Úterý 6. prosince 2022, svátek má Mikuláš
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

H-System: Naděje pro 56 rodin, stovky obětí čekají na spravedlnost

  10:18
Zorientovat se ve spleti sporů po H-Systemu, je práce téměř na plný úvazek. Svědčí o tom i reakce některých politiků a veřejnosti. Například se domnívají, že Nejvyšší soud rozhodoval, zda domy po H-Systemu v Horoměřicích patří, či nepatří jejich obyvatelům. Nebo předpokládají, že konkurzní správce je všemocný. Ani jedno není pravda.

V úterý soud rozhodl, že se lidé do měsíce ze svých domovů musejí vystěhovat. foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Politici se nesmějí vměšovat do rozhodování soudů, ale Andrej Babiš (ANO) v pondělí 30. července předvedl, že mohou ovlivnit vymáhání verdiktů. Poté, co premiér sezval aktéry kauzy H-System, slíbil správce konkurzní podstaty Josef Monsport, že nebude lpět na měsíční lhůtě, během níž se má 56 rodin z Horoměřic vystěhovat z domů, jež si na vlastní pěst dostavěly. Družstvo Svatopluk sdružující stovky obětí developerského podvodu včetně klientů z Horoměřic se s Monsportem dohodlo, že společně najmou znalce, jenž určí cenu nemovitostí. A opět se otevře debata, že tato část klientů si byty odkoupí.

Představy za kolik se zatím nepotkávají, obyvatelé už dříve tuto možnost odmítli. Další poškození, které zapojení do H-Systemu připravilo o sny i peníze, nejsou ale s vývojem spokojeni. Advokátka Hana Marvanová, jež zastupuje jinou skupinu obětí, připomíná, že všichni teď pečují o prospěch zlomku věřitelů a zbytek nikoho nezajímá.

Specifická enkláva

Politici se vmísili do horoměřické větve košaté kauzy H-System poté, co Nejvyšší soud minulý týden rozhodl, že obyvatelé Horoměřic musejí do 30 dnů opustit domovy. Prezident Miloš Zeman oznámil, že si chce popovídat s předsedou Nejvyššího i Ústavního soudu, protože verdikt podlamuje důvěru ve spravedlnost. Prozatímní odpovědí justice je, že podobné výzvy zase podlamují důvěru v nezávislost soudů.

Horoměřičtí představují mezi poškozenými specifickou enklávu, protože si po krachu H-Systemu bydlení dostavěli svépomocí. Neschválil to ale soud, a jejich bydlení proto patří do konkurzní podstaty. Dohodě o podmínkách, za nichž by si domy odkoupili, by měl pomoci nový znalecký posudek.

Vláda k tomu přistupuje opatrněji, premiér i ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) zdůrazňují, že jejich role je víceméně moderátorská a poradenská. Hlavní radou Kněžínka bylo, aby Horoměřičtí jednali přímo s věřitelským výborem a zkusili se dohodnout. Horoměřičtí představují mezi poškozenými specifickou enklávu, protože si po krachu H-Systemu bydlení dostavěli svépomocí. Neschválil to ale soud, a jejich bydlení proto patří do konkurzní podstaty.

Dohodě o podmínkách, za nichž by si domy odkoupili, by měl pomoci nový znalecký posudek. Monsport s družstvem Svatopluk jej zadají tomu, na kom se shodnou obě strany. Zástupce družstva Martin Junek zahájil nabídku na 10,5 milionech, věřitelský výbor i Monsport to odmítají jako příliš nízkou částku, která nectí trh.

„Já se musím držet zákona. Ten stanoví, že se prodává za ceny obvyklé, když udělám cokoli jiného, budu stíhán za porušení povinnosti při správě cizího majetku,“ ozřejmil Monsport, že jeho prostor ke kompromisu je omezený. Posudek, který vznikne, má určit, jaké byly běžné ceny letos a v několika předchozích letech.

Monsport není všemocný

Kdo jsou klienti H-Systemu, kterým hrozí vystěhování?

Jde o téměř 60 rodin, které se po pádu developerské firmy rozhodly dostavět osm bytových domů v Horoměřicích u Prahy na vlastní náklady. Výstavbu řídilo bytové družstvo Svatopluk, které bylo založeno již v listopadu 1997, tedy ještě před vyhlášením konkurzu na H-System. Stavělo se však na cizích nemovitostech, pozemky i hrubé stavby domů totiž stále patřily zkrachovalé firmě. Kromě těchto rodin družstvo zastupuje zhruba polovinu z celé tisícovky poškozených klientů H-Systemu v konkurzním řízení.

