5. září 2008 14:50 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Češi sladí Evropu

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce

Ad LN 5. 9.: „Působí to jako hrozba“

Jak přispěli dva sportovci a modelka k evropské integraci a její prestiži v České republice? Nijak. A jak autoři onoho klipu? Asi stejně jako Václav Klaus, tedy opět nijak. Co vědí
o fungování institucí EU a o povaze práce v nich? Nic. A přesto jsou prý „Tvářemi českého předsednictví“. Evropská unie je pro ně nudná, a tak svůj odstup dávají najevo „hrou s kostkou“…
     Taková je realita spotu propagujícího české předsednictví v orgánech Evropské unie. K jakému pocitu hrdosti Čechů může taková kampaň přispět? Co nového a smysluplného jim může o Evropské unii a českém předsednictví sdělit? Příliš mnoho otázek, na něž nelze odpovědět jinak, než jako bylo naznačeno v předchozím odstavci.
     Důvod, proč celebrity ve spotu účinkují zdarma, je prostý. Slouží k jejich osobní sebeprezentaci. Budou ještě známější a ještě populárnější. A zadarmo. Evropská unie z toho vyjde poražena, ale proč by jim na tom mělo záležet. I kdyby si ale za účinkování ve spotu zaplatili, nic to nemění na tom, že české předsednictví v EU nemá být takto zneužíváno
a degradováno. Vždyť ani jeden z protagonistů nemá s Evropskou unií jako takovou nic společného. Významnější je v tomto smyslu každý obyčejný český občan, který se evropskou integraci snaží ve svém každodenním životě nějak podporovat. Mimo jiné třeba i kratičkými článečky do Lidových novin.
     Všem, kteří se na přípravě spotu podíleli, je potřeba vzkázat: „Upoutat pozornost a vzbudit zájem“ není totéž, co v negativním smyslu šokovat. Tito tvůrci to Evropě už opravdu „osladili“ – každý po svém, a hlavně „pro sebe“!
     Jediní, kteří mají morální právo využít českého předsednictví v EU k sebepropagaci jsou ti, kteří u nás evropskou integraci dlouhodobě podporují a opravdu vysvětlují občanům její smysl. Ti by si zasloužili být na billboardech v souvislosti s tak prestižní událostí.
     Také Maryša v dramatu Mrštíkových Vávrovi „osladila“ kávu. Všichni víme, jak to dopadlo. Proč by měl stejný osud potkat i Evropu?
Mgr. Antonín Fišer, Plzeň