6. září 2007 8:30 Lidovky.cz > Byznys > Moje peníze

Malé obce dostanou přidáno

Obec Bochoř | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Obec Bochoř | foto: Tomáš Hájek, Lidové noviny

PRAHA  Malé obce dostanou od začátku roku od státu více peněz na jednoho občana. Měla by se o to postarat novela zákona o rozpočtovém určení daní, kterou Miroslav Kalousek minulý pátek poslal do vlády.

Některá z větších měst kvůli novele dostanou ale naopak peněz méně. „Čtrnáct měst na novém systému prodělá. Jedná se ale o ta města, která byla dosud zvýhodňována tím, že měla navíc jen pár lidí nad zákonnou hranici.

Ostatní na tom neprodělají vůbec, protože ztráty, které by mohly z novely i reformy financí plynout, proplatíme z rozpočtu,“ říká náměstek ministra financí Eduard Janota.
Města a obce totiž dostávají od státu peníze podle toho, do jaké ze čtrnácti velikostních kategorií spadají. Pokud překročí hranici danou zákonem, dostanou za každého občana podle daného koeficientu více peněz.

Často se proto stává, že města nabízejí odměnu každému, kdo se zde trvale přihlásí. Lovení černých duší by novela měla vyřešit. Obce a města dostanou větší peníze pouze ty občany, kteří přesahují určenou hranici.

Velký dopad bude novela mít hlavně na Olomouc, „Město přijde asi o 180 milionů korun, u ostatních třinácti měst je to do čtyř procent jejich rozpočtu,“ říká Janota.

Výpadek okolo 200 milionů by přitom mohl ohrozit chod města. „Olomouc například realizuje celou řadu projektů financovaných z evropských fondů, které nemůže najednou ukončit,“ reaguje mluvčí Olomouce Ivan Rašťák na výpadek financí způsobený novelou.

Úprava zákona by ale měla nejvíce dopadnout na malé obce, které dnes na jednoho občana dostávají až 6,5krát méně peněz než Praha. Novela proto snižuje počet velikostních kategorií ze čtrnácti na čtyři. „U nejmenších obcí se tak zvedá inkaso na hlavu z 4600 na dvojnásobek,“ popisuje základní změnu Janota. Ministerstvo ale akceptovalo i další návrhy obcí, jako je kritérium výměry, které zvýhodňuje obce s nižší hustotou obyvatel. Čtyř největších měst, tedy Prahy, Brna, Ostravy a Plzně, se novela nedotkne.

„Návrh považujeme za správný hlavně v tom, že ministerstvo řeklo, že do dvou let připraví čistou filozofii financování obcí, aby nikdo nemohl mít pocit, že doplácí malý na velkého nebo opačně,“ říká předseda Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala.

„Pro nás je také důležité, že výpadek, který způsobí finanční reforma obcím v roce 2008 a 2009, ministerstvo doplatí,“ dodává. Jediný návrh, který ministerstvo nezohlední, je rozšíření daní, ze kterých peníze obcím přiděluje.

Petra Kyjonková, Lidové noviny