Kdo je vlastníkem domů v Horoměřicích?

Předmětných osm domů je součástí konkurzní podstaty po H-Systemu. Definitivně o tom rozhodl Vrchní soud v Praze už v říjnu 2008. Od té chvíle je jasné, že domy se musejí prodat a výtěžek rozdělit mezi všechny věřitele zkrachovalé firmy. Nejvyšší soud tedy minulý týden v poslední instanci nerozhodoval o vlastnictví, ale „jen“ o nuceném vyklizení domů – stanovil lhůtu do 23. srpna. Předseda senátu Zdeněk Krčmář zdůraznil, že konkurzní správce Josef Monsport mohl bytové domy prodat i bez jejich vyklizení, i s jejich obyvateli. To by ovšem snížilo jejich cenu a poškodilo věřitele.

Jaké pravomoci a možnosti mají konkurzní správce, věřitelský výbor a konkurzní soud?

Konkurzní řízení má tři klíčové aktéry – konkurzního správce, věřitelský výbor, který reprezentuje věřitele, a konkurzní soud. Důležitá rozhodnutí nelze činit bez souhlasu věřitelského výboru a soudu. To byl případ dostavby bytů, ke které dal v červnu 1999 souhlas původní správce Karel Kudláček. Věřitelský výbor navrhl prodej pozemků a rozestavěných domů družstvu Svatopluk za 10,5 milionu korun. Jenže klíčové razítko nedal konkurzní soud, který naopak v listopadu 1999 zakázal jakkoli disponovat majetkem v konkurzní podstatě a v lednu 2000 správce Kudláčka odvolal.

Nahradil ho Josefem Monsportem. Ten již v květnu písemně vyzval družstvo k ukončení výstavby v Horoměřicích a v červnu podal žalobu o vyklizení k soudu. Bylo o ní rozhodnuto až minulé úterý, tedy po 18 letech soudních tahanic.

Proč není ve věřitelském výboru družstvo Svatopluk, druhý největší věřitel H-Systemu?

Podle zjištění LN z minulého týdne věřitelský výbor aktuálně vede firma Gomanold, která koupila původní zhruba miliardovou pohledávku po Komerční bance. Dále jsou ve výboru zástupci správy sociálního zabezpečení, finanční správy, firma Artissica (třetí největší věřitel) a zástupkyně poškozených klientů Jitka Drunecká.

Byť je družstvo Svatopluk druhým největším věřitelem H-Systemu, ve věřitelském výboru není zastoupeno už od roku 2000. Konkurzní soud opakovaně řekl, že Svatopluk prosazuje své individuální zájmy na úkor ostatních věřitelů. Dva představitelé družstva Ivan Král a Pavel Středa byli dokonce pravomocně odsouzeni za trestný čin poškozování věřitele.

Kolik by měli klienti H-Systemu doplatit, aby domy v Horoměřicích získali?

Konkurzní správce Monsport tvrdí, že před několika lety dostali lidé z Horoměřic možnost odkoupit domy i s pozemky za 140 milionů korun (v přepočtu na jednu rodinu 2,5 milionu). Znalecký posudek tehdy ocenil nemovitosti na 230 milionů, z čehož se odečetlo 90 milionů, které do nich obyvatelé investovali. Družstvo však nabídlo jen 20 milionů, což věřitelský výbor jednomyslně odmítl. Nyní nabízejí už jen 10,5 milionu korun. Na schůzce v pondělí 30. července bylo dohodnuto, že provede nové ocenění, znalce vybere družstvo a konkurzní správce během srpna.

Proč konkurz dosud není dokončen?

Zejména proto, že nebyl zpeněžen všechen majetek v konkurzní podstatě. Mimo jiné jde také o oněch osm domů v Horoměřicích. Konkurz skončí, jakmile bude zpeněžen veškerý majetek zbylý po H-Systemu a bude rovnoměrně rozdělen mezi věřitele podle výše jejich pohledávek.

Jakou naději na vrácení peněz mají klienti H-Systemu?

