26. ledna 2007 15:53 Lidovky.cz > Byznys > Moje peníze

Co dělat, když přijdete o zaměstnání

Úřad práce | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Úřad práce | foto: Lidové noviny

PRAHA V předchozích dvou lekcích jste se dozvěděli, jak a komu stát vyplácí sociální dávky. Ve státní kase je ale vyčleněn šuplíček také pro nezaměstnané. O tom, kdo a za jakých podmínek má na podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci nárok, si povíme dnes.

Ztráta zaměstnání je nepříjemná událost. Pokud ale splníte určité podmínky, můžete po několik měsíců, dokud si nenajdete jinou práci, pobírat peněžitou podporu v nezaměstnanosti. Úřad práce, který o podpoře rozhoduje, vám také může pomoci najít nové místo či vhodný rekvalifikační kurz.

Výše podpory v nezaměstnanosti

V prvních 3 měsících:
50%průměrného měsíčního čistého výdělku v posledním zaměstnání (50 % měsíčního vyměřovacího základu z doby, kdy nezaměstnaný naposledy vykonával samostatnou výdělečnou činnost)

Pokud se jako poslední zaměstnání započte náhradní doba, nebo není možné stanovit dřívější průměrný čistý výdělek, činí měsíční podpora 2356 Kč

Po zbývající dobu:
45%prům. měsíčního čistého výdělku v posledním zaměstnání

Když je posledním zaměstnáním náhradní doba, nebo není znám dřívější průměrný čistý výdělek, činí měsíční podpora 2160 Kč

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti: 11 389 Kč

Na úřad práce se vyplatí přihlásit se co nejdřív, podpora se totiž zpětně nevyplácí. Máte na ni nárok až ode dne, kdy se registrujete jako nezaměstnaný. Pokud se přihlásíte do tří dnů od skončení dřívějšího zaměstnání, náleží vám podpora už ode dne následujícího po skončení zaměstnání. Pozor: když si necháte nějakou dobu na odpočinek a přihlásíte se později, mohla by vám vzniknout prodleva v placení sociálního a zdravotního pojištění, které za vás dřív odváděl zaměstnavatel. Jakmile se registrujete na úřadu práce, bude je za vás platit stát.

Podporu v nezaměstnanosti můžete pobírat, pokud jste během posledních tří let byli aspoň 12 měsíců zaměstnáni nebo vykonávali samostatně výdělečnou činnost, během níž jste si platili sociální pojištění. Do předchozího zaměstnání se přitom započítávají i tzv. náhradní doby, třeba studium (lze započíst max. 6 měsíců), pobírání plného invalidního důchodu nebo péče o dítě do věku 4 let.

Výše podpory při rekvalifikaci

 60%průměrného čistého měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu
 2749 Kč měsíčně, když není možné stanovit dřívější výdělky

Maximální výše podpory při rekvalifikaci: 12 763 Kč

Je-li vám méně než 50 let, budete podporu dostávat půl roku. Starší žadatelé, kteří si kvůli svému věku hledají práci hůře, mají nárok na podporu delší: 9 měsíců platí pro lidi ve věku od 50 do 55 let a jeden rok pro starší 55 let. Dříve musel každý, kdo chtěl podporu pobírat déle než 6 měsíců, prokazovat, že po určitou dobu platil sociální pojištění. To už dnes neplatí.

Někdy stojí za to zúčastnit se některého z rekvalifikačních kurzů, které úřad práce nabízí a hradí. Pak vám přestane vyplácet podporu v nezaměstnanosti a budete pobírat podporu při rekvalifikaci. Na tu máte nárok až do skončení kurzu.