25. února 2011 7:30 Lidovky.cz > Byznys > Moje peníze

Daně 2010: chyby v přiznání budou dražší. Jak se jim vyhnout?

Daňové přiznání může být oříšek. Poradíme vám | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Daňové přiznání může být oříšek. Poradíme vám | foto: Shutterstock

Platbě daní věnují podle statistik Doing Business 2011 čeští podnikatelé ročně 557 hodin. To je téměř třikrát více než ve vyspělých zemích světa. Průměrná doba, kterou podnikatelé věnují svým daňovým povinnostem v nejvyspělejších ekonomikách světa sdružených v Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), činí 199,3 hodiny.

Čas, který letos stráví nad daňovým přiznáním podnikatelé a další lidé, kteří si své daně rozhodnout spočítat sami, se oproti minulým rokům s největší pravděpodobností prodlužovat nebude, i když na daně bude letos "času více".Lidové novinyDruhý díl daňového rádce


Vyjde ve čtvrtek 3. března Naleznete v něm podrobný návod, jak si vypočíst daň, ale hlavně jak dokonale využít odpočtů a slev.


* Vyplatí se vám využít výdajových paušálů?
* Co všechno musí obsahovat paragon, aby ho na úřadě uznali?
* Je lepší zaplatit daň složenkou, nebo převodem?Termín pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob je od letošního roku až do 1. dubna, a nikoliv do konce března, jak tomu bylo v minulých letech. Lidé, kteří si najmou daňového poradce, mohou svá přiznání odevzdávat až do 1. července. Kdo podá přiznání po uplynutí termínu, riskuje pokutu.

Přiznání k dani z příjmů podává....

 • Každý, jehož celkové roční příjmy v roce 2010 byly vyšší než 15 tisíc korun. Do této částky se nezapočítávají příjmy od daně osvobozené a příjmy, které již byly zdaněny srážkovou daní u toho, kdo vám je vyplatil. Mezi příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkovou daní, se řadí dohody o provedení práce nebo autorské příspěvky do 7 tisíc korun za měsíc.
 • Ten, jehož loňské příjmy sice nepřesáhly 15 tisíc korun, ale vykazuje daňovou ztrátu.
 • Zaměstnanec, který byl v roce 2010 zaměstnán u více zaměstnavatelů současně.
 • Zaměstnanec, který sice byl zaměstnán pouze u jednoho zaměstnavatele, avšak měl loni také jiné příjmy než ze závislé činnosti – např. z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, pronájmu, kapitálového majetku apod. Vyšší než 6 tisíc korun

Přiznání k dani z příjmu nepodává...

 • zaměstnanec, který měl loni jen jednoho zaměstnavatele
 • zaměstnanec, který v roce 2010 sice vystřídal více zaměstnavatelů, ale postupně, a podepsal u každého z nich Prohlášení k dani
 • lidé, kteří měli příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, avšak jejich celkový roční součet nepřesáhl 15 tisíc korun
 • zaměstnanec, který loni inkasoval i další příjmy nad rámec svého zaměstnání, pakliže tyto příjmy již byly zdaněny srážkovou daní.


Aby se poplatník pokutě vyhnul, musí formuláře doručit finančnímu úřadu nejpozději do pěti pracovních dní po lhůtě. "V případě, že poplatník nemá prodloužený termín a odevzdá svoje daňové přiznání až 11. dubna nebo později, hrozí mu pokuta ve výši minimálně 500 korun," upozorňuje pražský daňový poradce Daniel Kunc.

Kdy se daňového přiznání podává...

1.dubna 2011 – do toho termínu je možné podat daňové přiznání na finančním úřadě, nebo ho odeslat poštou, resp. elektronicky . U elektronického podání je ale nutné opatřit přiznání elektronickým podpisem podávajícího. Do tohoto dne musí finančnímu úřadu poslat kopii plné moci i ti, kteří zpracováním svého daňového přiznání pověřili daňového poradce a tudíž mohou přiznání odevzdat později.

1.července 2011 – do tohoto termínu musí daňové přiznání podat lidé, kteří si k jeho vypracování najmou daňového poradce

Zpřísnění sankcí za pozdní odevzdání přiznání je jednou z novinek, která může opozdilce nemile překvapit. Nový daňový řád, který nabyl účinnosti od počátku letošního roku, totiž stanovuje minimální pokutu právě ve výši 500 korun. A oproti minulosti hrozí v případě pozdního odevzdání přiznání pokuta i těm, kteří budou mít nulovou daňovou povinnost, tedy kvůli nízkým příjmům nebudou mít doplatek na daních z příjmů.

