Sobota 10. prosince 2022, svátek má Julie
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Kapitalismus přišel o velkou část ekonomické i morální legitimity

  17:57
Podle profesora ekonomie na Oxfordské univerzitě Paula Colliera bychom se měli vrátit k idejím, jež ovládly svět po druhé světové válce.

Paul Collier, The Future of Capitalism: Facing the New Anxieties. foto: Montáž Richard CortésČeská pozice

Intelektuálové celého světa se v uplynulých letech předháněli, kdo přijde s chmurnější vizí budoucnosti demokratického kapitalismu. Dalším příspěvkem je kniha profesora ekonomie na Oxfordské univerzitě Paula Colliera The Future of Capitalism: Facing the New Anxieties (Budoucnost kapitalismus. Jak čelit novým obavám). Není příliš optimistická. Podle Colliera kapitalismus svou bezohlednou koncentrací na zisk a stále se zvyšující nerovnoměrností při rozdělování příjmů, ale i příležitostí přišel o velkou část politické, ekonomické i morální legitimity.

Collier dává velkou část viny za tento vývoj jak ideologům levicovým, kteří vkládají příliš důvěry ve vlády, tak i myslitelům pravicovým, již stále neochvějně věří v neregulované trhy. Vrátit bychom se měli k idejím, které ovládly svět (a to nejen ten ekonomický) po druhé světové válce. K myšlenkám, že plody prosperity je třeba sdílet a že všechny složky společnosti mají k sobě vzájemně závazky, což posiluje důvěru a kooperaci.

Tři hluboké příkopy

Na jedné straně Collier kritizuje přeměnu toho, co označuje za „etický stát“, ve stát „paternalistický“, v němž byla zodpovědnost za vytváření spravedlivé společnosti přenesena z jednotlivce na vládu. Na druhé mu vadí, že firemní svět ovládlo heslo známého zloducha Gordona Gekka z filmu Wall Street: „Chamtivost je dobrá.“ Cena akcií a maximalizace profitu nemohou být jediným účelem podnikání, píše Collier a ptá se: „Vstával snad někdy v historii pracovník jakékoliv firmy s myšlenkou, dnes se pokusím maximalizovat hodnotu podílu našich akcionářů?“

Collier tvrdí, že ve společnosti byly vykopány tři hluboké příkopy, které bude nutné postupně zasypávat. Za prvé, mezi úspěšnými globálními městy a „zapomenutými“ oblastmi; za druhé, mezi vzdělanými, dobře placenými příslušníky dnešní elity, kteří jsou doma po celém světě, a zbytkem populace; a za třetí, mezi bohatými a chudými zeměmi.

Collier klade velký důraz na etiku kapitalismu, není podle něho například správné, aby byly platy šéfů firem v řádu stonásobků mezd jejich zaměstnanců. Collier tvrdí, že ve společnosti byly vykopány tři hluboké příkopy, které bude nutné postupně zasypávat. Za prvé, mezi úspěšnými globálními městy a „zapomenutými“ oblastmi; za druhé, mezi vzdělanými, dobře placenými příslušníky dnešní elity, kteří jsou doma po celém světě, a zbytkem populace; a za třetí, mezi bohatými a chudými zeměmi.

Oxfordský ekonom přichází s několika dílčími nápady, jak přisypat pár lopat hlíny do hlubokých děr, které rozdělují společnost. Nad některými lze spíše skepticky povzdechnout. Těžko si představit, jak by fungoval jeho návrh stíhat před soudem šéfy firem, kteří by při každodenním rozhodování v rámci svého podniku nebrali v úvahu veřejný zájem.

Jiné návrhy jsou mnohem zajímavější, třeba zvýšit daně těm, kteří nezaslouženě profitují z moderního kapitalismu. Patří sem například vlastníci půdy, jejíž hodnota vzrostla, aniž by se o to sami jakkoli přičinili. Collier navrhuje také zavést daň na všechny finanční transakce, a takto získané peníze použít na rozjezd průmyslových center v „zapomenutých“ oblastech. Jak už to bývá, i tato kniha je dokladem, že rozpoznat příčiny nějaké nemoci je mnohem snazší než na ni nalézt lék.

The Future of Capitalism: Facing the New Anxieties

Budoucnost kapitalismus. Jak čelit novým obavám

AUTOR: Paul Collier

VYDAL: Harper 2018

ROZSAH: 256 stran

Jak tečou biliony dolarů

Krátce po konci první světové války se Havana stala jedním z rychle se rozvíjejících světových měst. Během první poloviny roku 1920 připlulo na Kubu díky rostoucím cenám cukru obrovské množství investic. Pak ale v USA vzrostly úrokové sazby a peníze stejnou rychlostí zase odtekly. Cukrovarnický průmysl na Kubě se z toho nikdy nevzpamatoval.

Nejen na tomto příběhu americký ekonom David Lubin ve své knize Dance of the Trillions: Developing Countries and Global Finance (Tanec bilionů. Rozvojové země a globální finance) popisuje, jakým způsobem tečou biliony dolarů z bohatých do chudších zemí, aby se pak zase vracely ke svým původním majitelům. A jaké to má pro tyto ekonomiky důsledky.

  • Dance of the Trillions: Developing Countries and Global Finance

Tanec bilionů. Rozvojové země a globální finance

AUTOR: David Lubin

VYDAL: Brookings Institution 2018

ROZSAH: 154 stran

Dvě možnosti vývoje

Chcete-li levicový pohled na dějiny amerického kapitalismu, sáhněte po knize Overripe Economy: American Capitalism and the Crisis of Democracy (Přezrálá ekonomika. Americký kapitalismus a krize demokracie). Emeritní profesor politické ekonomie a filozofie Alan Nasser v ní popisuje historii ekonomického vývoje v USA od velkého boomu ve druhé polovině 19. století až po současnost.

A tvrdí, že byla jen dvě období, kdy z kapitalismu měl prospěch všichni – dvacátá léta 20. století a období po druhé světové válce. V současnosti jsou podle něho jen dvě možnosti vývoje kapitalismu – trvalé šetření státu doprovázené úpadkem demokracie, nebo větší moc pracujících a demokratický socialismus. To jsou vyhlídky…

  • Overripe Economy: American Capitalism and the Crisis of Democracy

Přezrálá ekonomika. Americký kapitalismus a krize demokracie

AUTOR: Alan Nasser

VYDAL: Pluto Press 2018

ROZSAH: 240 stran

Autor:

Prodej bytu 2+kk 45 m2
Prodej bytu 2+kk 45 m2

Drkolnovská, Příbram - Příbram V-Zdaboř
2 900 000 Kč