10. ledna 2007 19:51 Lidovky.cz > Byznys > Moje peníze

Bydlení a finance 5 - Daň ´za změnu majitele´

Peníze | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Peníze | foto: Hynek Glos, Lidové noviny

PRAHA V předchozích několika dnech jste se dozvěděli, jak kupovat nebo prodávat nemovitost. Ve zbývajících třech lekcích našeho seriálu si řekneme, jak splnit daňové povinnosti, které s prodejem nebo koupí bytu či domu souvisejí a jak si bydlení pojistit. Dnes se zaměříme na daň z převodu nemovitostí.

Daň z převodu nemovitostí do státní pokladny odvádí zpravidla bývalý vlastník, tedy ten, kdo nemovitost prodává. Kupující je pak ručitelem. To znamená, že pokud prodávající daň neuhradí, finanční úřad ji vymáhá na novém vlastníkovi. Pokud je prodávaná nemovitost ve společném jmění manželů, platí každý z manželů polovinu daně. Když nemovitost vlastnilo více lidí v podílovém spoluvlastnictví, každý platí daň podle velikosti svého podílu.

Kolik činí daň z převodu nemovitostí

Daň z převodu nemovitostí činí 3 %ze základu daně (z ceny nemovitosti – viz výše).

Základ daně se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a daň na celé koruny nahoru. Daň musíte zaplatit nejdéle do konce lhůty, ve které se podává daňové přiznání (viz výše).

PŘÍKLAD
Pan Novák prodává paní Jonáčkové malý rodinný domek. Dohodli se na kupní ceně ve výši 2 730 000 Kč. Aby mohl pan Novák splnit svou povinnost vůči státu a odvést mu daň z převodu nemovitostí, nechává si zpracovat znalecký posudek na hodnotu domku. Znalec cenu odhadne na 2 850 450 Kč. Rodinný dům se totiž nachází v docela oblíbené lokalitě. Ceny nemovitostí zájmu o bydlení v tomto místě odpovídají.

Základem daně z převodu nemovitostí je vždy vyšší z cen (kupní nebo odhadní), v tomto případě je to tedy 2 850 450 Kč. Částka se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru, na 2 850 500 Kč. Daň z převodu nemovitostí pak činí tři procenta z této částky, tedy 85 515 Kč (2 850 500krát 0,03).

Pozor: daň se musí platit nejen při prodeji, ale i v případě, že nemovitost s někým vyměňujete. Takový případ se považuje za jeden převod a daň se počítá z nemovitosti, která má vyšší hodnotu. Platíte ji společně s tím, s kým nemovitost vyměňujete.

Základem pro stanovení výše daně je cena nemovitosti. Porovnává se přitom cena, za kterou nemovitost prodáváte a cena stanovená znalcem. V úvahu se bere vyšší z nich. Když tedy například prodáte byt za kupní cenu 2 miliony a znalecký odhad jeho ceny zní 2,1 milionu, daň se počítá z té vyšší částky, v tomto případě tedy ze znaleckého odhadu.

Na podání daňového přiznání máte tři měsíce od konce toho měsíce, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí (neboli měsíce, ve kterém byl kupující zapsán do katastru jako nový vlastník). Když se dopočítáte k tomu, že by daň měla být nižší než 100 korun, platit ji nemusíte. Povinnost podat daňové přiznání vám ale zůstává. K daňovému přiznání je třeba přiložit ověřenou kopii nebo opis kupní smlouvy a znalecký posudek o odhadu ceny nemovitosti. Tiskopis přiznání si můžete buď vyzvednout na finančním úřadě, nebo si jej stáhnout z internetu (Tip: zadejte do některého vyhledávače „přiznání k dani z převodu nemovitostí“). Elektronicky jej, na rozdíl od přiznání k dani z nemovitostí, zatím podat nelze.