Středa 31. května 2023, svátek má Kamila
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Boj o území v Praze Bubnech

  12:13

Pražští zastupitelé dosud neschválili zadání změny územního plánu v perspektivní rozvojové lokalitě. Jak dopadne lednové hlasování?

foto: © ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

Již několik let se hovoří o vybudování nové moderní pražské čtvrti v oblasti Bubny - Zátory, která se nachází téměř na 105 hektarech pozemků Prahy 7, a je tak jednou z největších rozvojových lokalit v hlavním městě. Velkolepé plány ale brzdí déle než 12 let trvající stavební uzávěra, povoleny jsou jen úpravy zchátralých budov. Proces, jehož výsledkem by mohla být revitalizace území, se zadrhl na samém počátku. Do věcných argumentů se mísí politika a zřejmě i zájmy developerů.

Prvním nutným krokem k obnově je – alespoň podle části pražských zastupitelů –, aby bylo odsouhlaseno zadání změny územního plánu. Následovat bude až dvouleté připomínkování, diskuse s městskou částí Praha 7 i obyvateli. Výsledná změna územního plánu by měla určit podobu revitalizace, tedy kde budou byty a kolik, kde kanceláře, jaká bude občanská vybavenost či jak se vyřeší doprava. Změnu územního plánu musí opět schválit zastupitelstvo.

Jenže to zatím neodsouhlasilo ani zadání změny. Dosavadní pokusy o schválení ztroskotaly na přestřelce mezi pražskou TOP 09, jež zadání podporuje, a částí ODS, která je proti. Obě strany se vzájemně obviňují z toho, kdo jde na ruku developerům. Další jednání zastupitelstva, jež bude mít tento bod na programu, se uskuteční koncem ledna. Z území v centru města, které zabírá téměř pětinu Prahy 7, zatím zůstává zakonzervovaný brownfield.

Plány na papíře

Vlastnictví pozemků v lokalitě je rozdrobené. Část patří hlavnímu městu, část Praze 7, majetkový podíl drží i České dráhy, SŽDC či Pražská teplárenská. Pak jsou tu soukromí investoři. Mejvýznamnějším z nich je společnost Orco, která v roce 2006 zaplatila SŽDC za 24 hektarů více než miliardu korun.

Firma záhy představila velkorysé plány, co všechno v Bubnech vyroste a jakou částku je do projektu ochotna investovat – dle původních představ se měla pohybovat kolem tří miliard eur. Stavební práce měly dle odhadů z roku 2006 skončit v roce 2018. Jenže záměry zůstávají povětšinou jen na papíře.

V polovině října 2012 napsalo Orco primátorovi Bohuslavu Svobodovi a náměstkovi Tomáši Hudečkovi dopis, v němž naznačuje, že pokud nebude zrušena stavební uzávěra, chystá na magistrát žalobu. Společnost se nyní nechce vyjadřovat, jaké kroky v souvislosti s pozemky v Bubnech zamýšlí.

Pokud by se Orco na soud skutečně obrátilo a ten stavební uzávěru zrušil, začalo by se stavět podle původního územního plánu. Tím by město ztratilo kontrolu nad revitalizací území. O výstavbě v lokalitě by rozhodoval stavební úřad Prahy 7 v rámci územního a stavebního řízení.

Rada pražského zastupitelstva složená z ODS a TOP 09 schválila zadání změny územního plánu již loni v květnu, na zastupitelstvu ale bod opakovaně neprošel. Návrh podporují zastupitelé za TOP 09, ale jen část ODS.

Přetahovaná o kmotry

Na podzim loňského roku se strhla přestřelka mezi prvním náměstkem primátora Hudečkem, který je zároveň radním pro územní rozvoj, a opoziční skupinou v ODS. Tehdy se z Bubnů stala přetahovaná o kmotry. Hudeček pro deník Právo prohlásil, že rozhodování zastupitelů ovlivňují podnikatelské zájmy vlastníků pozemků, že se potvrzuje oslabující pozice primátora Bohuslava Svobody (ODS) a rostoucí vliv Tomáše Hrdličky (ODS), podnikatele označovaného za kmotra. Podle Hudečka, napsalo Právo, jde o zájmy společnosti Natland, která v Bubnech - Zátorech také vlastní pozemky. (Dle mluvčího Natland Group Rostislava Starého skupina ani žádná z jejích majetkových účastí nevlastní a nevlastnila ani metr čtvereční v oblasti Bubny - Zátory.)