Že nový daňový řád vyústí v přísnější postup finančních úřadů vůči poplatníkům, potvrzuje i Ondřej Lichnovský, advokát specializující se na daňové spory. "Daňový řád dává správcům daně velmi podrobný návod, jak rychle a účinně stanovovat a vymáhat daně," uvedl Lichnovský. Pečlivé daňové počty již v řádném přiznání se ale nyní vyplatí nejen proto, abychom se vyhnuli případným sankcím.

Jak se vyhnout sankcím?

Při společném danění mohou manželé ušetřit tisíce.Daňové přiznání podávané bez daňového poradce: S jeho podáním se lze opozdit nejvíce pět pracovních dnů, tedy do 8.dubna 2011. Jakékoliv pozdější podání přijde poplatníka minimálně na 500 korun. Daň musí být připsána na účtu finančního úřadu již o den dříve, tedy do 7. dubna. Jinak úřad kromě pokuty za opožděné podání účtuje i úrok z prodlení.

Daňové přiznání vypracované daňovým poradcem: Díky dvěma dním státního svátku na počátku července ho lze podat nejpozději do 12.července 2011. Jakékoliv pozdější podání přijde poplatníka minimálně na 500 korun. I v tomto případě musí být daň připsána na kontu finančního úřadu o den dříve, tedy 11. července.

Jaké jsou sankce?

Pokuta se počítá jako 0,05 procenta z daně za každý den prodlení. Nejvýše může činit 5 procent.
Úrok z prodlení začíná nabíhat o den dřív než pokuta z nepodaného formuláře. Opozdilci v tomto případě musí počítat s úrokem ve výši 14,75 procenta z vyměřené daně.


Od 1. ledna 2011 je možné podávat dodatečná daňová přiznání na nižší daňovou povinnost pouze v případě, že vyjdou najevo nové skutečnosti nebo důkazy. Za účelem uplatnění dříve opomenuté odečitatelné položky nebo slevy na dani již dodatečné daňové přiznání po uplynutí zákonného termínu pravděpodobně podat nepůjde.

Daně, ilustrační foto

"Udělá-li daňový subjekt v řádném daňovém přiznání chybu, která vedla k tomu, že poplatník zaplatil na dani více, než bylo nutné, může být podle současného znění daňového řádu sporné, zda bude dodatečné daňové přiznání přípustné a zda na jeho základě finanční úřad vyměří přeplatek na dani," upozorňuje Kunc.

Co se musí danit?

 • Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky: Jedná se příjmy ze současného a dřívějších pracovních poměrů, příjmy ze služebního nebo členského poměru, odměny členů statutárních orgánů. Funkčními požitky jsou například platy členů vlády, poslanců, nebo i odměny za výkon funkce v orgánech obcí.
 • Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti: Sem patří příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy ze živností, z jiného podnikání podle zvláštních předpisů (např. advokáti, lékaři, architekti), podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku a dále příjmy z autorských práv, z nezávislého povolání a podobně.
 • Příjmy z kapitálového majetku: Jedná se například o úroky a výnosy z držby cenných papírů, úroky z vkladů na účtech či vkladních knížkách, z poskytnutých úvěrů a půjček.
 • Příjmy z pronájmu: Do této kategorie spadají příjmy z pronájmu nemovitostí nebo movitých věcí, pokud není pronájem podnikáním.
 • Ostatní příjmy: Jde například o příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, příjmy ze zemědělské výroby neprovozované podnikatelsky.

Co se nemusí danit?

 • přijaté úvěry a půjčky
 • příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů
 • přeplatek vrácený zdravotní pojišťovnou v případě, že jsme překročili limit regulačních poplatků a doplatků za léky
 • příležitostné příjmy do 20 tisíc korun za rok
 • příjmy z prodeje movitých věcí za splnění podmínek
 • příjmy z prodeje bytu, rodinného domu či spoluvlastnického podílu za splnění podmínek
 • úroky z vkladů za stavebního spoření
 • příjmy z prodeje cenných papírů, pokud doba mezi nabytím a prodejem přesáhla 6 měsíců
 • výhry v loteriích a sázkách provozovaných podle loterijního zákona
 • přijaté náhrady škod

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!