Středa 12. srpna 2020svátek má Klára 29 °C skoro jasno Předplatné LN
Lidovky.cz > Byznys > Moje peníze

Daňové přiznání 2009: Vše, co potřebujete vědět

Daňové přiznání | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Daňové přiznání | foto:  František Vlček, Lidové noviny

PRAHA Po roce opět přichází povinnost pro všechny podnikatele a některé zaměstnance vyplnit daňové přiznání a do 31. března ho odevzdat na finančním úřadě. Jestliže do jedné z těchto kategorií patříte, Lidovky.cz vám s touto nepříjemností pomohou a zároveň odpoví na otázky, které byste ohledně odevzdávání daňového přiznání mohli mít.

Jak ušetřit na daních?

Odpočty:
* Dary na veřejně prospěšné účely ve výši nejméně 1000 korun
* Úroky z hypotéky nebo stavebního spoření (maximálně 300 000 korun)
* Příspěvky na penzijní připojištění (maximálně 12 000 korun)
* Úhrady na zkoušky v rámci dalšího vzdělávání (maximálně 10 000 korun)
* Členské příspěvky v odborech (maximálně 3000 korun)
* Daňová ztráta z minulého roku

Slevy na dani:
* Každý si může odečíst 24 840 korun, což je ochrana pro nejchudší
* Na částečnou invaliditu 2520 korun
* Na plnou invaliditu 5040 korun
* Pro držitele průkazky ZTP/P 16 140 korun
* Pro studenty 4020 korun
* Za vyživovanou manželku či manžela 24 840, přičemž příjmy manželky či manžela nesmí přesáhnout 68 000 korun
* Za dítě 10 680 (dítě do 18 let nebo student, případně dlouhodobě nemocný nepracující do 26 let).

Na rozdíl od minulého roku se vyplňování daňového přiznání za rok 2009 moc nezměnilo. Základní princip, tedy zdanění superhrubé mzdy patnáctiprocentní daní nezávisle na výši příjmu, zůstal stejný. Zachovány zůstaly také odečitatelné položky. Pokud tedy nepatříte to některé ze "speciálních kategorií", daňové přiznání by vás nemělo překvapit.

Elektronicky nebo na papíře?

Při vyplňování přiznání máte v zásadě dvě základní možnosti – vyplnit klasický papírový tiskopis, který získáte a odevzdáte na jakémkoliv finančním úřadě, nebo vyplnit přiznání elektronickou formou. Ministerstvo financí letos navíc nabízí možnost vyplnit údaje do internetového formuláře, vytisknout jej a odnést na finanční úřad.

Do formuláře stačí vyplnit základní požadované údaje a všechno ostatní vypočítá sám. U každého políčka se navíc po najetí myší zobrazuje jednoduchá nápověda. Pokud přesto nevíte, co do kterého políčka vyplnit, návod si můžete stáhnout zde. Dodatečné informace pak můžete najít i v příslušném zákonu.

Přiznání pak lze z formuláře vytisknout a odnést na finanční úřad i v černobílé verzi na jednotlivých listech A4. Pokud byste radši přiznání odevzdali na klasickém tiskopisu, můžete údaje z elektronického formuláře přepsat.

Interaktivní formulář ministerstva financí

Přiznání po internetu – potřebuji elektronický podpis?

Druhou možností je elektronické podání přiznání na internetových stránkách České daňové správy, které stejně jako internetový formulář dokáže zkontrolovat správnost propočtu. Navíc je možné vyplněné daňové přiznání zaslat elektronicky na finanční úřad, a to buď prostřednictvím daňového portálu, nebo datové schránky, a tak úplně odbourat nutnost dojít na finanční úřad. 

Jak na přiznání po internetu

Daňové přiznání lze vyplnit a odeslat kterémukoliv finančnímu úřadu z internetových stránek České daňové správy http://cds.mfcr.cz. Zde zvolíte druh služby - "Daňová přiznání elektronicky", poté si vyberete potřebný druh formuláře. Postupně vyplňujete jednotlivé řádky formuláře s pomocí automatické nápovědy. Systém vám sám nahlásí případné chyby a nepustí vás dál, dokud je neopravíte. Tato cesta je výhodná zejména pro držitele elektronického podpisu, kteří už pak nemusí finančním úřadům nic doručit v papírové formě.
(Elektronický podpis je jeden z hlavních nástrojů identifikace a autentizace fyzických osob v prostředí internetu. Podrobnější informace o tom, jak jej získat, naleznete na webu http://www.mvcr.cz pod záložkou "e-government").

