Lidovky.cz

Nejsme-li schopní sebereflexe, není naděje na změnu k lepšímu

Evropa

  9:07
Developer Radim Passer chce skoupit zpět budovy v BB Centru na Praze 4 a poté uvést Passerinvest Group na burzu. Plán se zrodil v uplynulých dvou letech. V rozhovoru hovoří jak o svých podnikatelských záměrech, tak o politice, církevních restitucích a problémech s imigrací a kritizuje EU.

Radim Passer, významný český developer. foto: Tomáš KristMAFRA

Významný český developer Radim Passer, který podniká především v Praze 4, v rozhovoru mimo jiné říká: „Podvody začínají opisováním ve škole, pokračuje to prodáváním bezvýznamných fotbalových západů, podplácením trenérů, protekcí u doktorů. V okamžiku, kdy je společnost takto nastavena, nemůžeme se divit, co se děje v politice. Tvrdím, že když vezmeme průměrný vzorek české populace a dáme ho do politiky místo těch největších zlodějů, pak tito lidé budou krást ještě více než tamti politici.“

ČESKÁ POZICE: Proč chcete odkoupit nazpět v minulosti prodané nemovitosti?

PASSER: Je to logické rozhodnutí, protože chceme, aby BB Centrum zůstalo prémiovou kancelářskou lokalitou. Roztříštěnost vlastnictví k tomu nepochybně nepřispívá. Je důležité objekty i do budoucna udržovat ve standardu A.

ČESKÁ POZICE: Nekomplikuje vyjednávání se současnými vlastníky budov, že jste svůj záměr zveřejnil?

Chceme, aby BB Centrum zůstalo prémiovou kancelářskou lokalitou. Roztříštěnost vlastnictví k tomu nepochybně nepřispívá.

PASSER: Myslím, že ne. Určitě nebudeme kupovat nemovitosti za jakoukoliv cenu. Podaří-li se plán realizovat, záleží na tom, zda se s majiteli domluvíme na podmínkách, které jsou akceptovatelné pro obě strany. Když záměr nevyjde, svět poběží dál.

ČESKÁ POZICE: Vstoupil byste na burzu, i pokud se nepodaří odkoupit všechny budovy?

PASSER: Pokud by ze všech objektů chyběl jeden nebo maximálně dva, plán lze stále uskutečnit. Když jich bude více, pak to dle mého názoru nedává smysl.

ČESKÁ POZICE: V jakém časovém horizontu je plán uskutečnitelný?

PASSER: Jde o dlouhodobou záležitost, minimálně na šest až sedm let.

ČESKÁ POZICE: Máte stanovený přibližný rozpočet, kolik chcete do odkupu investovat?

PASSER: V tuto chvíli to neumím upřesnit. V BB Centru je dnes dvanáct kancelářských budov. Devět z nich jsme v minulosti prodali a zpět jsme již jednu získali. O odkupu několika dalších nyní jednáme.

ČESKÁ POZICE: Jaká část společnosti půjde na burzu?

V BB Centru je dnes dvanáct kancelářských budov. Devět z nich jsme v minulosti prodali a zpět jsme již jednu získali. O odkupu několika dalších nyní jednáme.

PASSER: Podstatnou část mých podnikatelských financí chci mít nadále ukotvenou v BB Centru. Určitě ale zbude řádově kolem poloviny akcií firmy pro privátní retailové nebo institucionální investory.

ČESKÁ POZICE: Co budete dělat se získanými prostředky?

PASSER: O tom je nyní předčasné hovořit. Úvahy mám, ale na zveřejnění je brzy.

ČESKÁ POZICE: Budete ještě BB Centrum rozšiřovat?

PASSER: BB Centrum by mělo mít dalších zhruba sedm etap, z nichž pouze dvě budou kancelářské. Asi tři by měly být rezidenční, dvě neziskové. Chceme vybudovat hotel s konferenčním centrem a pak světové muzeum Bible.

ČESKÁ POZICE: Co říkáte tempu, jakým se se stavějí kanceláře v Praze? Není již pražský trh nasycen?

PASSER: Čísla charakterizující pražský trh se nijak nevymykají. Pravdou je, že letos se dokončuje větší počet kancelářských budov, než tomu bylo v uplynulých letech. Na příští rok ale není plánováno téměř nic. Je to shoda okolností, že developeři najednou získali stavební povolení a finance.

