Středa 31. května 2023, svátek má Kamila
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Kapitola 55. Jak překroutit talmudický citát

Evropa

  21:32

Judeofobie je psychická porucha z absence smyslu pro humor a pravděpodobně i z nedostatku radostného sexu. A předvoj totalitního myšlení.

foto: © ČESKÁ POZICE, Richard Cortés, iPhone4Česká pozice

Na rozdíl od Západu, kde se znovuzrozená judeofobie přestěhovala na politickou levici, se v Česku probouzí s dlouho nebývalou jedovatostí v kruzích, které se rády označují za křesťanské a konzervativní. Její styl se vrací do středověkých falešných nařčení, vymyšlených, překroucených nebo z kontextu vyňatých citátů z Talmudu či kabalistických textů.

Kromě kolosální historické ignorance prozrazují niternou paranoidní zášť vidící za každým rohem číhajícího Židáka, jemuž jeho náboženství přikazuje lichvařit, krást, vraždit, znásilňovat, zotročovat a nastolovat nadvládu, znásilňovat křesťanky, s vlastními ženami zacházet jako s masem a povolovat sex s tříletými děvčátky. Hledají a nacházejí Žida za každou lumpárnou, která se ve světě semele.

Utajovaný rabínský judaismus

To je ten pravý, ostatnímu světu utajovaný rabínský judaismus, který prý nemá už nic společného se Starým zákonem, jak jej vnímají a ctí křesťané. Slova rabínů jsou pro ně svatější než slova proroků. Lichva je jediný židovský příspěvek západní civilizaci. Soudobý judaismus je pokračováním zvrhlého myšlení farizejů „synů ďáblových“, jak je nazývá v evangeliu Ježíš.

Ďábelští Židé dovedou své pravé úmysly skvěle skrývat a nenápadně, nepřímo, oklikou a skrytě manipulovat. Tak zkomplotovali nejen lichvářský kapitalismus a komunismus, ale i dnešní islamizaci západní civilizace, kterou nenávidí a chtějí zničit. Straší střetem civilizací a islamizací jen proto, aby své světovládné tendence mohli svést na někoho jiného a odpoutali pozornost od vlastních plánů. Věří, že Bůh jim dal celou zemi k ovládnutí.

Ďábelští Židé zkomplotovali nejen lichvářský kapitalismus a komunismus, ale i dnešní islamizaci západní civilizace, kterou nenávidí a chtějí zničit

Okradou-li góje, berou si jen, co je jejich. Mohou se vůči gójům chovat vstřícně, jen když z nich mají nějaký užitek, jinak je mohou okrádat i zabíjet, protože je považují za podřadnou rasu, která nemá žádná práva. Tak podle příkazů talmudických rabínů dokončují kompletní bankovní nadvládu nad světem a jeho ožebračení.

Košer porážka

To je pár doslovných citátů z „křesťansko-konzervativních“ traktátů vycházejících dnes na poměrně respektovaných internetových portálech. Mají vše, co měl středověk, chybí už jen rituální vraždění křesťanských panen, z jejichž krve se pečou macesy. A nechybí tvrzení, že košer porážka nechává zvířata vykrvácet a dlouho trpět, až jsou z toho utrápení i dnešní ekologové. Těžké rozhodování, které z těchto nesmyslů stojí za pracné vyvracení, které by čtenáře nenudilo k smrti. (Ale žádné strachy, vezmeme si jich jen pár). Začneme tím posledním.

Košer porážka se dělá nožem ostrým tak, že vám na něm fouknutím rozpůlí vlas. Tím přetnete nevědoucímu zvířeti krční tepnu mělkým řezem nedorážejícím na kost, takže zvíře cítí asi tolik bolesti, jako když se bezděky říznete do prstu tenkým tvrdším papírem. Přetnutí tepny přeruší příliv krve do mozku a zvíře je do tří vteřin v bezvědomí. Bezvědomé a tedy bezbolestné krvácení pokračuje z víry, že krev je duše, která se nesmí jíst.

Židé tento způsob porážky zavedli právě proto, aby při něm zvíře trpělo co nejmíň. Než byla na Západě (poměrně nedávno) zavedena porážka omráčením, byly všechny ostatní porážky nekonečně krutější, mnohde dodnes jsou.

Povolení sexu s tříletým děvčátkem je výmysl těžce nemocného mozku. Talmud stanovuje konec dětství (čili povolení sexu) s příchodem menstruace, v průměru v třinácti. Dnes jako v celé západní civlizaci platí pohlavní dospělost od šestnácti.

Talmud

Talmud je mohutné dílo záznamu rozprav, debat, argumentů, hádek a názorů a, ano, i blábolů asi tisícovky rabínů po dobu asi tisíc let. Nikdo mu nepřikládá větší autoritu než Mojžíšově Pentateuchu a Prorokům. Protože zůstal necenzurován sakumprask tak, jak byl zapsán a jak jej rabíni blábolili, je v něm vedle hlubokých moudrostí a dobrého humoru také spousta nesmyslů, naštvaností, nabubřelostí a užvaněností.

Talmud je mohutné dílo záznamu rozprav, debat, argumentů, hádek a názorů a, ano, i blábolů asi tisícovky rabínů po dobu asi tisíc let

Většinové hlasování závěrů debat, které je směrodatné, je vždy v souladu se západní etikou a právem. Přesněji řečeno, západní etika a právo jsou – od skončení křesťanských soudů soubojem nebo mučením až po zavádění regulací Evropské unie –) vlastně odvozené od nich.

Zakončeme to zábavným příkladem, jak snadno překroutit talmudický citát. Český internetový judeofobní traktát cituje Talmud, jak přikazuje (hrůzo hrůz): „Muž smí dělat se svojí ženou, co se mu zlíbí, jako s kusem masa, jež může jísti pečené nebo vařené podle chuti.“

Sebevražedný útok

Tento citát mám náhodou coby náruživý student sexu dopodrobna prostudovaný. Je v traktátu Nedarim 20b součástí diskuse o tom, v jakých všelijakých pozicích se sex může provozovat, aby byl co neradostnější. Její závěr stojí za to ocitovat celý.

„Mně strážní andělé sdělili,“ vychloubá se rabín Jochanan ben Dabaj, „že člověk ochromí, když souloží v pozici převráceného stolu (česky řečeno, ,na koníčka‘ s ženou shora). Oslepne, když rád zírá do ženského ohandbí. Oněmí, když ženské ohanbí líbá. Ohluchne, když toho při souloži moc napovídají.“

„Rabín Jochanan ben Dabaj kecá,“ odpoví starší rabín Jochanan (jehož z předchozích pasáží známe jako vtipálka). „Podle starých mudrců platí zákon jasně tak, že jakkoli chce muž se svojí ženou souložit, tak ať si souloží. To máte jako s masem od řezníka: kdo je jí rád nasolené, může, kdo pečené, vařené nebo dušené, taky může.“

Tak nějak by při podrobnějším čtení dopadla většina těch slavných judeofoby tolik citovaných ďábelských pasáží. Mohla by nám z toho vycházet hypotéza, že judeofobie je psychická porucha způsobená absencí smyslu pro humor a pravděpodobně i nedostatkem radostného sexu. A je vždy předvojem totalitního myšlení a útokem na jeden ze základních kořenů a pohonných energií civilizace. Pro civilizaci bílého muže sebevražedným.

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!