27. března 2015 12:00 Lidovky.cz > Byznys > Moje peníze

Daně na poslední chvíli: 6 tipů na to, jak zaplatit co nejméně

Daňové přiznání | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Daňové přiznání | foto: Lidové noviny

PRAHA Ať už máte vyplňování daňového formuláře za sebou, nebo se na ně na poslední chvíli teprve chystáte, zkontrolujte si, jestli jste nezapomněli uvést nějaký odpočet. Co všechno si můžete z daní odečíst a jaké jsou podmínky?

První skupinou jsou položky, kterými je možné snížit daňový základ, z něhož se pak daň vypočítává. Každá tato tzv. odečitatelná položka tedy zmenšuje částku, z níž se posléze vyčísluje 15procentní daň. 

Dary a charita

Kdo v loňském roce například daroval peníze na dobročinné účely, může si o ně opět ponížit daňový základ. 

Dar ale musí splnit určité podmínky: jeho úhrnná výše musí činit alespoň 1000 korun a lze jej uplatnit do výše 15 procent daňového základu. To je pro filantropy dobrá zpráva: loni si takto mohli odečíst nanejvýš deset procent. 

Mezi dary peněžní se počítá také dárcovství „tělesné“. Za každý odběr krve si může dárce odečíst 2 tisíce korun, za rok 2014 si může poprvé odečíst i darování orgánu, které se oceňuje částkou 20 000 korun. Hodnota daru se dokládá potvrzením od obdarované organizace, jehož originál je třeba přiložit k daňovému přiznání. 

Úroky z úvěru na bydlení

Odečíst lze také hodnotu úroků, které jste zaplatili loni za hypotéku nebo za úvěr ze stavebního spoření od banky či stavební spořitelny (nevztahuje se na půjčky od nebankovních institucí). 

Maximálně lze odečíst 300 tisíc korun nebo 25 tisíc korun za měsíc (to v případě, že jste půjčku neměli celý rok). A jsou tu ještě další podmínky: úvěr je nutné využít na řešení bytových potřeb své vlastní rodiny. 

Kdo platí hypotéku na byt, který pronajímá, úroky si do daní dát nemůže. Úroky je možné odečítat i z úvěru na koupi pozemku, pokud na něm do čtyř let začnete stavět bytový nebo rodinný dům. 

Odečíst si úroky z hypotéky může majitel nemovitosti, který ji užívá k trvalému bydlení osobně či k bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů či prarodičů obou manželů. V případě dalších podobných půjček, například na pořízení družstevního bytu, není podmínkou vlastnictví, ale trvalé bydlení. 

„Úroky z úvěru si může odčítat dokonce i nájemník, pokud doloží, že peníze použil na údržbu či rekonstrukci pronajímaného bytu či domu, kde trvale bydlí,“ připomíná Libor Ostatek ze společnosti Golem Finance. Vždy platí, že osoba uplatňující daňový odpočet musí být uvedena na úvěrové smlouvě jako přímý účastník. Nestačí tedy, že úvěr pouze splácí. 

Přesnou částku, o kterou si lze snížit daňový základ, najdete na potvrzení od banky či stavební spořitelny. To je pak také nutné přiložit k daňovému formuláři. Kdo uplatňuje úroky poprvé, musí dodat finančnímu úřadu i kopii smlouvy o úvěru a výpis z listu vlastnictví. 

Penzijní spoření a životní pojištění

Snížit daňový základ lze i o příspěvky na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní připojištění. Ne však o všechny. K prvním našetřeným 12 tisícům korunám stát přidává příspěvek, daňově odečíst tak lze až úspory tuto částku přesahující, maximálně ale 12 tisíc korun. 

Spoření

Spoření

Této možnosti tak může využít pouze ten, kdo spoří dva tisíce korun měsíčně a více. Finančnímu úřadu pak dokládá potvrzení od penzijní společnosti. 

