Středa 4. října 2023, svátek má František
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Kontrola v pražském dopravním podniku: Primátorova one man show

  21:50

Několik sporných bodů, které poněkud srážejí jinak bohulibý záměr najít a vyšetřit „šotky“ ve smlouvách dopravního podniku.

foto: © ČTK, ČESKÁ POZICE, UrbČeská pozice

Ještě ani nejsou známy výsledky kontroly, přesto šetření vybraných zakázek v Dopravním podniku hl. m. Prahy (DPP) již několik týdnů jitří emoce. Do křížku se dostali na jedné straně pražský primátor Bohuslav Svoboda, jenž si prověření podezřelých zakázek (vypsané v uplynulých pěti letech) za hlavní město objednal, na druhé pak bývalý generální ředitel dopravního podniku Martin Dvořák (za nímž kontrakty míří) a advokátní kancelář MSB Legal (dříve známa jako Šachta & Partners).

Situace je nyní ve stádiu, že primátor hlavního města si v minulém týdnu převzal výsledky analýzy, které by zhruba na konci července mělo město zveřejnit. Advokát Václav Láska, který dokumenty v podniku kontroloval, již před týdnem v České televizi předjímal, že následně bude potřeba podat konkrétní podněty jak v civilním, tak v trestním řízení, které by prý chtěl připravit a podat. Doplnil, že učinil konkrétní doporučení, jaké podněty se mají připravit. „Pokud mi to bude schváleno, připravím je, podám je,“ sdělil Láska. 

Advokát Václav Láska měl (podle smlouvy, viz přílohu PDF) pro hlavní město zastoupené primátorem právně posoudit vybrané smlouvy, smluvní vztahy a smluvní plnění mezi dopravním podnikem a dalšími subjekty. Hodinová mzda pro Lásku činila tři tisíce korun bez DPH; k dispozici měl advokát ještě tři konzultanty, jejichž čistá odměna dohromady činila měsíčně 89 250 korun.

„Jednalo se buď o náhradu jejich měsíční mzdy, kterou pobírají ve svých zaměstnáních. Nebo, jak tomu bylo v případě pana Lásky, o hodinovou sazbu, která nepřesahuje běžné tarify za poskytování právních služeb,“ řekl k výši mzdy ČESKÉ POZICI primátor Svoboda. Jelikož šlo o zakázku takzvaného malého rozsahu, hlavní město coby zadavatel nemělo povinnost vypsat výběrové řízení. Uzavřená smlouva pak maximání celkovou cenu pevně omezila právě částkou jednoho milionu korun.

Posuzovaly se tyto smluvní vztahy:

 • Zřízení a provozování elektronické jízdenky;
 • Nakládání s majetkem DPHMP v souvislosti s rozvojem dopravní sítě DPHMP a přestavbami stanic metra;
 • Nákup právních služeb;
 • Nákup marketingových služeb;
 • Transakce týkající se provozování prodejní sítě;
 • Nákup poradenských služeb;
 • Dodávky výpočetní techniky a software;
 • Nákup pohonných hmot, náhradních dílů a materiálů;
 • Vnitropodniková doprava;
 • Tisk papírových jízdenek.

ČESKÁ POZICE se zaměřila několik sporných bodů, které trochu srážejí jinak bohulibý záměr najít a případně postoupit „šotky“ ve smluvních vztazích DPP orgánům činným v trestním řízení.

1) Je smlouva platná?

Dvořák a advokáti z MSB Legal v minulém týdnu vyrazili do protiútoku a začali cupovat procesní stránku analýzy; předmětem jejich kritiky se stal způsob, jakým kontrola v dopravním podniku byla zadána. Jeden ze spolumajitelů MSB Legal David Michal ČESKÉ POZICI napsal, že smlouva mezi primátorem a advokátem Láskou je neplatná, protože „nebyla projednána radou města, primátor nebyl oprávněn ji podepsat“. 

Na tuto výtku primátor Svoboda ČESKÉ POZICI napsal (všechny otázky a odpovědi pro úplnost přiloženy v PDF): „Rada hl. m. Prahy byla několikrát informována o tom, že dojde k prověřování vybraných transakcí/smluvních vztahů. I já sám jsem opakovaně do médií říkal, že šetření v Dopravním podniku HMP proběhne.“ Otázkou ale je, zda by bývalo nebylo prozíravější postoupit danou smlouvu hlasování v Radě hlavního města – v rámci vyvarování se očekávatelných připomínek ze strany Dvořáka a spol.

2) Kdo má přístup k informacím?

Jak vyplývá ze smlouvy, oprávnění vyžadovat od kontrolora Lásky informace o jeho činnosti měli primátor Svoboda, ředitelka odboru kanceláře primátora Martina Děverová a primátorův poradce Marek Hanč.

Je na místě položit si otázku, proč vlastně kromě primátora mají přístup k citlivým informacím o činnosti a výsledcích kontroly asistent Hanč a ředitelka primátorovy kanceláře Děverová? Proč k nim neměl přístup člen dozorčí rady podniku nebo někdo z řad koaličního partnera, tedy TOP 09? Tím, že mají k informacím přístup jen primátor a jeho lidé, se logicky mohou objevit spekulace, zda například primátor nemůže analýzy zneužívat v rámci nějakých politických her.

