Pátek 22. září 2023, svátek má Darina
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Experti Evropské komise míří na Šumavu

  5:24

Nahromaděné stížnosti na ekologický management Národního parku Šumava má během dvou dnů vyřešit dvoučlenná mise z Bruselu.

Omladí se šumavský les, nebo neomladí? Smrčky odpovídají samy. foto: © fotocesko.czČeská pozice

Spor o ochranu české strany „zelené střechy Evropy“ přerostl státní hranice. Evropská komise vyšle na Šumavu dvoučlennou expertní misi. Ta má na místě posoudit, zdali stížnosti na změnu ochranářského přístupu, kterou v Národním parku Šumava postupně prosadili ředitelé Jan Stráský a Jiří Mánek, jsou oprávněné.

Jak zjistila ČESKÁ POZICE, mise se má uskutečnit 12. a 13. září. S největší pravděpodobností ji povede vedoucí oddělení ochrany přírody Generálního ředitelství životního prostředí EK Stefan Leiner a účasten má být i český pracovník tohoto oddělení Ctibor Kocman. Ten oficiálně sdělil stěžovatelům, že jeho úřad v současné době projednává s ministerstvem životního prostředí program návštěvy.

Program má zahrnout také prohlídku sporných lokalit a diskusi s nevládními organizacemi. Logicky je zabezpečován ministerstvem, jako svrchovaným pánem, jemuž je svěřena česká příroda. Chtějí-li však bruselští úředníci, aby byli jednání přítomni i zástupci stěžovatelů, musí o jejich zařazení do seznamu pozvaných požádat ministerstvo. Už tento krok bude zajímavý, budou-li kritici k jednání připuštěni.

Evropská komise určitě nevydá žádná zázračná rozhřešení, ale očividné chyby, jež v ochraně šumavské přírody v éře pánů Stráského a Mánka nastaly, by pojmenovat měla

Protihráči známi jen částečně

Seznam stěžovatelů nebyl zveřejněn. Někteří z nich se mohli rozhodnout, že jejich stížnost bude podléhat důvěrnému zacházení, takže jejich jméno bude napořád drženo v tajnosti. Zúčastnit se šumavského jednání mohou logicky jen ti, kteří ke zveřejnění své totožnosti i svých výhrad dali souhlas.

ČESKÁ POZICE může s určitostí uvést, že jedním ze stěžovatelů je přírodovědec Mojmír Vlašín jménem základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica. Okrašlovací spolek Zdíkovska zastoupený Dagmar Kjučukovou pak formuloval svůj dopis eurokomisaři Janezi Potočnikovi jako žádost o pomoc. Na bruselskou adresu EK byl zaslán i znalecký posudek Kácení na Ptačím potoce v NP Šumava, jehož autorkou je soudní znalkyně v oboru ochrana přírody Eva Chvojková. K probíhajícímu řízení už zaknihované stížnosti Veroniky přistoupilo dopisem plným doplňkových informací i Hnutí Duha.

Otevřeným dopisem, který nesouhlasil s přístupem Správy Národního parku Šumava a ministerstva životního prostředí k hodnocení vlivů záměrů a koncepcí v chráněných územích evropské soustavy Natura 2000, jejíž součástí jsou i nejvzácnější části Národního parku Šumava, se nejen na české vládní představitele, ale i na Evropskou komisi obrátilo 19 českých znalců.

Čeho se lze dočkat?

Co lze od mise z Evropské komise očekávat? Určitě nevydá žádná zázračná rozhřešení, ale očividné chyby, jež v ochraně šumavské přírody v éře pánů Stráského a Mánka nastaly, by pojmenovat měla. Má-li ta chystaná návštěva mít smysl.

Ostatně co lze za dva dny prozkoumat? Jestliže dotyční úředníci důkladně neprostudovali dopředu problémy v tichu pracoven, skončí návštěva jen obecnými závěry. A to by bylo to největší neštěstí, co by mohlo českou ochranu přírody potkat. Ale možná, že už to pánové mají dopředu soukromě prochozené a budou v obraze…