Až 12 tisíc korun lze odečíst z daňového základu za životní pojištění. Smlouva však musí být v tzv. daňovém režimu (nelze z ní předčasně vybírat peníze), musí být uzavřena do 60 let věku a doba trvání musí být alespoň 60 měsíců. Případný příspěvek zaměstnavatele se do odpočtu nezahrnuje. 

Vzdělání i odbory Kdo si rozšiřuje vzdělání a chce náklady na ně daňově zohlednit, musí studovat obor, který souvisí s jeho povoláním či podnikáním. Finanční úřady ovšem neuznají lecjaký vzdělávací kurz, takže je lepší se optat poradce. Takto se dá základ snížit až o 10 tisíc korun. 

Základ daně snižuje také úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. U nich je maximální limit daňového odpočtu 10 tisíc korun, u poplatníků se zdravotním postižením 13 tisíc korun (s těžším zdravotním postižením 15 tisíc korun). Jako doklad slouží potvrzení od vzdělávací organizace, které se přikládá k přiznání. 

Odborové příspěvky mohou snížit základ až o tři tisíce korun, nejvýš ale do 1,5 procenta daňového základu. Základ daně je takto možné ponížit pouze o příspěvky zaplacené odborové organizaci, která obhajuje zájmy zaměstnanců. 

Slevy až z vypočtené daně

Druhá fáze úspory na daních se odehrává po jejím „hrubém“ výpočtu. Až tehdy přichází čas na všechny slevy, na které máte nárok. A sleva se odpočítává od daně celá, nesnižuje jen základ. 

Na slevu na poplatníka mají nárok všichni. V daňovém přiznání ji uvádí v celé roční výši i ten, kdo pracoval třeba jen pár měsíců. Sleva na manželku či manžela bez příjmů může výrazně ulevit rodinám s jedním příjmem, podmínkou je, aby ten, na koho je sleva uplatněna, neměl za rok příjem vyšší než 68 tisíc korun. 

Slevu však nemohou využít podnikatelé, kteří uplatňují výdaje paušálem. Další podmínkou je manželství – nesezdaní partneři nárok nemají. Tuto slevu lze vyčíslit i po měsících v případě, že manželství netrvalo celý kalendářní rok. 

Slevu na studenta mohou využít všichni studující v řádném studiu do 26 let, u doktorského studia do 28 let věku. Slevu – správně daňové zvýhodnění – na dítě může využít jen jeden z rodičů, navíc musí s dítětem žít ve společné domácnosti. K daňovému přiznání pak přikládá potvrzení ze zaměstnání druhého manžela, že on slevu neuplatňuje. 

U dětí starších patnácti let je třeba finančnímu úřadu dodat také potvrzení ze školy o denním studiu. Slevu lze odečíst až do věku 26 let. Opět na ni nemají nárok podnikatelé, kteří využívají paušálních výdajů. 

Na rozdíl od ostatních slev, které se uplatňují jen do výše daně, lze v tomto případě získat takzvaný bonus. Takže ten, kdo má nízké příjmy a platí malé nebo i žádné daně, může hodnotu slevy získat, a to buď celou, nebo její část. Musí však mít vlastní daňový základ alespoň ve výši 51 tisíc korun. Ti, kdo nevydělávají nic, na bonus nemají nárok. 

Žádejte „školkovné“

Nově je také možné odečíst peníze, které rodiče vydali na umístění dítěte v předškolním zařízení. Daňovou slevu může uplatnit jen jeden z rodičů a do maximální výše 8500 korun. 

Pokud tedy rodiče platí třeba 1 500 korunměsíčně, nemohou si odečíst 15 tisíc korun za desetiměsíční školní rok. Limit je dán výší minimální mzdy (za rok 2015 to bude 9 200 korun). U této slevy daňový bonus neplatí.

Speciál věnovaný daňovým přiznáním čtěte v pátečních LN.

Zuzana Kohoutová