Lokomotiva Siemens Vectron v barvách spoelčnosti ČD Cargo. Lokomotiva Siemens Vectron v barvách spoelčnosti ČD Cargo. Lokomotiva Siemens Vectron v barvách spoelčnosti ČD Cargo. Lokomotiva Siemens Vectron v barvách spoelčnosti ČD Cargo. Lokomotiva Siemens Vectron v barvách spoelčnosti ČD Cargo. Lokomotiva Siemens Vectron v barvách spoelčnosti ČD Cargo. Lokomotiva Siemens Vectron v barvách spoelčnosti ČD Cargo.