27. ledna 2007 15:48 Lidovky.cz > Byznys > Moje peníze

Sociální dávky 2: příspěvky závislé na příjmu

peníze | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy peníze | foto: Hynek Glos, Lidové noviny

PRAHA Dnes navážeme na včerejší lekci, ve které jsme si ukázali, jak funguje systém státní sociální podpory. Podrobněji si probereme jednotlivé dávky poskytované sociálně slabším.

Jak už jsme si včera řekli, mezi dávky, jejichž vyplácení a výše jsou závislé na výši příjmu, patří přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení a příspěvek na školní pomůcky. Od ledna, kdy začal platit Zákon o pomoci v hmotné nouzi, přibyly další dávky: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.

Základnou, ze které se nárok a výše všech těchto dávek stanovuje, je životní nebo existenční minimum. Životní minimum je nejnižší hranice příjmů k zajištění výživy a jiných základních osobních potřeb. Existenční minimum jsou nejnižší příjmy nezbytné k zajištění výživy a základních potřeb na úrovni umožňující přežití. Co se do posuzovaných příjmů započítává, jsme si určili včera. Výše měsíčního životního minima se různí podle počtu a věku členů domácnosti, existenční minimum činí 2020 Kč. Nárok na přídavek na dítě má rodina, jejíž příjmy (do nichž se případně zahrnuje i rodičovský příspěvek) jsou nižší než čtyřnásobek společného životního minima jejích členů. Výše příspěvku se pohybuje od 256 do 810 Kč měsíčně podle věku (max. 26 let) a příjmu členů rodiny. Čím starší dítě a čím nižší příjmy, tím vyšší částka.

Základní částky pro výpočet dávek

MĚSÍČNÍ ŽIVOTNÍ MINIMUM: (domácnost: součet částek)
jednotlivec: 3126 Kč
1. dospělý: 2880 Kč
2. a další dospělý: 2600 Kč
dítě do 6 let: 1600 Kč
dítě 6 až 15 let: 1960 Kč
nezaopatřené dítě 15 až 26 let: 2250 Kč

Příklady životního minima:
2 dospělí, 8leté a 16leté dítě: 2880 + 2600 + 1960 + + 2250 = 9690 Kč
1 dospělý a 5leté dítě: 2880 + 1600 = 4480 Kč

Pro představu si uveďme příklad rodičů s dítětem ve věku do šesti let. Aby měli na přídavek nárok, musí být jejich čistý měsíční příjem nižší než 28 320 Kč. Nejvyšší příspěvek - v tomto případě ve výši 576 Kč -dostanou, když budou mít měsíčně méně než 10 620 Kč.

Sociální příplatek dostane rodina, která pečuje o nezaopatřené dítě a její příjmy nepřekročí 2,2násobek jejího životního minima. Za příjem se přitom považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. Příplatek činí 146 až 1228 Kč. Rovněž zde platí: čím starší dítě a čím nižší příjmy, tím vyšší příplatek.

Na příspěvek na bydlení máte nárok, pokud 30 procent (v Praze 35 procent) příjmů vaší rodiny (včetně případného přídavku na dítě a rodičovského příspěvku) nestačí pokrýt náklady na bydlení a zároveň je těchto 30 nebo 35 procent příjmů nižší než tzv. normativní náklady. To jsou průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Pro představu: normativní náklady čtyřčlenné rodiny žijící v nájemním bytě v Praze činí 8545 Kč. Když žijí v bytě vlastním nebo družstevním, je to 5978 Kč. Výše příspěvku se stanoví tak, že se 30, resp. 35 procent příjmů odečte od normativních nákladů.

Tisícikorunu jako příspěvek na školní pomůcky dostanou rodiče prvňáčka, kteří měli v květnu roku, kdy má dítě nastoupit do školy, nárok na přídavek na dítě.

Podrobné informace o všech dávkách najdete na http://portal.mpsv.cz/soc/.