To, že v Praze bude asi 3,2 milionu metrů čtverečních kanceláří, se ještě před deseti patnácti lety zdálo poměrně hodně. V porovnání se srovnatelnými evropskými městy, jako je Praha, je to pořád málo.

Je třeba jít trhu naproti. Uzavřít přednájemní smlouvu se totiž podaří v průměru jednomu projektu za rok. Na druhou stranu je nesmysl, aby se spekulativně stavělo hodně budov. To by trhu nepomohlo. Nepronajatost kanceláří se dle předpokladů zvedne na nějakých 16 procent. To je dost.

Hlavní pražský kancelářský trh, což je Praha 4, má ale neobsazenost pouze sedm procent. A další důležité lokality, jako je Praha 5, 1 a 8, na tom taky nejsou špatně. To, že v Praze bude asi 3,2 milionu metrů čtverečních kanceláří, se ještě před deseti patnácti lety zdálo poměrně hodně. V porovnání se srovnatelnými evropskými městy, jako je Praha, je to pořád málo.

ČESKÁ POZICE: Od některých developerů zaznívá, že proklamovaný boj proti korupci zcela zastavil rozvoj a výstavbu Prahy. Souhlasíte s tímto názorem?

PASSER: Z určitého úhlu pohledu lze říci, že současná situace je možná nejhorší v celé porevoluční době. Je nutné se ptát, kde jsou příčiny. Nepochybně je současný stav odezvou na megakorupci, která v Praze fungovala za Bémovy kliky.

Sklízíme plody toho, co jsme tehdy zaseli. Když budu mluvit za nás, za developery obecně, jestliže jsme tehdy byli ochotní korumpovat politiky, stát se součástí mafiánských chobotnic, nemůžeme se dnes divit, že přišel druhý extrém.

ČESKÁ POZICE: Jak lze překonat tento extrém?

PASSER: Bez zdravého lidského rozumu žádná cesta není. Jsou třeba lidé, kteří budou myslet zdravě, městotvorně. Je nutné, aby se Praha rozvíjela, aby to bylo město, které v budoucnu bude mít třeba až dva miliony obyvatel. A to nikoliv proto, že se bude rozšiřovat za svoje hranice, ale proto, že se vyplní zanedbané brownfieldy, které jsou ve vnitřní Praze.

Když budu mluvit za developery obecně, jestliže jsme byli ochotní korumpovat politiky, stát se součástí mafiánských chobotnic, nemůžeme se dnes divit, že přišel druhý extrém

Praha musí také vybudovat infrastrukturu, musí mít vnitřní a vnější okruh, musí fungovat spojení mezi centrem města a letištěm. Dnes má Praha nesmyslně rozvolněnou zástavbu, neefektivně funguje školství i veřejná doprava. Živnostníci se nemohou uživit se svými obchody a službami, protože je tu zoufale nízká hustota obyvatel na hektar.

Pokud město bude pracovat s nějakou vizí, povedou ho nezkorumpovaní a kompetentní lidé, potom je šance, že se něco změní. My developeři musíme přemýšlet urbanisticky, a to i o veřejném prostoru, nikoliv se jen snažit vytěžit z každého území maximum. To se v minulosti nedělo. Kdo je trochu soudný, nediví se nepořádku, v němž dnes Praha je.

ČESKÁ POZICE: Popisujete idealistickou a dlouhodobou vizi.

Z Prahy se nestane dvoumilionová metropole za tři ani za pět let. To je úkol třeba na 20 let.

PASSER: Z Prahy se nestane dvoumilionová metropole za tři ani za pět let. To je úkol třeba na 20 let. Za 25 let v české politice na vládní ani na úrovni vedení magistrátu, snad s výjimkou Tomáše Hudečka, nebyl nikdo, kdo Praze přinášel nějakou smysluplnou vizi. Praha přitom může těžit z toho, že je jedním z nejkrásnějších měst světa, a ze své ideální geografické polohy. Pokud ale nepřijdou kompetentní a slušní komunální politici, kteří si nebudou myslet, že jsou nejchytřejší, nic se nezmění, a budeme jen živořit.

ČESKÁ POZICE: Vidíte nějaký posun k lepšímu?

