3. ledna 2011 15:36 Lidovky.cz > Byznys > Státní pokladna

Odtajněné dokumenty o Nomuře - hlavní body řízení naleznete zde

Demontáž poutače zkrachovalé banky IPB | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Demontáž poutače zkrachovalé banky IPB | foto: David Port

PRAHA Česká republika díky dohodě o narovnání s japonskou bankou Nomura ušetřila podle dnes zveřejněných materiálů ministerstva financí (MF) celkem 17 miliard korun.

Česko japonské bance Nomura zaplatilo 3,6 miliardy korun, přičemž bez této dohody by odškodnění představovalo částku 20,6 miliardy korun, vyplývá z dokumentů.

Čtěte více:


Stát prohrál arbitráž s bývalým majitelem IPB, japonskou Nomurou, v roce 2006. Smlouva byla podle MF tajná kvůli dalším probíhajícím sporům ohledně zkrachovalé IPB. Především probíhalo několik sporů mezi státem a bankou ČSOB. Loni v prosinci stát nakonec prohrál pařížskou arbitráž s ČSOB ohledně pohledávek po bývalé IPB a musel bance zaplatit dvě miliardy korun.

Po skončení této arbitráže tak podle ministra financí Miroslava Kalouska nebylo nadále nutné smlouvu tajit.

Hlavní body arbitráže s Nomurou

- V úvodních ustanoveních je zmíněno mimo jiné to, že Nomura v minulosti výrazně pomohla České republice a Československu při stanovení směnného kurzu koruny nebo při privatizaci státního tabákového monopolu.

- Smlouva konstatuje, že při privatizaci bank získala ČR lepší cenu při prodeji akcií Komerční banky, České spořitelny a Československé obchodní banky, než tomu bylo při prodeji podílu v IPB do rukou Nomury. Zároveň se v ní říká, že státní pomoc bankám během privatizace se týkala jen KB, ČS a ČSOB (IPB pak jen v době jejího prodeje ČSOB).

- ČR je ochotna za určitých podmínek odškodnit Nomuru za případné nároky, které proti ní vznesla či v budoucnu vznese skupina kolem KBC (vlastník ČSOB).

- Strany se dohodly, že po zastavení arbitráže mezi společností Saluka, tedy dceřinou firmou Nomury, a ČR nechají vyhotovit znalecký posudek, který stanoví hodnotu IPB v době vyhlášení nucené správy. Z ní pak byla podle dohodnutého postupu stanovena škoda, vzniklá Nomuře, přičemž horní hranice škody byla stanovena na sedm miliard, spodní na jednu korunu. (V létě 2008 dostala Nomura 3,6 miliardy korun, bez dohody mohlo odškodnění přesáhnout 20 miliard - pozn. ČTK)

- Obě strany se také dohodly, že se vzájemně odškodní za náklady, které by v budoucnu nesly v případě dalších nároků vzniklých v souvislosti s kauzou kolem IPB. ČR se také zavázala, že vyzve ČSOB mimo jiné k ukončení dvou sporů, jež vedla s Nomurou v Londýně a před pražským městským soudem.

Nomura se zavázala stáhnout svou žalobu proti Evropské komisi a ustoupit v několika sporech týkajících se konkurzu IPB.

- Nomura a Česká republika se navzájem zavázaly, že nepovedou v souvislosti s kauzou IPB kuloárová jednání, která by měla za cíl znevěrohodnit druhou stranu sporu.

- Podstatným bodem smlouvy je také to, že jak ČR, tak Nomura jejím uzavřením nejen uzavřely existující spory, ale rezignovaly i na další nároky, jež by v budoucnu mohly v souvislosti s kauzou IPB vzniknout vůči smluvnímu partnerovi. Zavázaly se také zastavit případná další, ve smlouvě neurčená vzájemná soudní řízení, týkající se případu, a nezahajovat další spory.

- Na druhou stranu ale smlouva nezakazuje ani jedné ze stran vést spory související s IPB vůči osobám a firmám, které nejsou spojeny s ČR nebo skupinou Nomura. Pokud ale takový spor bude mít dopad na některou ze smluvních stran, bude tou druhou odškodněna.

- Ministerstvo financí se zavázalo, že vyšetřovatelům trestních kauz kolem IPB (mimo jiné České pivo, stíhání vedení IPB kvůli zkreslování účetnictví nebo vyšetřování konkursu IP banky) zašle dopis, ve kterém je upozorní na vznik dohody a skutečnost, že se stát "necítí být poškozen". V dopise se také píše, že stát netrvá na dalším prověřování svých starších podání.

Do roku 2006 stát vedl s bývalým majitelem IPB, japonskou společností Nomura, řadu soudních sporů. Japonská banka původně požadovala až 40 miliard korun. Česko naopak v jiné arbitráži po Nomuře chtělo 111 miliard korun jako náhradu škody, kterou Nomura údajně způsobila tím, že se podílela na krachu IPB.

V roce 2006 ČR arbitráž s Nomurou prohrála, výše částky ale nebyla určena. V listopadu 2006 Česko podepsalo s Nomurou smír, podle něhož měla výše odškodnění činit nula až sedm miliard korun. Nakonec Česká republika Nomuře zaplatila 3,6 miliardy korun.

Lidovky.cz, ČTK