Pondělí 5. prosince 2022, svátek má Jitka
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

E-cigarety regulaci neuniknou

  19:34

Vědci, politici a doktoři z celé Evropy se shodují, že elektronické cigarety jsou z hlediska dopadů na konzumenty i okolí velkou neznámou.

foto: © ČESKÁ POZICE, Alessandro CanuČeská pozice

Chcete zbohatnout? Investujte do odvětví elektronických cigaret! Jen stěží byste dnes našli lepší byznys. Třicet procent – takový je aktuálně měsíční růst trhu podle britské Electronic Cigarette Industry Trade Association. Musíte si ale pospíšit, zlatá horečka kolem „vaporizérů“ by se totiž mohla co nevidět vypařit.

Nasvědčují tomu semináře, které se v uplynulých týdnech uskutečnily jak v Poslanecké sněmovně, tak v Evropském parlamentu. Vědci, politici i doktoři z celé Evropy se shodují, že e-cigarety jsou především velkou neznámou, a jejich prodej je proto nutné regulovat.

Pro usměrnění nového trendu se v pražské Sněmovní ulici před časem vyslovil dokonce Bohdan Resler, předseda Svazu vapingu, neboli českého spolku příznivců e-kouření: „Chtěli bychom, aby se to u nás konečně začalo řešit jako v zahraničí. Spousta výrobků, které jsou v Česku stále ještě na trhu, je v zahraničí zabavována a stahována z trhu. Nikdo z nás nechce, aby se tyto produkty na českém trhu pohybovaly. Musí se jasně říct, kdo za to u nás zodpovídá.“

O totožnosti zodpovědného orgánu nemá pochyb šéf zdravotnického výboru Boris Šťastný: „Povinností ministerstva zdravotnictví je neprodleně vydat vyhlášku, která bude tento problém řešit. Nevíte, z čeho se výrobek skládá, nevíte, jak je distribuován, nevíte, jaký má dopad na zdraví kuřáků, potažmo nekuřáků. Tu věc musíte řešit,“ vyzval Šťastný úřad Leoše Hegera s tím, že už včera bylo pozdě a ministerstvo si zahrává s životy spotřebitelů.

Ministerstvo zdravotnictví by si nad elektronickou cigaretou muselo lámat hlavu jen v případě, kdyby výrobce tvrdil, že jde o pomůcku k odvykání kouřeníMinisterstvo zdravotnictví však k problematice přistupuje s mnohem větším klidem a poukazuje na skutečnost, že o tom, do čí gesce produkt vlastně spadá, rozhoduje v první řadě deklarovaný účel využití. Hegerův resort by si prý nad elektronickou cigaretou musel lámat hlavu jen v případě, kdyby výrobce tvrdil, že jde o pomůcku určenou k odvykání kouření. A protože takovou „chybu“ zatím v Česku nikdo z nich neudělal, je ministerstvo z obliga. Přesto Lenka Kostelecká, která pro ministerstvo zdravotnictví tématiku sleduje, přiznává: „Vyjasnění celé situace kolem elektronických cigaret, práce na právní úpravě a regulaci tohoto typu výrobku bychom se měli zabývat. Určitě jsou i rezervy v dozorové činnosti.“

Kvalitnější dozorovou činnost by doporučoval i Jaroslav Kuchyňa z nezávislé analytické laboratoře Labtech, která řadu náplní e-cigaret analyzovala. „Výsledky nebyly příliš příznivé,“ konstatuje Kuchyňa. Zejména v náplních čínských a polských výrobců se vyskytovaly nežádoucí ftaláty, fenol a alifatické aminy. Často jsou také uváděny rozdílné koncentrace obsahu nikotinu v jednotlivých kapalinách, navíc byl nikotin detekován i v náplních nenikotinových.

Rozhodně se prý doporučuje všem výrobcům elektronických cigaret, aby pravidelně ověřovali kvalitu používaných surovin, včetně obalů, které v některých případech rovněž obsahovaly ftaláty, a aby prováděli analýzu každé šarže výrobků. Dovozcům by pak Kuchyňa doporučil kontrolovat všechny zásilky nakoupených e-liquidů v laboratoři a vyžadovat certifikát o kvalitě.

