jednoduchosti zákona o obchodních korporacích, a to zejména s ohledem na jeho větší transparentnost a srozumitelnost. Je však samozřejmě otázkou, v jakém konečném znění bude  novela přijata.

Autor je advokátním koncipientem se zaměřením na litigační agendu, insolvenční právo a občanské právo.

CHCETE SE TAKÉ VYJÁDŘIT?

Jste právník/právnička a rád/a byste se vyjádřil/a k současnému dění, právnickému stavu či novinkám v legislativě? Napište nám na katerina.kolarova@lidovky.cz.

Lékařské špičky v kauze obřích pojistných podvodů. Hrozí jim až 10 let

Pojistky před soudem. Případem rozsáhlých pojistných podvodů se škodou zhruba... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Premium Uznávaní doktoři „léčili“ neexistující zranění. V kauze tří stovek pojistných podvodů za 50 milionů korun je obžalováno...

Procházku vypnu, slibuje Rakić. Uznávaný sudí analyzuje: Dokázal by to, ale...

Rakušan Aleksandar Rakic si už Jiřího Procházky všiml. A chce mu v UFC srazit... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Premium Z Jiřího Procházky se mezi konkurenty polotěžké váhy UFC (93 kg) stává žádané zboží. O novou dvojku divize si hlasitě...

Nejproočkovanější země světa zavádí tvrdá opatření. Covid mají i očkovaní

Ruská vakcína Sputnik V. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Premium Na Seychelách vyskočil součet všech případů za více než rok pandemie v posledních třech dnech o třináctinu. Problém je...