Čtěte více:
Elektronické přiznání se vyplatí. Případný přeplatek vám vrátí rychleji

Chci si vypočítat daň sám

Internetový formulář ministerstva financí by měl být dostatečnou zárukou, že bude vámi vypočítaná částka správná. Pokud si ale přesto chcete vyplnit růžový tiskopis sami, není to nic těžkého. Nejprve se spočítají dílčí základy daně podle jednotlivých činností, jako je zaměstnání nebo pronájem nemovitosti. Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů vyplníte do řádku 31, pro ostatní dílčí základy daně jsou určeny řádky 36 až 40. Příloha pro OSVČ je dostupná zde.

Zaměstnanci, kteří si daňové přiznání vyplňují sami, musí k příjmům přičíst také sociální a zdravotní pojištění, které za ně zaplatil zaměstnavatel (tím se dostanete na takzvanou superhrubou mzdu). Pojistné zaplacené zaměstnavatelem se uvede do řádku 32.

Poté se sečtou všechny dílčí základy kromě zaměstnání. Pokud vyjde minus, dáte ho na stranu, označíte jako daňovou ztrátu a k součtu dílčích základů přidáte i příjmy ze zaměstnání. Tak se určí základ daně, který lze snížit maximálně do nuly o nezdanitelné části, jako jsou například dary na veřejně prospěšné účely a také odčitatelné položky, jako jsou například platby na penzijní nebo životní pojištění. Základ daně se dostane na řádek 56.

Z takto stanoveného základu se patnáctiprocentní sazbou určí daň -ta přijde na řádek 57. Výpočet pokračuje uplatněním slev na poplatníka, vyživovanou manželku/a a další. Slevy se uvedou do řádků 64 až 69, po odečtení od daně se dostáváme na řádek 71. V řádcích 72 až 74 lze vypočítat "bokem" daňový bonus a potom už zbývá jen porovnat daňovou povinnost se zaplacenými zálohami, které patří na řádek 84. Celkový výsledek je na řádku 91.

Otázky a odpovědi

* Kdo musí podat daňové přiznání, a kdo nemusí?
Daňové přiznání musí podat každý, kdo má příjmy vyšší než 15 000 korun (pokud tyto příjmy nejsou od daně osvobozeny nebo nejsou tzv. "předmětem daně"), případně vykazuje daňovou ztrátu. Papírování se naopak vyhnou zaměstnanci, kteří u svého zaměstnavatele podepsali "prohlášení k dani" a jejich jiné zdanitelné příjmy nejsou vyšší než šest tisíc korun. Pak také lidé, kteří mají více zaměstnavatelů, ale u všech podepsali "prohlášení k dani" a jejich jiné zdanitelné příjmy nejsou vyšší než šest tisíc korun.

Vyplňování se vyhnou i osoby, které měly příjmy nižší než patnáct tisíc korun, nebo jejichž příjmy lze podle zákona považovat za "ostatní" (například příjmy z příležitostné zemědělské činnosti, třeba když prodáte okurky z vlastní zahrádky na trhu). Pokud tyto příjmy nepřesáhnou dvacet tisíc korun, jsou od daně osvobozeny. Daňové přiznání nemusí podávat také lidé, kteří sice mají bydliště v České republice, ale jsou zaměstnáni v zahraničí. Takový předpis ale platí pouze pro některé země, například Itálii, Velkou Británii nebo Německo. Záleží vždy na mezinárodních smlouvách.

* Jak lze při výpočtu daně ušetřit?
Některé příjmy se nezdaňují vůbec. V takové skupině jsou sociální dávky, stipendia, některá pojistná plnění a podobně. U daní ze zaměstnání lze ušetřit, pokud vám zaměstnavatel přispívá na soukromé nebo penzijní připojištění. Největších úspor lze dosáhnout u odpočtů ze základu daně a u slev na dani. Přehled všech těchto slev naleznete na začátku článku. Daň lze vylepšit i zahrnutím výdajů.

* Jaké výdaje (náklady) mohu uplatnit?
Od roku 2008 již není daňovým výdajem pojistné na zdravotní a sociální pojištění. Uznatelné výdaje jsou ty, které jste vynaložili na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Buď musíte mít ke všem doklady, nebo můžete uplatnit tak zvaný paušál - určité procento z příjmů prostě považujete za výdaje, bez ohledu na skutečné náklady. U příjmů z podnikání mohou paušál 80 % využít zemědělci a řemeslníci, 60 % všichni ostatní.