Základním principem konkurzního (a dnes i insolvenčního) řízení je poměrné uspokojení věřitelů. To znamená, že každý dostane tak velký díl výtěžku ze zpeněžení majetkové podstaty, který odpovídá podílu jeho pohledávky. Doposud byli věřitelé H-Systemu uspokojeni zhruba z deseti procent. A navzdory tomu, že v konkurzní podstatě byly velmi lukrativní pozemky v okolí Prahy. Družstvo Svatopluk proto dlouhodobě kritizuje správce Josefa Monsporta, že nemovitosti rozprodal netransparentně a pod cenou. Se vším však souhlasil věřitelský výbor i konkurzní soud.

Kristián Léko

Stát nesmí prohlubovat křivdu

Klienti H-Systemu dostali čas. Z domů zatím nemusí a znovu se otevře debata, že si byty odkoupí. Právnička Hana Marvanová, jež se kauze H-System věnuje 20 let, se v rozhovoru podivuje, proč u jednání s premiérem nebyli zástupci všech poškozených klientů.

LIDOVÉ NOVINY: Přinese setkání premiéra se zástupci sdružení Svatopluk a insolvenčního správce v pondělí 30. července nějaký průlom?

MARVANOVÁ: Lidé v Horoměřicích byli ujištěni, že nehrozí jejich okamžité vystěhování. V tom smyslu schůzka pomohla. Je ale chyba, že v současnosti se nikdo – ani pan premiér – nezabývá tím, jakým způsobem budou odškodněni ostatní klienti H-Systemu, kterých je přes 900 a marně čekají 20 let. Tato otázka nebyla předmětem jednání. Sdružení Maják (čítající asi 100 klientů), které jsem zastupovala, to považuje za nepřijatelné. Tito lidé ani nedostali možnost dostavět si domy.

LIDOVÉ NOVINY: Jakou cenu by nemovitosti v Horoměřicích měly mít?

MARVANOVÁ: To nedokážu říci. Je ale jasné, že když insolvenční správce argumentuje tržní cenou, chce dosáhnout maximálního profitu pro věřitele při rozdělování konkurzní podstaty.

LIDOVÉ NOVINY: Vy jste nabízela jiné řešení. Jak by stát mohl pomoci?

MARVANOVÁ: Navrhovala jsem řešení ve třech krocích. Za prvé, aby konkurzní správce převedl lidem v Horoměřicích nemovitosti za rozumnou cenu. Za druhé, aby byli odškodněni všichni klienti H-Systemu za skandálně dlouhé trestní a konkurzní řízení. Stát je může odškodnit za již požadovanou náhradu škody a průtahy. Ministerstvo spravedlnosti to čtyři roky odmítá, přestože v této věci byly vydány nálezy Ústavního soudu. Za třetí chceme odškodnění klientů z majetků zajištěného hlavního pachatele Petra Smetky.

LIDOVÉ NOVINY: Požadovala jste odškodnění ve výši 250 tisíc korun pro klienta H-Systemu. Přijde vám to jako adekvátní náhrada?

MARVANOVÁ: Tato částka je vypočtená podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva za průtahy v řízení. I z prodeje Horoměřic se ale pro klienty H-Systemu vytěží méně, protože přednost před nimi má pohledávka zástavního věřitele ze společnosti Gomanold. Málo se už ví, že tato pohledávka vznikla trestnou činností bankéřů Komerční banky a Petra Smetky (zakladatel H-Systemu – pozn. red.). Koncem devadesátých let prováděla vláda Miloše Zemana očištění bank. Zmíněná pohledávka byla z Komerční banky převedena na Českou konsolidační agenturu, takže ji vlastnil stát.

Ministr financí Pavel Mertlík v Zemanově vládě odmítl jakékoli jednání s klienty H-Systemu, aby pohledávku neprodávali překupníkům, ale převedli ji na klienty a zvýšili jejich šanci na uspokojení. To byla veliká chyba vlády Miloše Zemana. Z médií jsem se později dozvěděla, že pohledávka byla přeprodaná za 70 milionů korun. Tyto peníze získala společnost Gomanold přednostně před klienty H-Systemu, což je v této kauze proti dobrým mravům.

LIDOVÉ NOVINY: Kde nyní je majetek, který H-System nashromáždil?

