Čtvrtek 8. června 2023, svátek má Medard
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Česko zasáhl smog. Je třeba změnit, jak, čím a v čem topíme

  9:51
Lokální vytápění je největším zdrojem prachových částic – v jednotlivých regionech se na znečištění podílí až 60 procenty.

Smog - ilustrační foto foto: ČTK

Kdo nechá žluté pytle s prázdnými PET lahvemi v České Kamenici před vraty, má téměř jistotu, že se k popelářům nedostanou. Dřív se jich ujmou lidé, kteří jimi topí. „Místní nás varovali, abychom pytle vyndávali těsně předtím, než popeláři přijedou,“ vypráví jeden z chatařů. I když odborníci za hlavní znečišťovatele vzduchu uvádějí průmysl a dopravu, domácnosti rozhodně nezůstávají stranou.

Podle meteorologů je lokální vytápění největším zdrojem prachových částic. V jednotlivých regionech se na znečištění podílí až 60 procenty. Právě na prachové částice se váže karcinogenní látka benzo(a)pyren. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je hlavním problémem kvality ovzduší.

Kontrola kotlů

„Za emisemi benzo(a)pyrenu na území České republiky stojí z 84 procent lokální vytápění domácností. Je proto zásadní změnit návyky v tom, jak, čím a v čem topíme,“ řekla LN Anna Plošková ze společnosti Čisté nebe, která se soustřeďuje především na Ostravsko. Tam bývá obecně inverze nejhorší, v pátek 20. ledna však region předstihla Praha.

Kontrola kotlů nově i v rodinných domech, kterou zavedla od ledna novela zákona o ochraně ovzduší, má situaci zlepšit. V krajním případě totiž mohou úředníci přijít až do domu. Podle opozice je však tato praxe protiústavní.

Varování před smogem se dotklo téměř všech krajů. Na konci víkendu 21. a 22. ledna smogová situace platila v sedmi, regulace – omezení výroby ve vybraných podnicích – byla vyhlášena v hlavním městě, Středočeském a Olomouckém kraji. Rozsahem i silou inverze byla podle meteorologů situace výjimečná a smog nejhorší minimálně za poslední tři roky.

„Krizové oblasti trpí hlavně přízemním smogem. A v tomto ohledu jsou nejnebezpečnější lokální topeniště. Leckdo přihodí k uhlí i holínky,“ dává kritikům za pravdu analytik ze společnosti ENA Jiří Gavor. Kontrola kotlů nově i v rodinných domech, kterou zavedla od ledna novela zákona o ochraně ovzduší, má situaci zlepšit. V krajním případě totiž mohou úředníci přijít až do domu. Podle opozice je však tato praxe protiústavní. Kritika ale nezní jen od zákonodárců.

Upozornění občana

„Souhlasím s tím, že spalovat v kamnech odpadky a znečišťovat tím ovzduší, je víc než nezodpovědné. Ale nejsem si jistý, zda kvůli tomu prolamovat ústavní jistoty,“ myslí si Evžen Korec, ředitel developerské společnosti Ekospol. Podobně proti novele zákona o ochraně ovzduší argumentují i zástupci ODS a TOP 09.

Občan musí být předem upozorněn, že bude-li mít úřad opakované důvodné podezření na porušování zákona o ochraně ovzduší, pak musí počítat právě s kontrolou přímo v domácnosti

„Nepodceňujeme ochranu zdraví ani ochranu životního prostředí. Není ale možné zneužívat tyto úctyhodné motivy ke snižování ochrany lidských práv a svobod,“ vysvětluje předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, proč opozice podala stížnost k Ústavnímu soudu. Pod návrh se podepsalo 41 poslanců. Pokud by občan úředníkovi kontrolu topeniště neumožnil, hrozila by mu pokuta až 50 tisíc korun. Stejnou sankci norma ukládá i za topení nevhodným materiálem.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) věří, že ústavu jeho novela neporušuje, protože prošla legislativní radou vlády i ústavně právním výborem sněmovny. „Navíc fyzická kontrola provozu kotle v domácnostech je až krajním řešením. Občan musí být předem upozorněn, že bude-li mít úřad opakované důvodné podezření na porušování zákona o ochraně ovzduší, pak musí počítat právě s kontrolou přímo v domácnosti,“ sdělil také Brabec.