Náplně do e-cigaret porušují chemický zákon

Na bezpečnost náplní se nedávno zaměřila také Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Od konce ledna 2013 prověřila 35 dovozců nebo distributorů a zjistila, že většina z nich porušila chemický zákon. Nejčastějším prohřeškem je podle Oldřicha Jarolíma z odboru odpadového hospodářství ředitelství ČIŽP nedostatečné označení chemické směsi výstražnými symboly – například lebkou – a povinnými větami. „Označení je přitom pro spotřebitele jediným informačním zdrojem, ze kterého se dozví o závažném riziku pro jeho zdraví,“ upozornil Jarolím.

U balení scházely podle inspektorů také hmatatelné výstrahy pro nevidomé a uzávěry odolné proti otevření dětmi. Dovozci a distributoři navíc v některých případech neprovedli klasifikaci nebezpečné směsi podle chemického zákona nebo nepředávali spolu s výrobkem správné bezpečnostní listy v češtině.

Smrtelné dávky

Kontroloři prověřili více než 170 různých směsí s různými přidanými aromaty. Většina kontrolovaných směsí pocházela z Číny. Náplně do elektronických cigaret, takzvané e-liquids, se prodávají v lahvičkách o objemech od deseti do 30 mililitrů a jsou složeny z nikotinu, propylenglykolu nebo glycerolu a z aromat.

Obvyklé koncentrace nikotinu v náplních jsou v rozmezí od nuly do 36 miligramů na mililitr, běžná lahvička tak může dle ČIŽP obsahovat až 1080 miligramů nikotinu. E-liquids s tímto obsahem nikotinu jsou klasifikovány jako toxické nebo zdraví škodlivé a nebezpečné pro životní prostředí. Smrtelná dávka pro dospělého člověka (pokud by tekutou náplň vypil) se pohybuje mezi 30 a 60 miligramy.

Dle Lenky Kostelecké z ministerstva zdravotnictví by však měla jednat především Evropská komise, od které se očekává, že navrhne postup, jenž povede ke sjednocení legislativy a přístupu napříč členskými státy. Problematikou se zabývá například návrh revize směrnice o tabákových výrobcích, který Evropská komise zveřejnila koncem minulého roku. Předloha poprvé zahrnuje mezi výrobky s obsahem nikotinu také elektronické cigarety.

Veškeré produkty s vyšším obsahem nikotinu, než jsou čtyři miligramy na mililitr, by pak podle nové směrnice musely být schváleny jako farmaceutický přípravek a prodávány výhradně v lékárnách. Výrobky by rovněž mělo dle Kostelecké v budoucnosti doprovázet zdravotní varování, které by se týkalo možných nežádoucích vlivů nikotinu na zdraví. Než ale tato směrnice přinese změny i do české legislativy, uběhnou dle odhadu expertky minimálně dva až tři roky.

Bruselská seance

V souvislosti se zmíněným návrhem uspořádala britská europoslankyně Linda McAvanová v Bruselu k elektronickým cigaretám obsáhlý seminář. Jeho hlavní poselství lze shrnout následovně: Nesmíme opakovat chyby minulosti! „To, co dnes o elektronických cigaretách víme, lze přirovnat k tomu, co jsme věděli o klasických cigaretách před sto lety. Obávám se, že může trvat dekády, než se dozvíme, jaké dopady tento nový způsob kouření na zdraví spotřebitelů vlastně má,“ prohlásila Charlotta Pisingerová z kodaňského centra pro prevenci a zdraví.

Aktérům semináře, kterého se mimo jiné zúčastnili zástupci Světové zdravotnické organizace, Evropské komise a největšího svazu elektronických kuřáků – německého Interessengemeinschaft E-Dampfen, Pisingerová připomněla, že se elektronické cigarety aktuálně prodávají jako zdraví neškodná alternativa kouření. Tedy podobně, jako tomu kdysi bylo u cigaret s predikátem light, které – jak se později ukázalo – slib o zdravém kouření nedodržely.

