Čtvrtek 1. června 2023, svátek má Laura
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Jak vybrat střední školu, co napsat do přihlášky a čekat od přijímaček

Příchod studentů k maturitní zkoušce. foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Přihlášky k přijímacím zkouškám na střední školu musejí všichni uchazeči vyplnit a odevzdat nejpozději do 1. března 2021. Stejně jako loni se mohou hlásit maximálně na dvě střední školy nebo obory, ale letošní přijímací řízení bude kvůli koronavirové pandemii v ledasčem jiné než obvykle.
  12:35

Na výběr střední školy zbývají žákům a jejich rodičům téměř dva měsíce. Přihlášky k přijímacím zkouškám musejí všichni uchazeči vyplnit a odevzdat nejpozději do 1. března 2021. Stejně jako loni se žáci mohou hlásit maximálně na dvě školy nebo obory, ale jinak bude letošní přijímací řízení vinou pandemie v ledasčem jiné než obvykle. Hlavní změnou je, že u čtyřletých oborů s maturitou si bude moci ředitel školy rozhodnout, zda pro tvorbu přijímaček využije jednotnou přijímací zkoušku Cermatu, či připraví pouze školní.

Pokud počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude dokonce moci od obou zkoušek za stanovených podmínek ustoupit a rozhodnout o přijetí bez přijímaček. Tuto variantu budou volit školy, o které je ze strany studentů menší zájem. Naopak ty s velkým převisem zájemců budou nuceny vybírat, a tudíž i nějakou formu testování zvolit.

Opět velký boj

Ne všechno se ale mění. Například zájemci o studium na víceletých gymnáziích zatím mohou počítat se standardním průběhem přijímacího řízení (tedy s konáním jednotné přijímací zkoušky Cermat v termínech 14. a 15. dubna). Počet deváťáků v uplynulých letech rostl (loni podle údajů ministerstva školství zhruba 84 tisíc, předloni něco přes 79 tisíc) a podle odhadů jich letos znovu mírně přibude. Proto lze očekávat, že o místa na některých středních školách, zejména na oblíbených gymnáziích a lyceích, bude opět velký boj.

Lze očekávat, že o místa na některých středních školách, zejména na oblíbených gymnáziích a lyceích, bude opět velký boj. Na jiné ale budou mít studenti šanci dostat se i ve druhém kole, či dokonce bez přijímaček.

Na jiné ale budou mít studenti šanci dostat se i ve druhém kole, či dokonce bez přijímaček. Vyjma individuálního zhodnocení reálných studijních schopností, talentu a psychiky dítěte, u něhož by výběr školy měl začít, mají žáci a jejich rodiče také možnost vše konzultovat se školními psychology, učiteli, výchovnými poradci nebo pracovníky pedagogicko-psychologických poraden. Inspirovat se mohou například i vyplněním profitestu určeného žákům osmých a devátých tříd a k dispozici na webu www.infoabsolvent.cz.

Jeho výsledky mají dětem nastínit možnosti vzdělávání, které by jim mohly vyhovovat. Na stejných stránkách najdou i 60 videoukázek, které jim vybrané povolání více přiblíží, a mnoho dalších informací o uplatnění absolventů na trhu práce, o jejich úspěšnosti při přijímání na vysoké školy, o požadavcích zaměstnavatelů či využití získaného vzdělání. Web nabízí i možnost vyhledávání studijních oborů podle profese, kterou by chtěl zájemce o střední školu v budoucnu vykonávat.

Reference o vybraných školách lze vyčíst také z toho, jak se prezentují na svých webových stránkách, a na škodu není ani vyslechnout si zkušenosti těch, kdo na škole už studují nebo studovali. Přihlášku je třeba letos vyplnit a odeslat řediteli školy nejpozději do 1. března 2021. Uchazeč se může přihlásit až na dvě střední školy či maturitní obory. Formulář může poskytnout střední, popřípadě základní škola. Ke stažení je také na webu ministerstva školství a mládeže (MŠMT, www.msmt.cz).

Vždy stejné pořadí

Na přihláškách musí být vyjma požadovaných údajů také podpis uchazeče a jeho zákonného zástupce. Základní škola potvrdí výpis známek z vysvědčení (pokud nejsou k přihláškám přiloženy jeho ověřené kopie). Lékařské potvrzení je třeba jen u vybraných oborů, pro něž tuto povinnost stanovuje zákon. Pro letošní přijímačky MŠMT vypsalo dva termíny konání jednotných zkoušek, a to 12. a 13. dubna pro čtyřleté maturitní obory, a 14. a 15. dubna pro víceletá gymnázia. Na školu, již žák uvede v přihlášce první, koná testy v prvním termínu.

Na školu, již žák uvede v přihlášce první, koná testy v prvním termínu. Druhý termín zkoušek je pak určen pro školu, kterou v přihlášce vyplnil druhou. Proto je důležité uvádět na obou podávaných přihláškách školy vždy ve stejném pořadí, aby se termíny neshodovaly.

Druhý termín zkoušek je pak určen pro školu, kterou v přihlášce vyplnil druhou. Proto je důležité uvádět na obou podávaných přihláškách školy vždy ve stejném pořadí, aby se termíny neshodovaly. Závěrečný výběr školy však pořadí na přihlášce neurčuje. Pokud se student dostane na obě školy, sám se rozhodne, na kterou nastoupí, a na tu pak pošle takzvaný zápisový lístek (jeho tiskopis dostane na své základní škole). Všichni žáci píšou písemný test z českého jazyka a literatury (trvá 60 minut) a z matematiky (trvá 70 minut).

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mají časový limit prodloužen. Kromě jednotné přijímací zkoušky škola může organizovat i svou školní zkoušku. Letos zřejmě některé školy využijí možnost jednotnou přijímací zkoušku od Cermatu nekonat a vypíší jen termíny školních přijímaček. Výsledek přijímacího řízení může ovlivnit i prospěch uchazeče či úspěchy v žákovských olympiádách. Ředitelé škol si kritéria pro přijetí určují sami a zveřejní je na webových stránkách své školy nejpozději do 31. ledna 2021.