Sobota 2. prosince 2023, svátek má Blanka
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Měly by být privatizační zlodějny promlčeny?

  14:10

Většina právníků oslovených v průzkumu ČESKÉ POZICE nepodporuje návrh z dílny KSČM.

foto: © ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

Vláda na svém zasedání 24. října odmítla návrh poslanců KSČM, aby trestné činy související s privatizací z 90. let byly nepromlčitelné. Komunisté chtějí novelizovat trestní zákoník v tom smyslu, že se vyloučí z promlčení trestné činy spáchané v souvislosti s privatizací majetku státu, a tím se umožní náležité vyšetření takových činů a postih jejich pachatelů.  

Do současnosti nebyly podle poslanců KSČM, o jejichž návrhu bude ještě rozhodovat Poslanecká sněmovna, vyřešeny případy obcházení zákona o malé privatizaci, využívaní nelegálních peněz nebo neplacení bankovních úvěrů, které sloužily k zaplacení privatizovaných podniků. U prvních případů bude končit promlčecí lhůta letos, uvedli v důvodové zprávě.

Jaký názor mají na promlčitelnost či nepromlčitelnost zločinů spáchaných během divoké privatizace státního majetku po roce 1989 právníci a advokáti oslovení v průzkumu ČESKÉ POZICE? S nepromlčitelností takového, podle kritiků značně neurčitého okruhu trestných činů nesouhlasí 64,7 procenta (22) respondentů, opačný názor má 32,4 procenta (11) respondentů.

nepromlčitelnost

                                            Odpovídalo 34 právníků a advokátů.

Výběr odpovědí respondentů, kteří nesouhlasí s tím, aby zmíněné trestné činy byly nepromlčitelné:

 • Stejně jako neměly být nepromlčitelné tzv. „zločiny komunismu“. Promlčecí lhůta je mimo jiné racionální opatření proti riziku justičního omylu, protože s běžící dobou slábne paměť a komplikuje se dokazování. Navíc jakkoli privatizace v devadesátých letech se mi tehdy zdála být dost divoká, proti dnešku a dnešním zlodějnám a odírání lidí to byla selanka. A znám několik ministrů z devadesátých let, kteří vedou všední skromný život pracujících či normálně podnikajících lidí. Čest jejich památce!
 • Promlčení má svůj význam. Hledejme odpovědnost těch, kvůli nimž se promlčely, a neznásilňujme základní právní zásady.
 • Je vidět, že hysterie ve společnosti okolo tématu korupce už dosahuje téměř revolučních nálad. Neboť jenom revoluční náladou se dá ospravedlnit něco tak nestandardního a právně nečistého, jako je retroaktivita právních předpisů.  Snad se společnost brzy probere z této hysterie rozviřované populisty všeho druhu a začne se věnovat i jiným problémům, kterých je pohříchu hodně. Samozřejmě, že korupce je zásadně špatná a měla by se účinně potírat, ale postupovat metodami, na které se ptáte, je naprosto nepřiměřené a ve svém důsledku vede pouze k rozkladu právního systému.  Tedy ne, trestné činy související s privatizací by neměly být nepromlčitelné.
 • Povaha případných trestných činů spáchaných při privatizaci není taková, aby odůvodňovala takový průlom do této obecné zásady, jako je například u zločinů proti lidskosti apod. Bez ohledu na shora uvedenou odpověď se domnívám, že se jedná o akademickou otázku. Pokud nebylo trestní řízení vedeno doposud, nedovedu si z praktického hlediska představit, že bude úspěšně zahájeno a dovedeno do konce po tak dlouhé době.
 • Je to nesmysl. Trestné činy se zásadně promlčují, nepromlčitelnost u některých trestných činů z dob komunismu byla stanovena proto, že v době spáchání nebylo možné pachatele stíhat. Což je vůči možnosti stíhat pachatele podvodů, zpronevěr a ostatních trestných činů z devadesátých let velký rozdíl.
 • Podle mne neexistuje žádný pádný důvod pro vyloučení uvedených trestných činů z obecné právní úpravy promlčení trestných činů. Časový odstup navíc již těžko umožní jejich náležité vyšetření (což je jeden z důvodů, proč institut promlčení vůbec byl zaveden).

