15. ledna 2007 18:51 Lidovky.cz > Byznys > Moje peníze

Životní pojištění zajistí vás nebo vaše blízké

Pojišťovna - ilustrační foto. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Pojišťovna - ilustrační foto. | foto: Lidové noviny

PRAHA V předchozích lekcích jsme si pověděli, jakým způsobem můžeme zhodnotit peníze, které nám po zaplacení běžných nákladů přebývají, či jak se zajistit, abychom ve stáří finančně nestrádali. Důležitým finančním nástrojem je také životní pojištění.

Jeho hlavním účelem je finančně zajistit rodinu v případě, že zemřete. Pojištěni byste tedy měli být zejména v případě, že živíte manželku s dětmi nebo třeba splácíte vysoký úvěr. Kromě pojištění, které pokrývá riziko smrti, si však můžete sjednat i životní pojištění, které obsahuje spořící složku. Pojištění pro případ dožití pak může sloužit jako přilepšení k důchodu.

Druhy životního pojištění

Rizikové životní pojištění
Pokrývá jen riziko smrti. Když zemřete, pojistnou částku dostanou oprávněné osoby, tj. ty, které uvedete v pojistné smlouvě (např. manželka).

Kapitálové životní pojištění
Spojuje pojištění pro případ smrti a pojištění pro případ dožití. Část pojistného pokrývá riziko smrti a část tvoří tzv. kapitálovou hodnotu, kterou pojišťovna investuje a zhodnocuje. V případě vaší smrti pojišťovna oprávněným osobám vyplatí jak kapitálovou hodnotu, tak pojistnou částku pro případ smrti. Když se dožijete konce pojištění, tedy předem daného věku, dostanete kapitálovou hodnotu pojištění.

Investiční životní pojištění
Druh kapitálového životního pojištění, u nějž můžete rozhodovat, kam se budou peníze investovat (zpravidla mezi vklady, dluhopisy a akcie).

Důchodové životní pojištění
Pojištění pro případ dožití s postupnou výplatou pojistné částky - vyplácí se např. starobní, invalidní či sirotčí důchod.

Životní pojištění ale není pro každého. Pojišťovna posuzuje váš zdravotní stav a věk a z nich vypočítává pojistné. V některých případech vás může úplně odmítnout.

Před podpisem smlouvy o životním pojištění si pečlivě přečtěte pojistné podmínky, zvlášť tu část, která pojednává o výlukách z pojištění. Když totiž nedodržíte dané podmínky a třeba „zemřete jiným způsobem“, než „dovoluje“ pojistná smlouva, vaši blízcí nedostanou nic nebo méně, než bylo sjednáno. To se týká například situace, kdy spácháte sebevraždu nebo zemřete při vámi spáchaném trestném činu.

K uzavření životní pojistky nabádá i stát. K životnímu pojištění totiž poskytuje daňové úlevy. Zaplacené pojistné v daném roce si totiž lze odečíst od ročního daňového základu. Maximální částka, kterou lze odečíst, činí 12 000 Kč, a to i v případě, že máte uzavřeno víc smluv s větším počtem pojišťoven.

Pojištění musí mít tyto parametry:
1. Pojištěný musí být zároveň pojistníkem (tzn. že smlouvu uzavřel a pojistné platí právě on), z pohledu daně z příjmu i poplatníkem.
2. Výplata pojistného plnění je sjednána nejdříve po 5 letech od uzavření smlouvy a může k ní dojít nejdříve v kalendářním roce, v němž vám bude 60 let.
3. Smlouva s pevnou pojistnou částkou pro případ dožití na 5 až 15 let má sjednanou pojistnou částku alespoň na 40 000 korun, nad 15 let alespoň na 70 000 korun.

Najdete na Lidovky.cz