Podle odpůrce zadání změny územního plánu Borise Šťastného by se mělo vyčkat na sestavení plánu celé metropoleZastupitelé ODS Rudolf Blažek a Milan Richter Hudečkovo vysvětlení odmítli. „Nechci nestandardní cestou řešit takhle rozsáhlé území. Dnes je tam stavební uzávěra, je to blokované území, žádný developer nemůže stavět nic,“ řekl Právu Blažek. Podle dalšího odpůrce zadání změny územního plánu – Borise Šťastného, kterého citovalo Aktuálně.cz – by měly být zastaveny všechny změny územního plánu, které nejsou neziskové, a mělo by se vyčkat na sestavení plánu celé metropole. Jinak dle něj údajně hrozí nebezpečí korupce.

Dobře informovaný zdroj ČESKÉ POZICE k situaci v zastupitelstvu řekl: „Ódéeska je v podstatě rozdělená na ty, kteří se shodují s názorem náměstka Hudečka, a na ty, kteří jsou ovlivněni starostou Prahy 7 Markem Ječménkem. Domnívám se, že tato druhá skupina, jejímiž členy nejsou radní za ODS, není až tak zasvěcena do dění.“

A dodal: „Starosta Ječmének si stále jede svou. Nemyslím si, že hájí zájmy městské části. Požadoval vypracovat dopravní studii, když je hotová, vymýšlí zase nové požadavky.“ Zdroj nevylučuje, že na vývoj situace mají vliv i soukromí vlastníci pozemků.

Studie: Jde to i bez tunelu

Vypracování studie, která nastiňuje možnou revitalizaci lokality Bubny - Zátory, zadal loni Útvar rozvoje hlavního města Prahy (ÚRM). Dle něj by k ozdravení měly přispět tři kroky:

  • propojení urbanistické struktury;
  • propojení zelených ploch;
  • ucelený městský dopravní koncept.

Klíčovou součástí studie, kterou náměstek Hudeček oficiálně představil na začátku prosince, je řešení dopravy, jež se v některých ulicích vymkla kontrole a stále houstne. „Lokalitou se v minulosti zabývala řada studií, ale každá vždy ztroskotala právě na snaze o funkční a uskutečnitelnou dopravní koncepci. Tato studie ale přichází s překvapivě logickými řešeními, která jsou efektivní a hlavně reálná,“ domnívá se zástupce ředitele ÚRM Kamil Kubiš.

Oproti předchozím analýzám, které zabývaly situací v lokalitě, se v nové studii nepočítá s budováním tunelu, který by propojil tunelový komplex Blanka a magistrálu. Architekti jsou přesvědčeni, že je toto propojení možné vést povrchově.

Navrženo je vytvoření dvou městských bulvárů, a to v ulicích Argentinská a Brazilská, které by měly pojmout automobilovou dopravu, a ulevit tím ulici Bubenské i jejímu okolí. Studie počítá také s výstavbou severního vestibulu stanice metra Vltavská, novými cyklostezkami, dvěma tramvajovými tratěmi a modernizací železniční trati Praha – Kladno s připojením na Letiště Václava Havla.

Vedení Prahy 7 tvrdí, že „v obecné rovině městská část zadání změny územního plánu v lokalitě Bubny - Zátory jednoznačně podporuje“. K podkladové studii má ale výhrady. „Jako problematickou vidíme kupříkladu otázku dopravy, kdy studie prakticky neřeší vedení tranzitní dopravy, která se na celkové tváři dané lokality výrazně podepíše,“ tvrdí mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš. Dodává, že studií se „podrobně zabýváme, analyzujeme ji a konzultujeme ji a určitě budeme chtít hlavnímu městu postoupit své připomínky ještě před samotným projednáním změny územního plánu“.

