4. prosince 2007 9:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Čárka před spojkami nebo a či

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce
  • 9Diskuse
Mobil, nebo pevná linka? | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Mobil, nebo pevná linka? | foto: Doležal Michal ČTK

Souřadné slučovací spojení lze kromě spojek a, i, ani, či vyjádřit rovněž spojkou nebo. Lze jí spojit větné členy a hlavní i vedlejší věty, čárka se ve slučovacím spojení nepíše: V žádosti o příspěvek uveďte rodné číslo žadatele nebo jeho zákonného zástupce; Volbu proveďte tlačítkem nebo vyčkejte na přihlášení operátora; Osobní údaje fyzické osoby mohou být poskytnuty, pouze pokud s tím dotčená osoba souhlasí nebo pokud to stanoví zvláštní zákon.

Spojka nebo se také často užívá pro vyjádření jiných významových poměrů, např. vylučovacího: Ve správním řízení se rozhoduje, zda podnik hrubě porušil zákonná ustanovení, nebo nedodržel vyhlášku ministerstva nebo stupňovacího: Chovali se, jako by přišla kontrola z krajského úřadu, nebo dokonce z ministerstva.

Je-li spojka nebo součástí zdvojených spojovacích výrazů buď – nebo, ať – nebo, je třeba obě části spojení oddělit čárkou: Podatelna buď opatří tiskopis razítkem, nebo vydá potvrzení o podání; Osoby s omezenou možností pohybu mohou o dávku také zažádat, ať už osobně, nebo v zastoupení na základě plné moci.

Pro spojku či platí stejná pravidla. Bez čárky ji píšeme v poměru slučovacím: Na mapě je zakreslena zastavěná plocha či zemědělská půda. Psaní s čárkou je signálem jiného významového poměru: Zamítavé stanovisko rekonstrukci oddálí, či dokonce znemožní, popř. je dáno užitím dvojitého spojovacího výrazu: Vždy zmínil jeho zásluhy, ať už pochvalně, či polemicky.

  • 9Diskuse