Časem se může ukázat, že elektronické cigarety nejsou tím zázrakem, za který ho dnes někteří majíPisingerová sice zdůraznila, že elektronické cigarety jsou zajisté méně škodlivé než cigarety klasické, nicméně zároveň podotkla, že klasické cigarety jsou tím nejškodlivějším produktem na evropském trhu vůbec, a proto se není čemu divit. Krátce řečeno: časem se může ukázat, že elektronické cigarety nejsou tím zázrakem, za který ho dnes někteří mají.

Dle úsudku kodaňské odbornice představují největší nebezpečí toxické a karcinogenní látky, které byly v náplních objeveny. Zastánci elektronických cigaret ale často argumentují, že ve většině případů jde o stopové množství, které lze nalézt rovněž v nikotinových žvýkačkách či nikotinových náplastech. Šéf českého Svazu vapingu Resler dokonce uvedl, že co se složení týče, jsou náplně do elektronických cigaret podobné kupříkladu běžným žvýkačkám či zmrzlině. Nicméně Pisingerová upozorňuje, že výše jmenované na rozdíl od elektronických cigaret neinhalujeme a dnes zatím nikdo neví, co akumulace nejrůznějších látek může způsobit v plicích e-kuřáka z dlouhodobého hlediska.

WHO: Okamžitě regulovat!  

S radikálním postojem vůči elektronickým cigaretám se během konference v Evropském parlamentu prezentovala Světová zdravotnická organizace. „Není možné, aby současná situace pokračovala. Trh s elektronickými cigaretami musí být nutně regulován,“ prohlásil vedoucí vědec WHO v Bruselu Roberto Bertollini, který účastníky seznámil s výsledky rozsáhlé analýzy, jež se zdravotnická organizace chystá představit veřejnosti v příštích týdnech.

Podle WHO lze v e-cigaretách najít nejméně deset toxických látek včetně sloučenin, které obsahuje nemrznoucí kapalinaWHO na základě aktuálních studií konstatuje, že v elektronických cigaretách lze najít nejméně deset toxických látek včetně silných karcinogenů, diethylenglykolu a sloučenin, které běžně obsahuje nemrznoucí kapalina. Dle Bertolliniho nelze opomenout ani riziko pasivního kouření. E-dým dle některých zjištění odpovídá až z dvaceti procent emisím konvenční cigarety. Do okolí se tak dostávají například kyselina octová, aceton, isopren, formaldehyd a acetaldehyd. WHO upozorňuje, že zatím nebyly publikovány studie, které by garantovaly bezpečí elektronických cigaret z dlouhodobého hlediska a jejich vlivu na okolí. Detailní vlastnosti a počet složek náplní je neznámý a může se lišit produkt od produktu.

Bertollini během své přednášky mimo jiné zmínil, že elektronické cigarety v současné době nejsou regulovány Rámcovou úmluvou o kontrole tabáku, již tehdejší český prezident Václav Klaus podepsal v květnu minulého roku. Jejich užívání porušuje minimálně tři její body – článek šest o cenových a daňových opatřeních ke snížení poptávky po tabáku, článek osm o ochraně před vystavováním se tabákovému kouři a některé body článku jedenáct o balení a značení tabákových výrobků.

Účinný nástroj ochrany

Rámcovou úmluvu o kontrole tabáku přijala Světová zdravotnická organizace v roce 2003. Dohoda představuje mezinárodní nástroj ochrany veřejného zdraví před zájmy tabákového průmyslu. Poskytuje nové právní možnosti pro jednotlivé státy při kontrole užívání tabákových výrobků. Státy, které úmluvu ratifikovaly, mohou například provádět daňová opatření ke snížení poptávky po tabáku, regulovat složení tabákových výrobků nebo zakázat reklamu, propagaci a sponzoring spojené s tabákovými výrobky. 