Pražské zastupitelstvo naposledy jednalo o zadání změny územního plánu 13. prosince, kdy už mělo studii k dispozici. A bod byl opět zamítnut.

Demokrat Ječmének

Další rozvoj lokality Bubny - Zátory může podstatně ovlivnit i výsledek místního referenda, které se v Praze 7 uskuteční současně s prvním kolem prezidentských voleb. Původně se měli obyvatelé vyjadřovat pouze k pořízení nové radnice. Vedení městské části ale ke čtyřem otázkám doplnilo další tři. A jedna z nich se táže, zda si lidé přejí tunel místo současné Bubenské ulice, na níž končí magistrála.

Náklady se odhadují na tři miliardy korun, na což Praha nemá peníze. „Hloubení dalšího tunelu je naprostý nesmysl. Je to zbytečné, časově náročné a drahé,“ konstatoval koncem loňského roku náměstek Hudeček na veřejné debatě k budoucnosti lokality Bubny - Zátory. Navíc, jak vyplývá ze studie, urbanisté a architekti vymysleli, jak nákladné tunelování obejít.

Argumenty proti otázce v referendu lze nalézt na internetových stránkách www.klubpraha7.cz v článku Kdo ví, odpoví... aneb Trucreferendum radnice Prahy 7. Autor článku poukazuje na to, že otázka není přesně specifikovaná. „Nehledě na fakt, že neví (obyvatelé Prahy 7 - pozn.red.) absolutně nic o technické realizovatelnosti (tunelu - pozn.red.), nákladech, dopadech do okolí apod.“

Praha 7 neřeší to nejpodstatnější, totiž z čeho by se tunel financovalVedení radnice Prahy 7 si přesto za zařazením dodatečného dotazu v referendu stojí. Poukazuje na to, že zahloubení dopravy bylo zaneseno v původním konceptu územního plánu. „Tuto variantu, jak vyplývalo z dřívějších diskuzí s občany, preferovala také veřejnost. Otázka v referendu, která se týká dané problematiky, má ověřit postoj občanů k tomuto tématu, z kterého budou vycházet naše další kroky. Tato zpětná vazba má v případě takto důležité otázky, jež bude mít zásadní dopad na život v Praze 7, velký význam, ať už pro následná jednání s magistrátem, tak pro otevření dalších debat s občany ohledně řešení dopravy v dané lokalitě,“ tvrdí mluvčí Vokuš.

Inu je vidět, že starosta Ječmének je demokrat a že mu záleží na mínění obyvatel. Škoda, že Praha 7 neřeší to nejpodstatnější, totiž z čeho by se tunel financoval. Náměstek Hudeček říká, že neumí odpovědět na otázku, co konkrétně to bude pro rozvoj lokality znamenat, pokud se obyvatelé Prahy 7 v referendu vysloví pro stavbu tunelu.

Revitalizace v nedohlednu

Co tedy bude dál? Hudeček ČESKÉ POZICI potvrdil, že o zadání změny územního plánu budou pražští zastupitelé znovu jednat 24. ledna. Je otázkou, jak hlasování dopadne. Na prosincové schůzi, kdy chyběl jeden hlas, scházeli dva členové TOP 09 – Zdeněk Tůma a Milan Urban. Pokud by tedy nikdo z ODS nezměnil svůj názor, bod by měl být teoreticky schválen.

K tomu, aby se z oblasti Bubny - Zátory stala nová čtvrť, je stále daleko. Schválení zadání změny územního plánu totiž neznamená hlasování o tom, co a v jakém horizontu se bude v lokalitě stavět. Rok až dva se bude projednávat změna územního plánu, o níž bude znovu rozhodovat zastupitelstvo. Je tedy možné, že hlasovat budou až zastupitelé zvolení ve volbách 2014. Dle optimistických odhadů by se územní rozhodnutí mohlo vyřizovat v průběhu roku 2016.