MARVANOVÁ: To zůstává stranou současných jednání, ačkoli zmizely z majetku H-Systemu dávno před vyhlášením konkurzu dvě miliardy korun. Navíc byl protiprávně vyveden i majetek Petra Smetky zajištěný v trestním řízení. Konkrétně šlo o pozemky v Rabyni u Slapské přehrady. Z toho měli být odškodněni klienti. O tento majetek se už dvanáct let vede spor.

LIDOVÉ NOVINY: Komunikovala jste o těchto věcech s premiérem?

MARVANOVÁ: Já osobně ne, ale mluvili s ním zástupci sdružení Maják. V tuto chvíli není jasné, zda se situace ostatních klientů bude řešit. A navzdory tomu, že kauza H-System je kolosální podvod, který se podařil odhalit, pachatele odsoudit a prokázal se tunel. Všech tisíc klientů bylo podvedeno. Jestliže se to nyní po letech otvírá, není možné učinit další nespravedlnost a odškodnit jen lidi v Horoměřicích, s čímž souhlasím, aniž by se zároveň řešil osud dalších 900 lidí. To je neospravedlnitelné prohlubování křivdy.

LIDOVÉ NOVINY: Na jednání v pondělí 30. července přijel i hejtman Jiří Čunek. Proč se podle vás angažuje v této kauze?

MARVANOVÁ: Jeho role je velice neblahá. Po mnoho let se zastává pravomocně odsouzeného podvodníka Petra Smetky, který si odseděl 12 let. Pan Čunek je tím nevěrohodný.

Martin Shabu

V konkurzu byly nevýhodné prodeje

Zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) se účastnil v pondělí 30. července jednání v kauze H-System. V rozhovoru popisuje, k čemu sloužilo.

LIDOVÉ NOVINY: Proč se jednání věnovalo osudu lidí v Horoměřicích, ačkoli poškozených klientů H-Systemu je podstatně víc?

ČUNEK: Jednání se týká všech klientů H-Systemu. Jde o to, aby se stanovila skutečně spravedlivá cena. Ta nemůže nikoho poškozovat. Bohužel je faktem, že 70 haléřů z každé koruny z konkurzní podstaty stejně dostává oddělený věřitel – a sice společnost, kterou zastupuje pan Petr Pavel (jde o společnost Gomanold – pozn. red). V konkurzu získala dvakrát více, než za kolik koupila pohledávku.

LIDOVÉ NOVINY: Co z jednání budou mít ostatní klienti?

ČUNEK: Že dostanou spravedlivou cenu. Jednáme sice o Horoměřicích, ale zabýváme se samozřejmě tím, jak je možné, že v insolvenčním řízení probíhaly v minulosti nevýhodné prodeje.

LIDOVÉ NOVINY: K čemu jednání sloužilo?

ČUNEK: Existuje díky němu prostor, aby obě strany uznaly, že posudek, který vznikne, bude relevantní. Řekne se, co všechno klienti udělali coby družstevníci, kteří si postavili vlastní bydlení, čímž zhodnotili majetek.

LIDOVÉ NOVINY: Posudek by podle vás měl zahrnovat nejen cenu v místě a čase obvyklou, ale i to, co klienti investovali do nemovitostí v Horoměřicích?

ČUNEK: To jsou nezpochybnitelné investice, které do toho klienti dali. Vezměte si jen cenu pozemku. Jedna je, když na něm roste tráva. Úplně jinou cenu má, když pozemek zasíťujete a postavíte k němu cestu. Posudek by to měl zohlednit. Nyní každý z nás vytipuje několik znaleckých ústavů a na jednom se společně shodneme.

LIDOVÉ NOVINY: Proč jste se scházel s odsouzeným zakladatelem H-Systemu Petrem Smetkou?

ČUNEK: Mnozí sedli na lep, že Smetka všechno ukradl. Bohužel to několikrát vyslovil i soud. Já tak naivní nejsem. Do případu jsem se vložil a se Smetkou se několikrát sešel. Přišel jsem díky tomu na hrůzné prodeje z konkurzní podstaty.

Martin Shabu

Jako z pohádky Hrnečku, vař! Uvaří multifunkční hrnec Concept skutečně za vás?
Jako z pohádky Hrnečku, vař! Uvaří multifunkční hrnec Concept skutečně za vás?

Chodit s celou rodinou do restaurace je drahý špás. A tak se vaření stává nepostradatelnou součástí našeho života a taky předmětem partnerských...