 • Takováto retroaktivita není přípustná.

 • Velké majetkové delikty, a to i ty, k nimž došlo v období zásadních politických, ekonomických a majetkových změn po roce 1989, jsou typově vzato středně závažné trestné činy. Nejsou to jistě žádné kapesní krádeže či nedbalostní kriminalita v dopravě, ale také ani vraždy či jiné těžké útoky na život nebo zdraví lidí. A už vůbec je nelze klást na roveň zločinům proti lidskosti, jakých se dopouštěli třeba právě komunisté nebo nacisté. Jde takříkajíc „jenom“ o peníze, i když o hodně peněz. Proto by trestní postižitelnost tzv. privatizačních deliktů měla jednou skončit promlčením, stejně jako třeba právě u vražd.
  Zákonodárce proto, že po roce 1989 docházelo v krátké době k obrovským majetkovým přesunům, takže nebylo v lidských silách všechny s tím související trestné činy hned odhalit a potrestat, u nich zavedl zvláštní, prodlouženou dvacetiletou promlčecí dobu – stejnou jako u zmíněných vražd. Časový prostor pro trestní spravedlnost byl tedy dostatečný. Dvacet let od privatizace uplynulo či uplyne v blízké době a je zkrátka načase, aby se i tyto věci staly historií. Návrh komunistů považuji za projev jejich nenávistné extrémní ideologie, která samotný soukromý majetek považuje za principiálně nemravný a nejradši by jej zrušila.
  Doufám, že lidé v naší zemi v příštích volbách už nebudou tak hloupí jako třeba v roce 1946, aby jim sedli na lep, i když třeba mají pocit, a možná oprávněný, že lidí potrestaných za privatizační delikty mohlo a mělo být více. Lidé snad nezapomenou, že největšími zloději ve 20. století byli u nás právě komunisté a že za zločiny, kterých se dopustili, a věru nešlo zdaleka jen o majetkové trestné činy, nýbrž o zmaření životů několika tisíc lidí a o závažné zásahy do svobody mnoha tisíců dalších, prakticky nikdo z nich nebyl postižen.

Tolik reakce, jež doprovázely odpověď „NE“ na otázku ČESKÉ POZICE.

Výběr odpovědí respondentů, kteří souhlasí s tím, aby zmíněné trestné činy byly nepromlčitelné:

 • Vždy jsem neměl s odpovědí na pokládané otázky sebemenší problém. Nejedná se však o otázku jednoduchou a nad odpovědí jsem dlouho váhal, ale nakonec odpovídám ANO.
  ANO proto, že všichni víme, jak toto období bylo divoké a je veřejným tajemstvím, že některé privatizace připomínaly veřejnou zlodějinu pod dohledem státu. Tato privatizace „vyrobila“ několik jedinců extrémně bohatých, kteří však nezbohatli svou pílí, ale s přispěním lidí, kteří tenkrát měli informace a mohli. Dnes, když se divoké vody již pomalu uklidnily, ti dravci, kteří se nedokázali přizpůsobit, se mezi sebou požrali a zbývající si rozdělili sféry svého vlivu (a to nejen obchodního, ale i politického a mocenského), je načase tuto etapu novodobé historie konce Československa a vzniku samostatné ČR podrobit objektivnímu zhodnocení, a to nejen historickémuOsobně však neočekávám, že by se po takové době podařilo něco vyšetřit, ani že by byl někdo pohnán k odpovědnosti. Proč tedy odpovídat ANO? Protože odpovědět NE by znamenalo rezignovat i na tu nejmenší možnou naději na spravedlnost.
 • Ze strany KSČM je to populistické plácnutí do vody. Všem je jasné, že v současné době se už asi nedá objevit něco nového, co by mohlo případně vést k odsouzení těch, kteří svým spoluobčanům při privatizaci něco ukradli. Na druhou stranu, možná by to mohlo alespoň sloužit jako určitá výstraha, takže má odpověď je i přes výhrady uvedené výše ANO.
 • ANO!!!! Důsledky toho, že Klaus neznal špinavé peníze a že Macek včas nedostal po prstech za vytunelování Knižního velkoobchodu, pociťujeme dodnes a stále tíživěji.