Středa 27. ledna 2021svátek má Ingrid 1 °C oblačno Předplatné LN
Lidovky.cz > Byznys > Moje peníze

Jak ušetřit na daních?

Vyzrajte na daňové přiznání | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Vyzrajte na daňové přiznání | foto: Hynek Glos, Lidové noviny

PRAHA Máte možnost před státem něco legálně schovat. Tak proč toho nevyužít? Snižte si daň díky odpočtům, využijte zaplacených úroků z hypotéky. Zkrátka: nedávejte státu nic zadarmo.

Daňové přiznání je nutné podat do 31. března 2009. Pokud máte daňového poradce, získáváte tím i čas navíc, a to do 30. června 2009.

Abyste na daních ušetřili, je potřeba se zorientovat v odpočtech, slevách, daňovém bonusu, v příjmech, které danit vůbec nemusíte, a vyznat se v situacích, kdy máte právo na to, aby vám stát po podání daňového přiznání vrátil peníze.

Co se vůbec nedaní

Některé příjmy se nezdaňují vůbec. Do takové skupiny patří například sociální dávky. Nedaní se dávky sociální péče, sociální služby, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky státní sociální podpory nebo příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách.

Nedaní se ani stipendia ze státního rozpočtu a z rozpočtu kraje nebo stipendia placená z prostředků vysoké školy či veřejné výzkumné instituce. Za stipendium je považováno i obdobné plnění ze zahraničí, podpora a příspěvky z prostředků nadací, nadačních fondů a občanských sdružení.

Nedaňovou položkou jsou i dary přijaté v souvislosti s podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností jako reklamní předmět opatřený obchodním jménem nebo ochrannou známkou dárce. Hodnota takového daru ale nesmí přesáhnout 500 korun.

Danit nemusíte ani přijatou náhradu škody, náhradu nemajetkové újmy či plnění z pojištění majetku a plnění z pojištění odpovědnosti za škody. Výjimkou jsou platby přijaté náhradou za ztrátu příjmu a platby přijaté jako náhrada za škody způsobené na majetku, který byl zahrnut do obchodního majetku a sloužil k podnikání nebo pronájmu.

Od daně jsou osvobozeny také ceny a výhry z veřejných, sportovních a reklamních soutěží nebo reklamního slosování. Podmínkou je, aby hodnota výhry nebyla vyšší než 10 000 korun. Kdyby cena přesáhla hodnotu oněch deseti tisíc korun, pak by podléhala dani. Taktéž nesmí jít o výhru ve spotřebitelské loterii. Jinými slovy, když si koupíte sušenku a tam bude stírací políčko s oznámením, že jste vyhráli, ať je to cokoli, musíte to zdanit.

Výnosy z vkladů na vkladních knížkách, úroky z finančních prostředků uložených na vkladových účtech nebo vkladních listech fyzických osob se také nemusí zvlášť zdaňovat. Daň totiž sráží přímo vaše banka, tedy s výjimkou úroků z vkladů na stavebním spoření, které jsou od daně osvobozeny.

U daní ze zaměstnání lze ušetřit, pokud vám zaměstnavatel přispívá na soukromé nebo penzijní připojištění. Takže pokud dostáváte od státu nějaký příspěvek, nebojte se, že z něho budete muset platit daň.

Odpočty

Největších úspor na dani lze dosáhnout u odpočtů. Čím více odpočtů využijete, tím lépe pro vás. Díky odpočtům bude základ daně nižší, a tím se zmenší i celková daň.

Pro rok 2008 se nabízejí různé možnosti. Jedna z nich jsou úroky z hypotéky nebo stavebního spoření. Jak tento odpočet reálně funguje? „Od základu daně se odečte částka, která se rovná úrokům zaplaceným v uplynulém zdaňovacím období. Jsou to úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo úroky z hypotečního úvěru poskytnutého bankou na financování bytových potřeb,“ vysvětluje Ing. Ivana Žáková, finanční poradkyně společnosti AWD.