Proč nemá přístup k citlivým informacím o činnosti a výsledcích kontroly člen dozorčí rady podniku nebo někdo z řad koaličního partnera TOP 09?

Jisté pochybnosti k zadání šetření má i šéf dozorčí rady dopravního podniku Jiří Nouza (TOP 09). „Dozorčí rada byla v souvislosti s předáním auditu vybraných deseti zakázek DPP obejita,“ řekl Nouza. Navíc se obává, aby se kvůli procesním pochybením pozornost zbytečně nepřenesla jinam, než kam by měla být upřena. „Tento audit podporuji, obávám se však, že z důvodů procesních pochybení, které začínají média odkrývat, by se mohlo stát, že nakonec k vyšetření pochybných zakázek nedojde,“ doplnil šéf dozorčí rady DPP. Svoboda uvádí, že dozorčí rada byla o prověrce informována na svém zasedání dne 2. května. Její členové se ale k činnosti a výsledkům kontrolorů dostat nemohli.

3) Proč ne forenzní audit?

Proč místo kontroly vybraných zakázek nebyl v dopravním podniku proveden forenzní audit některou z renomovaných společností? „Nejedná se o žádný sofistikovaný forenzní audit, ale pouhou právní analýzu, metodika, jejíž provádění není (na rozdíl od forenzního auditu) regulováno jakýmikoliv předpisy. V kontextu toho je více než zarážející, jak mohou v médiích padat kategorické závěry o předražení zakázek či způsobení škody, když je patrné, že právník (provádějící tento audit) není vůbec odborně kvalifikován činit jakékoliv závěry k ekonomické podstatě těchto vztahů,“ stěžuje si Michal z MSB Legal.

Na to primátor Svoboda ČESKÉ POZICI napsal: „Prověrka vybraných transakcí (míněny vybrané smluvní vztahy mezi DPP a ostatními subjekty – pozn. red.) a právní analýza probíhaly současně. V auditorském týmu byl i zástupce renomované auditorské společnosti (Michal Štička ze společnosti KPMG – pozn. red.), který měl za úkol nezávisle zpracovat výsledky prověrky. U každé transakce bylo rovněž posuzováno, do jaké míry byla každá transakce opodstatněná, zda dopravní podnik při výběru smluvní protistrany postupoval v souladu s vnitřními předpisy a zákonem, do jaké míry odpovídá smluvní vztah podmínkám dohodnutým v procesu výběru dodavatele a zda plnění a fakturace proběhly v souladu se smlouvou, vnitřními a obecně závaznými právními předpisy.“

Podle Svobody byly na začátku prověrky osloveny dvě renomované společnosti, aby podniku pomohly s posouzením a zapůjčily mu své specialisty. „Při klasickém výběru auditorů by se celý proces veřejné soutěže protáhl minimálně na půl roku, což by bylo velmi neefektivní a celý proces i s přípravou analýzy by zabral minimálně osm měsíců. I z toho důvodu bylo vybráno rychlejší řešení prostřednictvím zapůjčení konkrétních specialistů,“ doplnil primátor.

4) Primátorovo „píárko“?

Primátor pojal kontrolu v dopravním podniku též jako „sóloakci“, vědom si šance na zisk politických bodů na veřejnosti

Aniž bychom Svobodovi upírali dobré úmysly, které ho – doufejme – vedly k zadání daného prošetřování v dopravním podniku, způsob provedení působí dojmem, že primátor pojal kontrolu též jako „sóloakci“, vědom si šance na zisk politických bodů na veřejnosti. Proč by jinak už před více než měsícem – tedy dlouho před finálním dokončením analýzy – hovořil v diskusním pořadu Otázky Václava Moravce o kontrole zakázek a nazýval to bombasticky jako Augiášův chlév? Nebo že zakázky byly o půl miliardy předražené? Proč si to primátor nenechal pro sebe alespoň do zveřejnění finální zprávy?

Těmito úniky z šetření tak primátor poskytl argumenty do rukou protistrany. „Přinejmenším tato, ale i další zjištění pak nutí k zamyšlení, jaký má být skutečný účel tohoto auditu a zda se má opravdu jednat o nezávislé odborné stanovisko prověřující hospodaření bývalého managementu, nebo pouze o populistický či politický krok sledující partikulární cíle, jež se skutečným zájmem o transparentnost hospodaření DPP nemají nic společného,“ říká právík David Michal.  

Náměstek primátora Pavel Richter (TOP 09) sice z nastalé situace příliš nadšený není, ale napětí mírní. ČESKÉ POZICI řekl, že vlastně nezáleží příliš na tom, na základě jakého podnětu se případné problémy u vybraných zakázek začnou vyšetřit. „Musíme hlavně řešit případné lumpárny u daných zakázek,“ vzkázal Richter. Podobně reagoval i Karel Randák působící ve správní radě Nadačního fondu proti korupci, který ke konci loňského roku s kolegy z fondu tažení proti podezřelým zakázkám v DPP odstartoval. „Byl bych rád, kdyby se to podařilo dotáhnout do konce a padla trestní oznámení.“