13. května 2009 15:55 Lidovky.cz > Byznys > Státní pokladna

Nepřijímat, neprodávat, zastavit, nedovolit

Jiří Paroubek na jednání s Janem Fischerem. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Jiří Paroubek na jednání s Janem Fischerem. | foto: ČTK

PRAHA ČSSD říká soupisu 27 položek doporučení. Ale za podobná "doporučení" by se nestyděl ani nesmlouvavý imperátor. "Kdyby to ta vláda odmítla jako celek, tak by rozhodně nedostala naši důvěru," uvedl šéf sociálních demokratů Jiří Paroubek na adresu Fischerovy vlády, kterou téměř z poloviny tvoří lidé navržení jeho stranou. Přečtěte si 27 sociálnědemokratických "doporučení".

"Nikdo si nemůže myslet z těch ministrů, že tato vláda bude pokračováním vlády Mirka Topolánka (ODS) jinými prostředky, tak to prostě není," dodal šéf opoziční ČSSD.

Co "radí" ČSSD Fischerově vládě?
Ministerstvo financí

1. Zastavit přípravu na prodej Letiště Praha. (Zákon zakazující prodej Letiště Praha prošel do druhého čtení v Poslanecké sněmovně, přitom bývalá vláda Mirka Topolánka bez ohledu na tento fakt vybrala poradce pro prodej a proces privatizace za bývalého ministra Miroslava Kalouska stále probíhal.)
2. Prověřit dosavadní postup při zadání hromadného výběrového řízení na tzv. ekologické zakázky, v případě potřeby navrhnout alternativu dalšího postupu.
3. Zastavit redukci struktury celní správy a snižování počtu celníků. V opačném případě hrozí zvýšení daňových úniků a zhoršení dostupnosti celní správy pro podnikatelskou veřejnost.
4. Zastavit legislativní proces u novely zákona o penzijním připojištění, která zhoršuje postavení klientů a zvyšuje rizika připojištění.
5. Nepředkládat nový zákon o dani z příjmů bez dosažení celkové shody v tripartitě.
6. Nepředkládat ke schválení zákon o penzijním spoření.

Ministerstvo životního prostředí
7. Nepodnikat žádné kroky ke zrušení územních ekologických limitů těžby na dole ČSA.
8. Nepřijímat nový zákon o odpadech a nezavádět zálohový systém na PET lahve.

Ministerstvo zahraničních věcí
9. Nepokračovat v procesu schvalování smluv o radaru.

Ministerstvo pro místní rozvoj
10. Neodkládat jednání o investiční podpoře výstavby sociálních a chráněných bytů.
11. Provést audit současného institucionálního uspořádání čerpání fondů EU s cílem zrychlit jejich čerpání a zvýšit objemy čerpání.
12. Intenzivně řešit problém deregulace nájemného zatěžující nízkopříjmové skupiny nájemníků.

Ministerstvo vnitra
13. Zastavit všechna privatizační rozhodnutí týkající se majetku a služeb MV, MPO (tzv. akce "kulový blesk") a dalších resortů.
14. Přehodnotit pronájem lázeňských zařízení.

Ministerstvo dopravy
15. Neprodávat státní majetek.

Ministerstvo práce a sociálních věcí
16. Nezhoršovat a neoslabovat pracovně-právní postavení zaměstnanců, zachovat důstojné pracovní podmínky, neoslabovat systém sociální ochrany zaměstnanců (návrh novely zákoníku práce). a) Nezhoršovat podmínky pro rozvázání pracovního poměru (omezit skryté důvody pro rozvázání pracovního poměru bez udání důvodu). b) Nerozvolňovat pravidla pro uzavírání pracovního poměru na dobu určitou. c) Nezvýhodňovat práci přesčas (zejména v době krize může znamenat diskriminaci zaměstnanců - strach z výpovědi v případě nesouhlasu; možná výzva pro zaměstnavatele ke snižování počtu zaměstnanců). d) Nedovolit ztížení podmínek pro činnost odborových organizací.
17. Nedovolit pokračování privatizace důchodů (tzv. opt out, příprava zákona na základě schváleného rámce pro zavedení III. pilíře).
18. Nedovolit další zhoršování uspokojování potřeb uživatelů sociálních služeb (novela zákona o sociálních službách, tzn. ve smyslu "snížení příspěvku na péči", ale i možného souvisejícího finančního rizika pro obce - případně nezbytná "dotace v zájmu zachování služby" i pro poskytovatele služeb - riziko "zániku" z důvodu nedostatku finančních prostředků). Zvýšit dotace krajům na poskytování sociálních služeb.
19. Nedovolit zhoršování postavení rodin s malými dětmi (např. ve smyslu umožnění návratu po rodičovské dovolené na trh práce - příprava zákonů v rámci schválené vládní koncepce rodinné politiky, zavedení sporného institutu "evidovaného poskytovatele vzájemné rodičovské pomoci". Vrátit se zpět k podpoře jeslí.

Ministerstvo zdravotnictví
20. Nepokračovat v prosazování tzv. reformních zákonů (zákon o veřejném zdravotním pojištění, zákon o zdravotnických službách a podmínkách jejich poskytování, zákon o specifických zdravotnických službách).

Ministerstvo zemědělství
21. Nepřijímat zákon o vyrovnání s církvemi, který bude založen na principu naturální restituce nebo jejich kombinace.
22. Nepřijímat takovou novelu transformačního zákona, která by protiústavně a nepřípustně diskriminovala právnické osoby podnikající v zemědělství a která by vycházela z principu "kolektivní viny" všech právnických osob při transformaci zemědělství.
23. Nepřipustit privatizaci národního podniku Budějovický Budvar.

Ministerstvo obrany
24. Nepokračovat v procesu schvalování smluv o radaru.
25. Neschválit návrh zahraničních vojenských misí pro rok 2010 a návrhy na jiné změny vojensko-politických závazků ČR nad rámec již existujících a bez předchozí konzultace s ČSSD.

Celá vláda
26. Nalézt ústavně konformní cestu k předčasnému ukončení volebního období v termínu dohodnutém politickými stranami (15. října 2009).
27. Návrhy na nového kandidáta na funkci eurokomisaře projednávat pouze na základě konsensuální dohody s představiteli politických stran.

ČTK