Středa 22. března 2023, svátek má Leona
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Absurdita roku: Egyptologie nedostala od Akreditační komise ČR glejt

  10:51

Aktualizováno. Navazující magisterské studium egyptologie na Univerzitě Karlově nedostalo akreditaci, ohroženo je studium budoucích vědců.

Naleziště v egyptském Abúsíru. foto: © Martin FrouzČeská pozice

Aktualizováno. Nálezy kněze Neferínpua, princezny Šeretnebti nebo Šepseskafancha, vrchního lékaře Horního a Dolního Egypta. Takovými objevy z naleziště v Abúsíru jsou známi čeští egyptologové, o jejichž úspěších referují světové agentury a mají obdiv vědeckých kolegů. Nyní ale čelí dle informací ČESKÉ POZICE neúspěchu: tím je neudělení akreditace pro navazující magisterské studium egyptologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

„Ano, akreditace nebyla udělena,“ potvrdil ČESKÉ POZICI tajemník Akreditační komise ČR (AK ČR) Jiří Smrčka. Neudělení potřebného „glejtu“ ohrožuje podle egyptologů studium nynějších bakalářů (vedených na specializaci Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku), kteří nebudou moci unikátní obor plnohodnotně dostudovat. Důvodem zamítnutí akreditace je údajně příliš velká orientace na jazykovou výuku, písmo i dějiny – bez nich se však komplexní egyptologický výzkum nedá provádět.

„Akreditační komise ČR neudělila oboru Egyptologie akreditaci pro navazující magisterské studium se zdůvodněním, mmj. že ,(...) předměty jsou tematicky značně rozptýlené, chybí však dovednosti podstatné pro uplatnění v oboru...‘ Zřejmě by AK měla náš obor pro nízkou vědeckou úroveň zavřít rovnou... A hned,“ napsal rozhořčeně na svůj facebookový profil profesor Miroslav Bárta, jenž vede výzkumy v egyptském Abúsíru.

Filozofická fakulta řešila akreditaci od letošního května, k připomínkám se následně odvolala a podala rozklad. Ten byl ale nyní zamítnut, jak uvádí zápis AK zveřejněný 10. prosince: „AK trvá na svém stanovisku neudělení akreditace. Zdůvodnění: Struktura studia ani v upravené žádosti neposkytuje komplexní vzdělanost v tak náročné specializaci, jakou je obor egyptologie, bez příslušné přípravy na bakalářském stupni… Vyjádření vysoké školy výslovně uvádí, že v některých předmětech mají studenti získat ,základní vědomosti‘, což nemůže být náplní magisterského studia. Příklady uplatnění absolventa neodpovídají obsahu studia (diplomacie).“

Egyptologové k tomu mají zásadní námitky. „Zdá se, že naše akreditace nebyla správně pochopena. Egyptologie je ze své podstaty obor mnohostranný, kde kromě archeologického výzkumu zásadní úlohu hraje studium jednotlivých fází staroegyptského jazyka a dalších aspektů egyptské civilizace – jako náboženství, administrativy nebo i vývoje přírodního prostředí. Problém je ve své podstatě výsledkem zavádění tzv. Boloňského procesu. Bohužel, postup AK ČR může mít vážné důsledky pro egyptologii jako obor,“ sdělil ČESKÉ POZICI docent egyptologie Jaromír Krejčí z Univerzity Karlovy.

Podle jeho kolegyně Renaty Landgrafové z Českého egyptologického ústavu je zamítnutí akreditace patrně konečné; egyptologové se totiž odvolávali již jednou. „Hledáme způsoby, jak proti tomuto rozhodnutí postupovat. Budeme patrně žádat o dočasnou akreditaci,“ říká Landgrafová. Zpravodajem komise byl v této věci archeolog, jenž se specializuje na dobu raného středověku a egyptologii chápal asi zúženě jako pouze jednu z archeologických disciplín. Egyptologové ovšem připomínají, že bez studia pramenů, hieroglyfického písma, klimatu i vztahů ve starověkých dějinách nemohou řádně bádat.

Egyptologie – oběť Boloňského procesu?

Problém vznikl rozdělením tradičně pětiletého magisterského studijního oboru Egyptologie do dvou fází: bakalářské (tříletá) a navazující magisterské (dvouletá), což děkan Filozofické fakulty UK Michal Stehlík ve čtvrtek glosoval na Twitteru: „Akreditační komise neschválila navazujícího Mgr. egyptologie. Nejdřív nás donutí absurdně dělit i toto studium na Bc. a Mgr. A pak toto...“

Problém vznikl rozdělením tradičně pětiletého magisterského studijního oboru Egyptologie do dvou fázíI tajemník AK ČR Jiří Smrčka upozorňuje, že tradičně nebylo Mgr. studium egyptologie strukturováno. „Má to své opodstatnění, protože jde o natolik výjimečné a specifické studium, že je třeba pět let souvislé systematické přípravy. Tento magisterský program (původní pětiletý bez rozdělení do dvou fází – pozn. red.) má akreditaci do 31. října 2016 a z hlediska personálního zabezpečení ani související výzkumné činnost k němu nebyly výhrady,“ doplnil pro ČESKOU POZICI Smrčka.

Jenže FF UK nyní žádala o akreditaci navazujícího dvouletého magisterského studia egyptologie, jemuž však dle komise nepředchází specifický bakalářský program egyptologie (aktuální studenti čili „egyptologové“ ovšem od ročníku 2011/12 studují zmíněný bakalářský obor Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku).

„Bakalářský program egyptologie není akreditován a ani o jeho akreditaci univerzita nežádala. Uchazeči o studium navazující magisterské dvouoborové egyptologie mají být přijímáni z jakýchkoli jiných bakalářských programů. Podle názoru AK není možné za dva roky (navíc dvouoborového studia) vychovat plnohodnotného egyptologa. Navíc tím, že se plnohodnotné základy oboru nevyučují v bakalářském stupni, musejí být některé obecné základy vyučovány až v magisterském programu, což je pro magisterské studium nevhodné,“ dodává tajemník Smrčka, dle nějž AK nijak nezpochybňuje magisterský program egyptologie na FF UK a jeho personální a vědecké zabezpečení.

Nová akreditace?

Podle tajemníka AK ČR Smrčky ještě existují opravné a právní prostředky, jak proti rozhodnutí postupovat. Univerzita Karlova může případně předložit i akreditaci novou. Obor Egyptologie na FF UK je velmi exkluzivní – otevírá se jen jednou za několik let.

Děkan FF UK Michal Stehlík k tomu na sociálních sítích uvedl: „Děkujeme Akreditační komisi, že dala pojmu ,absurdita‘ opět nový rozměr...“

Jak naplno využít příspěvek od zdravotní pojišťovny?
Jak naplno využít příspěvek od zdravotní pojišťovny?

Připravit se na příchod miminka je poměrně náročné, a to i po finanční stránce. Věděli jste, že vám pomůže vaše zdravotní pojišťovna? Ta umožňuje...