18. března 2009 16:41 Lidovky.cz > Byznys > Moje peníze

Daňové přiznání pro zaměstnance

Pokud za vás do 15. 2. nepodal přiznání zaměstnavatel, musíte ho vyplnit sami. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Pokud za vás do 15. 2. nepodal přiznání zaměstnavatel, musíte ho vyplnit sami. | foto:  František Vlček, Lidové noviny

PRAHA Máte dojem, že se vás jako zaměstnance daňové přiznání netýká? Ne vždy to tak je. Kdy vyplnit daňové přiznání musíte? A jak to můžete udělat?

Daňové přiznání nemusíte vyplňovat v tom případě, že:

- máte příjmy ze zaměstnání pouze od jednoho zaměstnavatele nebo od více zaměstnavatelů, ale postupně za sebou,
- u všech zaměstnavatelů jste podepsali na zdaňovací období 2008 prohlášení k dani,
- nemáte jiné příjmy vyšší než šest tisíc korun (nepočítají se příjmy osvobozené od daně nebo zdaněné srážkou u zdroje, například úroky z banky.

Zaměstnavatel navíc může do ročního zúčtování, které podává za vás, započítat i některé slevy a odečitatelné položky. Typicky se to týká úroků ze stavebního spoření nebo hypotéky, příspěvků na penzijní připojištění nebo životní pojištění, případně darů na charitu.

V rámci ročního zúčtování může zaměstnavatel uplatnit i slevu na dani na vyživovanou manželku/la. Tuto slevu zaměstnavatel neuplatňoval měsíčně při výpočtu mzdy, ale může to udělat zpětně na konci roku. Má to však jeden háček: o provedení ročního zúčtování musíte zaměstnavatele požádat do 15. února a dodat potřebné doklady, což už letos nestihnete.

Kdy je výhodnější nebo přímo nutné udělat si daňové přiznání sám?

- když jste chtěli v ročním zúčtování uplatnit slevy, ale nestihli jste o to do 15. února požádat zaměstnavatele,
- když nejste občanem České republiky a chcete uplatnit slevu na dítě (je to výhodnější, vyhnete se nutnosti shánět některá potvrzení),
- jestliže jste v průběhu roku pobírali příjmy ze zaměstnání současně od více zaměstnavatelů čili měli takzvaný souběh zaměstnání,
- pokud jste vedle zaměstnání vykonávali samostatně výdělečnou činnost, z které vám plynuly příjmy vyšší než 6000 Kč ročně,
- v loňském roce jste prodali majetek, u něhož nebyl splněn časový test pro osvobození příjmů z prodeje tohoto majetku (například jste prodali dům, ve kterém jste neměli trvalé bydliště a který jste vlastnili po dobu kratší než pět let),
- pobírali jste jako český daňový rezident příjmy za práci vykonávanou v zahraničí, které tam byly řádně zdaněny. Například vaše rodina zůstala bydlet v České republice a vy jste za ní v průběhu práce v cizině dojížděli.

Jak vypočítat daň

Výpočet daňové povinnosti není nijak složitý. Využít můžete interaktivních formulářů, které se dají stáhnout na internetu. Ty vám pomohou s výpočty i opraví případné chyby. Pokud máte elektronický podpis, nebudete muset dokonce ani navštívit úřad.

A jaký je postup výpočtu a vyplnění růžového formuláře? Nejprve se spočítají dílčí základy daně podle jednotlivých činností, jako je zaměstnání nebo pronájem nemovitosti. Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů vyplníte do řádku 31, pro ostatní dílčí základy daně jsou určeny řádky 36 až 40.

Zaměstnanci, kteří si daňové přiznání vyplňují sami, musí k příjmům přičíst také sociální a zdravotní pojištění, které za ně zaplatil zaměstnavatel (tím se dostanete na takzvanou superhrubou mzdu). Pojistné zaplacené zaměstnavatelem se uvede do řádku 32.

Pak se sečtou všechny dílčí základy kromě zaměstnání. Pokud vyjde minus, dáte ho na stranu, označíte jako daňovou ztrátu a k součtu dílčích základů přidáte i příjmy ze zaměstnání. Tak se určí základ daně, který lze snížit maximálně do nuly o nezdanitelné části, jako jsou například dary na veřejně prospěšné účely a také odčitatelné položky, jako jsou například platby na penzijní nebo životní pojištění. Základ daně se dostane na řádek 56.

Z takto stanoveného základu se patnáctiprocentní sazbou určí daň -ta přijde na řádek 57. Výpočet pokračuje uplatněním slev na poplatníka, vyživovanou manželku/a a další. Slevy se uvedou do řádků 64 až 69, po odečtení od daně se dostáváme na řádek 71. V řádcích 72 až 74 lze vypočítat „bokem“ daňový bonus a potom už zbývá jen porovnat daňovou povinnost se zaplacenými zálohami, které patří na řádek 84. Celkový výsledek je na řádku 91.

Pokud je záporný, peníze dostanete, pokud je kladný, budete platit. Odpočty a slevy Zaměstnanci stejně jako osoby samostatně výdělečně činné mohou využít odpočty a slevy. Čím více jich využijí, tím menší bude daň.

Položky, na kterých můžete vydělat

Pro rok 2008 se v odpočtech nabízejí následující možnosti:
1) úroky z hypotéky nebo stavebního spoření (maximálně 300 000 korun),
2) dary na veřejně prospěšné účely,
3) příspěvky na penzijní připojištění (maximálně 12 000 korun),
4) úhrady na zkoušky v rámci dalšího vzdělávání (maximálně 10 000 korun),
5) členské příspěvky v odborech (maximálně 3000 korun),
6) daňová ztráta z minulého roku.

Slevy za rok 2008 jsou tyto:
1) každý si může odečíst 24 840 korun, což je ochrana pro nejchudší,
2) na částečnou invaliditu 2520 korun,
3) na plnou invaliditu 5040 Kč,
4) pro držitele průkazky ZTP/P 16 140 korun,
5) pro studenty 4020 korun,
6) za vyživovanou manželku či manžela 24 840, přičemž příjmy manželky či manžela nesmí přesáhnout 68 000 korun,
7) za dítě 10 680 (dítě je do 18 let věku nebo student, případně dlouhodobě nemocný nepracující do 26 let).

Lukáš Tomek, Lidové noviny