Pokud o tomto odpočtu uvažujete, musíte vědět, co je to takzvaná „bytová potřeba“. Bytovými potřebami se rozumí například výstavba bytového nebo rodinného domu, koupě pozemku nebo rekonstrukce domu či bytu.

Pokud jste tedy koupili pozemek nebo rekonstruovali byt, odpočet se může vztahovat právě na vás. Ivana Žáková dodává: „Základ daně může být snížen pouze ve zdaňovacím období, po jehož celou dobu poplatník předmět bytové potřeby vlastnil a předmět bytové potřeby užíval k vlastnímu trvalému bydlení nebo trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů. V roce nabytí vlastnictví však stačí, jestliže předmět bytové potřeby poplatník vlastnil ke konci zdaňovacího období.“

Jinak řečeno, v roce, kdy si člověk koupí například byt, stačí, aby ho vlastnil v prosinci, a již si může za celý rok odečíst úroky od daně.

Kdo si může úroky odečítat? „Úroky si může odečítat osoba, která je účastníkem úvěrové smlouvy. Pokud je účastníky více osob, uplatní odečet buď jedna z nich, nebo každá z nich, ale rovným dílem,“ upozorňuje Ivana Žáková z AWD. Úhrnná částka úroků, o které se snižuje základ daně všech úvěrů poplatníků v jedné domácnosti, ovšem nesmí překročit 300 000 korun za rok.

Dalším odpočtem je příspěvek na penzijní připojištění. „Ze svého příspěvku na penzijní připojištění si můžeme od základu daně odečíst zaplacené příspěvky za zdaňovací období snížené o 6000 korun. Maximální částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období, je 12 000 korun ročně,“ říká Ing. Jan Jelínek z AWD.

Vtomto případě je obvyklým postupem dodání potvrzení na finanční úřad o výši uhrazených příspěvků na penzijní připojištění či potvrzení o výši zaplaceného pojistného. Pokud podáváte potvrzení poprvé, je nutné dodat i kopii pojistné smlouvy.

Základ daně si v přiznání můžete snížit o dary na dobročinné účely, které mohou mít hmotnou i peněžitou formu. Na rozdíl od výše uvedených odpočtů, které musíte prokázat přiložením potvrzení od banky nebo pojišťovny, nemusíte v případě darů k přiznání dokládat nic. Od obdarované organizace, strany nebo i fyzické osoby ale budete potřebovat potvrzení, které je třeba si uschovat pro případnou kontrolu. Bude-li darem nějaká věc, nejprve budete muset vyčíslit její hodnotu, třeba na základě znaleckého posudku nebo tabulkových cen.

Další odpočet tvoří úhrada na zkoušky v rámci dalšího vzdělávání. Podmínkou je, aby tyto zkoušky nebyly hrazeny zaměstnavatelem a poplatník je neuplatnil v daňovém přiznání jako výdaj.

I tento odpočet má své horní omezení: odečítat lze maximálně 10 000 Kč, poplatník se zdravotním postižením si může odečíst až 13 000 Kč, v případě těžšího zdravotního postižení až 15 000 Kč. Členové odborů si mohou od daňového základu odečíst zaplacené členské příspěvky. Horní hranice odpočtu je zákonem stanovena na 1,5% ročních zdanitelných příjmů, maximálně však 3000 Kč.

Ještě malé upozornění: pro slovo „odpočty“ používá náš zákon termíny „nezdanitelné částky“ a „odčitatelné položky“.