WHO se obává, že po letech snahy o změnu vnímání kouření společností by elektronické cigarety mohly tento zlozvyk opět normalizovat, a to i s ohledem na mladistvé. Organizace proto navrhuje, aby elektronické cigarety podléhaly regulaci jako tabákové produkty a léky zároveň. A navíc: „Marketingová tvrzení, která naznačují možné výhody pro zdraví jako: ‚Škodí méně než cigarety‘ a ‚Pomáhají odvykání kouření‘ a podobně, by měla být zakázána, dokud nebude jasně prokázána jejich pravdivost,“ míní Bertollini, podle něhož dnes rozhodně nejsme v pozici, kdy by kdokoli něco podobného mohl tvrdit.

Komise má jasno

Evropská komise aktuálně řeší v souvislosti s elektronickými cigaretami hned tři zásadní otázky:

  • Jak zajistit bezpečí e-kuřáků a správnou výrobní praxi v továrnách?
  • Jak zaručit, aby elektronické cigarety vyvinuly svůj potenciál coby přístroj k odvykání kouření?
  • Jak zabránit tomu, aby se z elektronické cigarety stal atraktivní produkt pro mladistvé?

Podle evropských úředníků jde o otázky, na něž musejí být vzhledem k obrovskému nárůstu popularity, šířících se marketingových akcí výrobců a rostoucímu zájmu tabákových firem o elektronickou alternativu kouření co nejrychleji nalezeny odpovědi.

Martin Seychell, který v Evropské komisi zodpovídá za spotřebitelskou politiku, veřejné zdraví a zdravotnické systémy a výrobky, věří, že všechny tyto otázky lze vyřešit pomocí současného farmaceutického balíku Evropské unie, a mělo by se tak stát co nejrychleji. Není prý totiž možné, aby tento potenciálně nebezpečný produkt podléhal stejné regulaci jako například nábytek či čokoláda.

„Farmaceutická legislativa zajišťuje správnou výrobní praxi, stejně jako požaduje důkazy o tom, že produkt je vhodný k léčení závislosti na tabáku. Navíc, jakmile bychom na elektronické cigarety pohlíželi jako na léčivý přípravek, ztratil by tento produkt z hlediska mladých lidí svou atraktivitu,“ věří Seychell. Veškeré zatím publikované studie podle něj potvrdily, že elektronické cigarety si konzumenti pořizují ze stejné motivace jako třeba nikotinové náplasti, nikotinové žvýkačky anebo nikotinové inhalátory – omezit kouření. Výše jmenované produkty však farmaceutický balíček Evropské unie již dávno řeší – na rozdíl od vaporizérů.

Jakmile bychom na elektronické cigarety pohlíželi jako na léčivý přípravek, ztratil by tento produkt z hlediska mladých lidí atraktivituZařazení elektronických cigaret mezi farmaceutické výrobky má dle Evropské komise ještě jednu výhodu: uzdravilo by prostředí hospodářské soutěže, jež v současné situaci narušuje skutečnost, že produkty s totožnou aktivní substancí, tedy nikotinem, jsou regulovány naprosto odlišně.

Takový postup by však dle největšího svazu e-kuřáků Interessengemeinschaft E-Dampfen nebyl pouze kontraproduktivní, ale hraničil by dokonce se zločinem. Závislosti na tabáku v Evropské unii ročně podlehne 700 tisíc lidí a jakákoliv regulace omezující dostupnost elektronické alternativy by prý tento negativní trend pouze prohlubovala. „Elektronická cigareta je pouhou náhražkou klasického kouření a v žádném případě lékařskou pomůckou. E-kuřáci nemají v plánu s něčím přestávat a vaporizéry nic neléčí,“ uvedl Hans Christian Holy z Interessengemeinschaft E-Dampfen. Otázkou je, zda bychom nejprve neměli zjistit, co způsobují?

Fenoménu elektronických cigaret jsme se věnovali také v článcích:

Soutěžíme o 10 balíčků prémiového mléka BEBA COMFORT 2
Soutěžíme o 10 balíčků prémiového mléka BEBA COMFORT 2

Zapojte se s námi do soutěže a vyhrajte jeden z 10 balíčků oblíbené prémiové kojenecké výživy BEBA COMFORT 2, na které si vaše děťátko pochutná. Co...