Zastaralá spalovací zařízení

Podle odhadů je v České republice 360 až 420 tisíc spalovacích zařízení, tedy až 80 procent, zastaralých, která nesplňují stanovené emisní parametry. Ministra Brabce se proto zastává i ředitelka společnosti Čisté nebe Anna Plošková: „Kontroly jsou nástrojem, kterým obce získávají páku na ty, kdo topí nelegálními palivy. Bez této možnosti byly dosud bezradné.“

Podle odhadů je v České republice 360 až 420 tisíc spalovacích zařízení, tedy až 80 procent, zastaralých, která nesplňují stanovené emisní parametry

S ústavní stížností proto nesouhlasí. „Kontrola je možná až po dvou písemných vyzváních během půl roku. Během této doby tak má každý možnost situaci řešit bez nutnosti sankce,“ vysvětluje Plošková. Společnost Čisté nebe také spustila aplikaci Čistý komín. Lidé díky ní mohou fotit komíny s podivně zbarveným kouřem a tyto fotografie nahrávat do mapy.

Do kotle podle odborníků rozhodně nepatří například plasty, pneumatiky, chemicky ošetřené dřevo, ale ani zbytky potravin nebo nekvalitní uhlí. Zkazky o tom, co kdo doma používá jako palivo, ale kolují různé a často z nich mrazí. Jedna za všechny z internetového diskusního fóra – takzvaná „ostravská raketa“: „Petku naplnit pilinami a zalít vyjetým olejem s trochou nafty – výborně se tím prý roztápí.“

Vzniká česko-polská mapa putujícího prachu

Hromadná doprava v polských městech byla ve druhém lednovém týdnu zdarma. Důvodem je smog, který zemi dusí a ovlivňuje i znečištění vzduchu v Moravskoslezském kraji. V opatřeních, jež by pomohla ke zlepšení, Polsko za Českem stále zaostává. Podle odborníků o dva až tři roky. To, jak na sebe oba státy navzájem působí, by měl zmapovat nový projekt.

„Měla by se díky němu rozšířit spolupráce mezi českými a polskými institucemi. S polskými kolegy z Institutu meteorologie a vodního hospodářství budeme měřit kvalitu ovzduší v pohraničí. Výsledkem by měl být vektor čili šipka, která bude každý den ukazovat aktuální koncentraci prachu z Česka do Polska a naopak,“ přiblížil LN vedoucí katedry ochrany životního prostředí v průmyslu z Vysoké školy báňské Petr Jančík.

Měření celý rok

Na české straně hranice chtějí vědci měřit na věži bývalého dolu František v Horní Suché ve výšce 80 metrů. Poláci budou mít svoji stanici v Ratiboři. Měření znečištění by mělo trvat celý rok. „Měli bychom tedy postihnout všechny čtyři sezony. Budeme také analyzovat vzorky z filtrů a vyhodnocovat, z jakých zdrojů znečištění je a jaké látky se tam vyskytují,“ dodává Jančík.

Předběžně schválený projekt by měl být financován z operačního programu česko-polské přeshraniční spolupráce. Polské zdroje, tedy průmysl a lokální topeniště, se podle ministerstva životního prostředí podílejí na znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji až z více než 50 procent.

„Je nicméně důležité upozornit, že se jedná o relativní poměr. I když jsou například horské oblasti v Moravskoslezském kraji polskými zdroji ovlivněny významně, neznamená to ještě, že je zde imisní limit pro suspendované částice (malé částice prachu v ovzduší – pozn. red.) překročen. A naopak skutečnost, že ve větších městech je vliv Polska relativně nízký, je pouze důsledkem toho, že se zde nacházejí vlastní lokálně významné zdroje znečišťování,“ vysvětluje mluvčí ministerstva Petra Roubíčková.

Kdo má vliv na znečištění ovzduší v česko-polském příhraničí, zkoumali vědci například v roce 2013 v rámci projektu Air Silesia. Výzkum trval tři roky.

Výměna zkušeností

„Dělali jsme odhady, která strana jak působí, a vyšlo, že v průměrných ročních koncentracích částic pm10 je to na hranicích přibližně padesát na padesát. Směrem do Polska český vliv slábne a naopak. Často se argumentuje, že větry vanou převážně z Česka do Polska, to je pravda. Většinou ale když takto vane vítr, koncentrace jsou nižší. Při opačných větrech bývají situace, kdy jsou špatné či zhoršené podmínky a koncentrace jsou o hodně vyšší. Je to spojený problém, který se musí řešit na obou stranách hranice,“ míní Libor Černikovský z Českého hydrometeorologického ústavu, který se na projektu podílel.