Slevy na dani

Poté, co ze základu daně odečtete odpočty, vezmete z něj 15 %, které tvoří daň. Z té můžete ještě odečíst slevy. Ty jsou za rok 2008 vyšší než za rok 2007. Ušetřit tedy můžete hodně. Úplně každý si může odečíst 24 840 korun, což je ochrana pro nejchudší. Další slevy jsou: na částečnou invaliditu 2520 korun, na plnou invaliditu 5040 Kč, pro držitele průkazky ZTP/P 16 140 korun, pro studenty 4020 korun, za vyživovanou manželku či manžela 24 840, přičemž příjmy manželky či manžela nesmí přesáhnout 68 000 korun, za dítě 10 680 (dítě je do 18 let věku nebo student, případně dlouhodobě nemocný nepracující do 26 let).

Náklady

Od roku 2008 již není daňovým výdajem pojistné na zdravotní a sociální pojištění. Uznatelné výdaje jsou ty, které jste vynaložili na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Buď musíte mít ke všem doklady, nebo můžete uplatnit takzvaný paušál - určité procento z příjmů prostě považujete za výdaje, bez ohledu na skutečné náklady. U příjmů z podnikání mohou paušál využít zemědělci (80 %), řemeslníci (60 %), ostatní 50 % nebo 40 %, například architekti, tlumočníci nebo novináři.

Když vyjde minus

Možnost, kdy můžete požádat po vyplnění daňového přiznání stát o peníze, tady opravdu je.

Když vyplňujete daňové přiznání, existují dvě možnosti, kdy vám na konci může vyjít minus. Může se to stát při sčítání jednotlivých základů daně (většinou ze zaměstnání, podnikání, pronájmů a z ostatních příjmů). Ale pozor, dílčí základy daně nelze prostě a jednoduše sečíst. Nejprve sečtete všechny dílčí základy kromě zaměstnání. Pokud vám vyjde minus, nesmíte ho přidat k základu ze zaměstnání. Vzniklé minus dáte na stranu, označíte ho jako daňovou ztrátu a pokračujete ve výpočtu.

Daňovou ztrátu si můžete odečíst z daní v dalších letech (maximálně v pěti, rozdělit lze libovolně). Druhou možností minusu jsou slevy na dani. Se všemi slevami můžete jít maximálně do nuly (slevy, které vycházejí do minusu, zůstanou nevyužité), s jednou výjimkou, kterou je sleva na dítě. Pokud vám díky této slevě vyjde záporné číslo, můžete požádat stát, aby vám vypočítanou částku vyplatil. Má to však háček: vaše hrubé příjmy mimo „ostatní příjmy“ musí být minimálně 48 000 Kč a daňový bonus se pohybuje mezi stokorunou a částkou 52 200 Kč.

Jsou ale i jiné situace, kdy je stát povinen peníze vám vrátit. Například když byl student na brigádě, pracoval formou dohody o provedení práce a ze sjednané odměny mu byla stržena záloha ve výši 20 %. V této chvíli si může student podat daňové přiznání a tím požádat stát o vrácení části peněz. K formuláři daňového přiznání bude muset přiložit potvrzení o příjmech, které by mu měl poskytnout jeho zaměstnavatel po skončení brigády. Bude muset také doložit potvrzení o studiu. Díky tomu dostane peníze zpět.

Vítek Starý se po dlouhé době ozval: Je toho hodně, když je člověk sám

Vítek Starý, zpěvák Mandrage - 2. února 2018 zahájila kapela v pražském Foru... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Premium V lednu letošního roku se po něm slehla zem a od té doby o sobě nedal vědět. Nyní frontman již neexistující kapely...

Peníze mě omámily. Upřímná zpověď Jana Šimáka, proč ho fotbal přestal bavit

Jan Šimák | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Premium Už nikdy nezjistí, jak dobrý doopravdy mohl být. Říkalo se, že má větší talent než Tomáš Rosický, ale místo, aby si po...

Sovák se k nám choval hodně arogantně, vzpomínají princezny na natáčení Arabely

Arabela a Xénie po čtyřiceti letech. Jana Nagyová (na snímku) žije v Krefeldu,... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Premium Arabela a Xénie po čtyřiceti letech. Jana Nagyová žije v Krefeldu, Dagmar Patrasová v Praze. Prostřednictvím...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!