* Co je to daňová evidence? Kdo musí vést účetnictví? Daňová evidence nahrazuje dřívější "jednoduché účetnictví". Jak má vypadat, je určeno poměrně obecně. Běžně obsahuje dvě kolonky - zdanitelné příjmy a daňově uznatelné výdaje. Přidávají se také záznamy o obchodním majetku a závazcích. Podvojné účetnictví se vás týká při obratu nad 25 milionů nebo při zapsání do obchodního rejstříku.

* Může mi vyjít při počítání záporná daň? Vrátí mi stát peníze?
Existují dvě možnosti, kdy vám na konci může vyjít minus. Může se to stát při sčítání jednotlivých základů daně (většinou ze zaměstnání, podnikání, pronájmů a z ostatních příjmů). Ale pozor, dílčí základy daně nelze prostě a jednoduše sečíst. Nejprve sečtete všechny dílčí základy kromě zaměstnání. Pokud vám vyjde minus, nesmíte ho přidat k základu ze zaměstnání. Vzniklé minus dáte na stranu, označíte ho jako daňovou ztrátu a pokračujete ve výpočtu. Daňovou ztrátu si můžete odečíst z daní v dalších letech (maximálně v pěti, rozdělit lze libovolně).

Druhou možností minusu jsou slevy na dani. Se všemi slevami můžete jít maximálně do nuly (slevy, které vycházejí do minusu, zůstanou nevyužité), s jednou výjimkou, kterou je sleva na dítě. Pokud vám díky této slevě vyjde záporné číslo, můžete požádat stát, aby vám vypočítanou částku vyplatil. Má to však háček: vaše hrubé příjmy mimo "ostatní příjmy" musí být minimálně 48 000 Kč a daňový bonus se pohybuje mezi stokorunou a částkou 52 200 Kč.

* Do kdy musím daňové přiznání podat a kdy mám zaplatit daně?
Daňové přiznání je třeba podat do 31. 3. 2010, ve stejném termínu se musí zaplatit daň. Termín lze posunout do 30. června, pokud si zajistíte spolupráci s daňovým poradcem. Tomu musíte dát plnou moc ke zpracování a podání vašeho daňového přiznání. Plnou moc musí mít finanční úřad do 31. 3. 2009.

* Potřebuji v zákoně dohledat některé detaily. Podle kterého zákona mám podat daňové přiznání, když se neustále mění? Rozhodující je poslední platná verze pro dané zdaňovací období. Pokud tedy podáváte přiznání za zdaňovací období 1. 1. 2009 až 31. 12. 2009, řídíte se zákonem platným 31. 12. 2009. Problematiku daně z příjmů fyzických osob řeší zákon č. 586/1992 Sb. Jeho aktuální znění naleznete na internetu, například na stránkách Business center.cz.

* Jak zpětně u zaměstnavatele využít slevy a odpočty?
Do 15. února musíte požádat svého posledního zaměstnavatele, aby provedl zúčtování daňových záloh. V zúčtování budou zahrnuty slevy, které nešlo zohlednit v průběhu roku (sleva na manželku či manžela a podobně). Pokud vznikne přeplatek, zaměstnavatel vám ho bez žádosti vrátí. Pokud vznikne nedoplatek, nemusíte nic vracet.

Pizingerová: Mé těhotenství je jako příbalový leták, mám všechny symptomy

Prodej ovoce a zeleniny (ilustrační foto) | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Premium Začátkem roku Vendula Pizingerová oslavila osmačtyřicítku a také zjistila, že čeká dítě. Těhotenství oznámila na...

Neurolog: Alzheimera a parkinsona může ovlivnit strava. Opatrně s mléčnými výrobky

Prodej ovoce a zeleniny (ilustrační foto) | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Premium Jako jeden z mála na světě dokáže vyčíst z ultrazvukových snímků riziko Parkinsonovy, Alzheimerovy a dalších chorob....

KOMENTÁŘ: Rusko má problém. Vidíme do vaší ambasády, dala najevo BIS

Prodej ovoce a zeleniny (ilustrační foto) | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Premium Vypovězením diplomatů-špionů Andreje Končakova a Igora Rybakova formálně skončila ricinová aféra ruské ambasády. Ať si...

Dětská psycholožka: Sociální sítě mají na psychiku teenagerů negativní i pozitivní dopad
Dětská psycholožka: Sociální sítě mají na psychiku teenagerů negativní i pozitivní dopad

Stále více dětí trpí psychickými poruchami. Nevyhýbají se jim ani úzkosti a deprese. Ty se často objeví v období dospívání, kdy děti žijí více ve...