Jenže právě Polsko je podle Jančíka z báňské univerzity s opatřeními proti znečištění oproti Česku pozadu. Obě země si nicméně aktivně vyměňují zkušenosti. „Polsko se například na základě naší vzájemné spolupráce inspirovalo českým zákonem o ochraně ovzduší. Aktuálně v Polsku tento zákon novelizují a zavádí omezení pro lokální topeniště. Návrh zakazuje provozování nejhorších emisních tříd kotlů v domácnostech. Připravují také stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných lokálními topeništi,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Hlavním zdrojem znečištění z polské strany jsou právě lokální topeniště. U nás má na smog vliv především průmyslová výroba. „Bylo by dobré, kdyby se v rybnické aglomeraci podařilo udělat totéž co v Krakově, kde žije zhruba milion lidí. Tam zakázali topit pevnými palivy, což se zdá být vůbec nejlepší cesta. Kdyby se to samé podařilo i v Rybniku, který má více než 100 tisíc obyvatel, bylo by to pro nás velmi zajímavé,“ míní Jančík.

Naopak u nás by podle něho pomohlo, kdyby investice na úpravy lokálních topenišť šly nejdříve tam, kde je ovzduší nejvíce znečištěné. S tím ostatně počítá i ministerstvo životního prostředí. „Chceme zvýhodnit Moravskoslezský kraj v rámci další vlny kotlíkových dotací. Teď vyjednáváme podmínky druhé výzvy dotací s Evropskou komisí, další tři miliardy korun chceme uvolnit spolu s novou výzvou pro kraje do konce března,“ slibuje Brabec.

Eliška Nová

Nebe je modré i při znečištění

Ve středních Čechách se o uplynulém víkendu ve velkém lyžovalo. A to i přesto, že Česko od pátku 20. Ledna trápí smog a kraj patří mezi nejpostiženější. Jenže slunečné počasí řadu lidí zmátlo. I proto provozovatelé lyžařských areálů tvrdí, že se u nich smog neprojevuje. „Obloha je hezky modrá, bez čmoudu,“ prohlásil provozovatel areálu Monínec Jaroslav Krejčí. To ale nemusí znamenat, že nebezpečné částice ve vzduchu nelétají.

„Může to být matoucí. Třeba v Praze panovalo o víkendu 21. a 22. ledna krásné slunečné počasí a na první pohled by se mohlo zdát, že žádný problém není, přitom koncentrace škodlivin byly velice vysoké, místy byly překročeny třikrát až čtyřikrát,“ říká Ondřej Vlček z Českého hydrometeorologického ústavu.

Fyzických aktivit by se proto lidé, a to i zdraví, měli raději vyvarovat. Podle něho se lidé mohou o rizicích dozvědět z médií. Pokud k nim nemají přístup, pak by se měli spoléhat alespoň na vlastní nos. „Většina lidí je schopna poznat, že v ovzduší je něco, co tam zpravidla v takové míře nebývá. Jen to mohou těžko kvantifikovat,“ dodává odborník.

Eliška Nová

Benzo[a]pyren C20H12

 • Silně karcinogenní – může způsobovat rakovinu.
 • Dráždí oči, nos, krk a průdušky.
 • Byly prokázány negativní účinky na ledviny a játra.
 • Studie na zvířatech prokázaly vliv na snížení plodnosti a vývojové vady potomků.

Smogové desatero

 • 1. Zjistěte aktuální stav ovzduší v místě, kde se nacházíte.
 • 2. Omezte pobyt a fyzickou aktivitu či sport ve venkovních prostorech.
 • 3. Nekuřte a vyhýbejte se zakouřeným prostorám.
 • 4. Interiéry větrejte pouze krátce a intenzivně.
 • 5. Omezte používání otevřených plynových spotřebičů a krbových topenišť v domácnosti.
 • 6. Zdržte se práce s chemickými látkami.
 • 7. Zvyšte přísun vitaminů, zejména vitaminu C, nejlépe z čerstvého ovoce a zeleniny.
 • 8. Pijte dostatek tekutin – zvyšují samočisticí schopnosti dýchacích cest.
 • 9. Naplánujte si alespoň krátký výlet do oblasti s čistším ovzduším.
 • 10. Zamyslete se, čím vytápíte své obydlí a zda dnes opravdu potřebujete cestovat autem.
 • Smogová situace je vyhlašována, když dvanáctihodinový průměr koncentrace polétavých částic PM10 v ovzduší překročí hranici 100 mikrogramů na metr krychlový a pro dalších 24 hodin se nepředpokládá pokles pod tento práh.

BOOM! Získejte vibrační kuličky na posílení pánevního dna
BOOM! Získejte vibrační kuličky na posílení pánevního dna

Potřebujete posílit pánevní dno, ale nemáte čas na aktivní cvičení? Značka BOOM představila Pulzační a vibrační kuličky, které aktivně posilují...