Pondělí 2. srpna 2021, svátek má Gustav
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Vše o insolvenci: Zbavit se dluhů bude snazší. Oddlužení se otevře více lidem

Ekonomika

  5:00
PRAHA - Advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ připravila pro čtenáře LN insolvenční seriál, v němž prakticky mapuje problematiku spojenou s dluhy.
Pro oddlužení bude potřeba zasílat věřitelům alespoň 2000 korun měsíčně.

Pro oddlužení bude potřeba zasílat věřitelům alespoň 2000 korun měsíčně. foto: Shutterstock

Právě v těchto dnech přináší novou naději do života dlužníků novela insolvenčního zákona. Otevírá dveře dokořán i těm, kdo na oddlužení až dosud nedosáhli. Ruší se totiž tvrdá hranice třiceti procent dluhů, které musel dříve dlužník v rámci oddlužení zaplatit.

Do oddlužení se nyní dostane každý, kdo bude schopen platit měsíčně alespoň dva tisíce korun, a to bez ohledu na výši jeho dluhů. Dlužníci si ale budou muset zvyknout na nového životního partnera - insolvenčního správce. Návrh na povolení oddlužení může sepsat a podat k soudu advokát, insolvenční správce, exekutor, notář anebo akreditovaná osoba. V praxi jsou to nejčastěji advokáti, kdo návrhy sepisují.

Rukou profesionála

Cena za sepis návrhu na povolení oddlužení je zastropovaná částkou čtyři tisíce korun. To už v sobě zahrnuje poradu s advokátem, všechnu práci spojenou s vyhotovením návrhu a jeho povinných příloh, podání návrhu na soud, související náklady i práci spojenou s odstraněním případných vad. Jde-li o společné oddlužení obou manželů, nezvyšuje se cena dvojnásobně, ale jen na částku šest tisíc korun.

Od června budou existovat dva způsoby, kterými bude možné se dluhů zbavit - zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře spolu s prodejem majetku. Doposud bylo možné i samostatné plnění jen dle splátkového kalendáře.

Podle velké oddlužovací novely dosáhne dlužník odpuštění zbytků dluhů, pokud za tři roky splatí alespoň 60 procent dluhů nebo za pět let, neporuší-li povinnost vyvíjet veškeré úsilí, aby dluhy umořil. Když zaplatí za pět let alespoň 30 procent dluhů má se za to, že tuto povinnost neporušil. V ostatních případech bude po pěti letech zkoumáno, zda se dlužník skutečně snažil, co to šlo.

Novela přináší další výhody důchodcům a invalidům. Ti se oddluží ještě rychleji, a za méně peněz - platí pro ně tříletá varianta bez omezení procentní hranice dluhů, jež musí splatit. Oddlužit se nově mohou za výhodnějších podmínek i ti, kteří si nesou dluhy z podnikání. 

Po celou dobu oddlužení na dlužníka dohlíží insolvenční správce, jež kontroluje, zda plní zákonem uložené povinnosti. Hlavní povinností dlužníka je vynaložení veškerého úsilí na placení dluhů, které po něm lze spravedlivě požadovat. Co si pod tímto pojmem představit?

Dohled správce

Správci budou vycházet z kvalifikace dlužníka a reálných možností na lokálním trhu práce. Insolvenční správce by ale například neměl nutit učitelku s nízkým příjmem, aby změnila zaměstnání a nastoupila do supermarketu, i když si tam vydělá více peněz.

Na druhou stranu by měl správce navrhnout soudu zrušení oddlužení, když zjistí že dlužník pracuje načerno třeba jako stavební dělník nebo servírka, která nepřiznává spropitné. Záležet bude na tom, jak k těmto otázkám přistoupí jednotlivé insolvenční soudy. Rozhodnutí totiž leží vždy na nich.

Insolvenční správce bude také zjišťovat jak a kde dlužník bydlí. Musí totiž pořídit soupis jeho majetku, který bude zpravidla v místě jeho bydliště. Pokud půjde o vlastnické bydlení, bude hrát roli nový institut chráněného obydlí dlužníka, který je níže detailně vysvětlen.

Správce se ale může pozastavit i nad tím, v jakém nájemním bydlení dlužník žije. Když bude dlužník žít sám, mělo by jeho bydlení odpovídat tomu, jak bude vysoká nezabavitelná částka. Pokud bude dlužník žít v drahém nájmu, může to být pro insolvenčního správce signál, že si vydělává bokem na černo.

I tato problematika však generuje otázku, zda lze po dlužníkovi spravedlivě požadovat, aby se přestěhoval z Prahy třeba do Šumperka, kde jsou nájmy levnější. To si lze představit za situace, kdy by měl v Šumperku vyšší příjem a nižší náklady než v Praze. Z důvodu předvídatelnosti je potřeba, aby soudci veřejně vyjadřovali své názory i na tuto problematiku.

Zásadní změny oddlužení, které přinášejí dlužníkům řadu výhod, teprve vstupují do praxe. Názory na novinky se ještě vyvíjejí. Jasněji bude, až padnou první rozhodnutí soudů. Oddlužení je ale běh na dlouhou trať. Ovlivní život dlužníka na mnoho let. Je tedy potřeba rozhodnutí dobře vážit.

MICHAL ŽIŽLAVSKÝ

Advokát od roku 1991. Expert na insolvenci a restrukturalizaci korporací. Vedoucí partner advokátní kanceláře ŽIŽLAVSKÝ a společnosti insolvenčních správců AS ZIZLAVSKY, která aktivně působí jako insolvenční správce se zvláštním povolením pro řešení úpadku korporací, bank a finančních institucí.

Advokát Michal Žižlavský.
Autor:

Byt 2+1 v Novém Strašecí
Byt 2+1 v Novém Strašecí

Rakovnická, Nové Strašecí, okres Rakovník
9 000 Kč/měsíc