Sobota 30. září 2023, svátek má Jeroným, Ráchel
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Boj o životní pojistky odstartoval. Možná až milionu pojištěnců

  10:22
Úřad finančního arbitra, který rozhoduje spory mezi spotřebiteli a finančními institucemi, označil za neplatné dvě smlouvy investičního životního pojištění. Experti nyní očekávají, že o neplatnost pojistných smluv se strhne letitá bitva právníků. Pro pojišťovny by totiž zneplatnění smluv znamenalo vážnou ránu do jejich hospodaření.
Uzavření smlouvy - ilustrační foto

Uzavření smlouvy - ilustrační foto foto: Shutterstock

Pokud vlastníte smlouvu k životnímu pojištění, měli byste být ostražití. Klienti pojišťoven varují před systémovým problémem. Tvrdí, že až milion smluv může být neplatných, což by představovalo škody v řádech desítek miliard korun. Pojišťovny s tím ale zásadně nesouhlasí. Finanční arbitr, který řeší spory mezi spotřebiteli a finančními institucemi, rozhodl ve dvou konkrétních případech o neplatnosti smluv k životnímu pojištění se spořicí složkou.

Důvodem neplatnosti první smlouvy, kterou uzavřela s klientem pojišťovna AXA, bylo nesjednání pojistné částky pro případ smrti nebo dožití. Arbitr je přesvědčen, že pojišťovna nepřevzala pojistné riziko a místo pojištění de facto zprostředkovala investiční službu. Druhou smlouvu uzavřela Česká pojišťovna a problém mimo jiné byl v tom, že nesjednala, v jaké výši bude klientovi strhávat poplatky.

Pouze konkrétní případy

Oba finanční domy musejí vrátit všechny peníze, které jim dotčení klienti v průběhu let zaplatili. „Všichni, kdo si nejsou jistí tím, zda mají problematickou smlouvu k životnímu pojištění, by se měli obrátit na finančního arbitra,“ radí mediální zástupce poškozených klientů Jiří Chvojka. Pojišťovny se brání. „Smlouvy České pojišťovny byly a jsou uzavírány v souladu s platnými zákony, a jsou tedy platné,“ uvedla Česká pojišťovna. Ta spolu s pojišťovnou AXA požádala soud o přezkoumání nálezu.

Pojišťovny se brání i tím, že finanční arbitr rozhodl pouze o konkrétních případech, a nálezy proto nelze vztahovat plošně na ostatní smlouvy

Že se budou pojišťovny bránit soudně, potvrdila i mluvčí České asociace pojišťoven Monika Bartlová. „Podle našich informací se pojišťovny proti tomuto překvapivému názoru finančního arbitra brání u soudu. Je tedy nutné vyčkat na soudní rozhodnutí, ostatně to uvádí i finanční arbitr,“ míní mluvčí.

Každopádně by zdaleka nešlo o první právní názor finančního arbitra, který před soudem neobstál. „Klienti by měli obezřetně posoudit, zda se nestávají předmětem podnikatelského záměru advokátů,“ dodala k tomu Bartlová. Pojišťovny se též brání tím, že finanční arbitr rozhodl pouze o konkrétních případech, a nálezy proto nelze vztahovat plošně na ostatní smlouvy.

Snaha ovládnout nový segment trhu

To potvrzuje i finanční arbitr, přestože již vydal desítky nepravomocných rozhodnutí o neplatnosti smluv životního pojištění. Poškození klienti jsou každopádně přesvědčeni, že jde o systémový problém. „Chceme vyvinout veřejný tlak, aby nedošlo k promlčení věci,“ upozorňuje jejich mluvčí Chvojka.

Podle mediálního zástupce poškozených klientů Jiřího Chvojky stála za celou kauzou s životním pojištěním snaha o ovládnutí nového segmentu trhu a zájemcům byl nabízen produkt jako výhodná forma spoření

Mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková v této souvislosti varuje klienty, aby byli maximálně obezřetní v jednání se společnostmi, které jim nabízejí pomoc. „V minulosti jsme byli svědky podobných akcí, jejichž výsledkem byly prohrané soudní spory, a lidé museli uhradit náhradu řízení i náklady na právní zastoupení,“ dodala mluvčí pojišťovny. Podle mediálního zástupce poškozených klientů Jiřího Chvojky stála za celou kauzou s životním pojištěním snaha o ovládnutí nového segmentu trhu a zájemcům byl nabízen produkt jako výhodná forma spoření.

Zprostředkovatelé a prodejci byli motivováni vysokými provizemi, takže tento produkt nabízeli primárně. Odměna prý dosahovala až 200 procent roční splátky pojistného. Jen Česká pojišťovna, jak vyplývá z výroční zprávy, uzavírala asi 150 tisíc pojistek ročně. Experti nyní očekávají, že o neplatnost pojistných smluv se strhne letitá bitva právníků. Pro pojišťovny by totiž zneplatnění smluv znamenalo vážnou ránu do jejich hospodaření.

Dva verdikty

Úřad finančního arbitra, který rozhoduje spory mezi spotřebiteli a finančními institucemi, přijal přelomové rozhodnutí. Za neplatné označil dvě smlouvy investičního životního pojištění. O dalších desítkách stížností klientů bude vbrzku jednat.

V případě prvního verdiktu je pojišťovna AXA povinna zaplatit klientovi téměř 880 tisíc korun. Ve smlouvě totiž nebyla sjednána pojistná částka pro případ smrti či dožití. Pojistné plnění se pak odvíjelo jen z částky peněz, které klient zaplatil jako pojistné. Arbitr je přesvědčen, že pojišťovna nepřevzala pojistné riziko a místo pojištění de facto zprostředkovala jen investiční službu. Ve druhém případě Česká pojišťovna ve smlouvě nesjednala, v jaké výši bude klientovi strhávat poplatky. Arbitr označil smlouvu za neplatnou a pojišťovna má klientovi uhradit téměř 153 tisíc korun.

Obě finanční instituce s verdikty nesouhlasí. Za pozornost stojí pasáž z rozhodnutí v případu pojišťovny AXA: „Finančnímu arbitrovi je z úřední činnosti známo, že více pojišťoven má takto koncipované některé pojistné smlouvy. Mnoho z nich je rovněž předmětem řízení dalších navrhovatelů před finančním arbitrem.“ Experti oslovení LN očekávají, že propukne řada soudních sporů.

Životní pojištění

Dlouhodobý finanční produkt, jehož cílem je zabezpečení proti neočekávaným událostem, které ohrožují zdraví a život.

Podle způsobu placení pojistného se dělí na

 • běžně placené (pojistné se platí pravidelně v dohodnutých intervalech, například měsíc, rok)
 • jednorázově placené (je stanoveno na celou dobu pojištění)

Prostředky, které pojistník vkládá do životního pojištění, se dělí na

 • kapitálovou hodnotu (zhodnocuje se, je jedním ze způsobů finančního zajištění)
 • složku pro krytí rizik (dožití, smrti, vážného onemocnění, hospitalizace, nemoci)
 • Na konci pojištění je klientovi vyplacena kapitálová hodnota.
 • Prostředky zaplacené na rizikovou část, pokud se mu nic nestane, zůstávají pojišťovně.
 • Část zaplaceného pojistného kryje náklady spojené s chodem pojišťovny, odměna za sjednání pojištění patří také finančnímu poradci, který pojistku otevřel.

Typy životního pojištění

 • Rizikové životní pojištění

Slouží ke krytí rizik jako smrt, úraz, onemocnění a podobně. S rizikovým životním pojištěním nelze spořit.

 • Kapitálové životní pojištění

Kombinuje pojistnou ochranu pro případ úrazu, onemocnění, smrti a dožití se spořením. Jde o konzervativnější investování, finanční prostředky získá klient zpět alespoň s minimálním zhodnocením.

 • Investiční životní pojištění

Nabízí pojistnou ochranu s možností investic do fondů. Není zde garance pojistné částky, kterou klient získá, může zpět dostat i méně, než kolik vloží. Doporučuje se zakládat na dlouhou dobu až několika desítek let.

 • Flexibilní životní pojištění

Je kombinací předchozích typů životního pojištění a lze jej nastavit dle potřeb klienta.

Životní pojištění

(předepsané pojistné v miliardách korun)

2006: 35,8; 2007: 38,6; 2008: 41,4; 2009: 42,7; 2010: 44,5; 2011: 45,3; 2012: 47,4; 2013: 46,4; 2014: 46,1; 2015: 44,5; 2016: 43,7; 2017: 43,7

Zdroj: peníze.cz a ČAP

Jak ušetřit při nákupu Pampers plenek? Povíme vám, jak dostat zpět část svých peněz
Jak ušetřit při nákupu Pampers plenek? Povíme vám, jak dostat zpět část svých peněz

Řekněme si to na rovinu – za plenky pro ty naše miláčky vydáme za rok z peněženky víc než dříve za kabelky. Zvlášť, když pro ně chceme ty nejlepší...