PASSER: Když politici 80 až 90 procent času věnují tomu, že bojují jedni proti druhým, co mohou vytvořit pro lidi? To je zoufalé. Praha je z určitého pohledu nejkrásnějším městem na světě. Díky tomu sem budou turisté vždy přijíždět. Kdyby ale mělo město vizi, bylo by jich násobně víc.

ČESKÁ POZICE: Často se říká, že Praze chybí moderní architektura. Souhlasíte s tím?

Když politici 80 až 90 procent času věnují tomu, že bojují jedni proti druhým, co mohou vytvořit pro lidi? To je zoufalé.

PASSER: Když město živoří, pak v něm nemůžete čekat špičkovou architekturu. Je to dané ale i ekonomickými limity. V Praze nejsou nájmy jako v Londýně, Paříži, dokonce ani jako ve Vídni. V Praze není možné stavět budovy vysoké 150 metrů, protože zde nejsou nájemci, kteří by byli schopni zaplatit odpovídající nájemné.

V centru Prahy musí zůstat zachováno historické jádro, na druhou stranu ale najdeme řadu lokalit, kde se bez problémů mohou stavět moderní výškové budovy. Nelze ale očekávat, že budou srovnatelné například s těmi ve Vídni. Pořád patříme k tomu, co se označuje jako cheap. Změnit tento obraze je běh na dlouhou trať.

ČESKÁ POZICE: Dříve jste měl velmi odmítavý postoj, co se týká vstupu do politiky. Nerozmyslel jste si to?

PASSER: Na tom se nic nezměnilo. Myslím, že by se člověk měl věnovat tomu, k čemu má obdarování. Já ho mám k podnikání, nikoliv k tomu, abych nesmyslně bojoval s ostatními politiky, jestli rozumně prosadíme nějakou věc.

Myslím si, že když chce někdo poctivě a čestně vstoupit do politiky, pak veřejnost za to nebude vděčná

Politici by se měli věnovat věcem ve prospěch obyvatel této země. V okamžiku, kdy se soustředí v první řadě na své stranické zájmy, a v horším případě na své osobní zájmy, pak je naprosto jasné, že bojují jedni s druhými. Navíc si myslím, že když chce někdo poctivě a čestně vstoupit do politiky, pak veřejnost za to nebude vděčná.

ČESKÁ POZICE: Proč myslíte?

PASSER: Jen v posledních komunálních volbách v Praze 85 procent voličů řeklo, že jim nevadí, že se v tomto městě každý rok rozkrade sedm až deset miliard. Polovina voličů nepřišla k volbám a z druhé poloviny pouze kolem 30 procent voličů řeklo, že zlodějským pořádkům by měl být učiněn konec.

Česká společnost si slušné politiky zatím ani nezaslouží. Věci jsou zákonité a logické. Čtyřicet let jsme žili v komunismu a heslem společnosti se stalo: Kdo nekrade, okrádá rodinu. Stavebním kamenem společnosti je rodina. Za 25 let jsem v této zemi nezaznamenal žádnou snahu vést a motivovat lidi k tomu, aby si uvědomovali, jak je důležitá rodina, jak důležité je mít děti, jak důležité je děti vychovávat jako morálně zdravé jedince.

Za 25 let jsem v této zemi nezaznamenal žádnou snahu vést a motivovat lidi k tomu, aby si uvědomovali, jak je důležitá rodina, jak důležité je mít děti, jak důležité je děti vychovávat jako morálně zdravé jedince

Podvody začínají opisováním ve škole, pokračuje to prodáváním bezvýznamných fotbalových západů, podplácením trenérů, protekcí u doktorů. V okamžiku, kdy je společnost takto nastavena, nemůžeme se divit, co se děje v politice. Tvrdím, že když vezmeme průměrný vzorek české populace a dáme ho do politiky místo těch největších zlodějů, pak tito lidé budou krást ještě více než tamti politici.

ČESKÁ POZICE: Nemyslíte, že tady je velký prostor pro činnost církve?

PASSER: Velká úloha církve tu nepochybně je, jak ale mají lidé důvěřovat církvi, když v posledních letech o ní slyší nejčastěji v souvislosti s restitucemi a handrkováním o materiálních věcech? Myslím, že církve naprosto nezvládají svou úlohu ve společnosti.

Pokud chceme, aby byli poctiví politici, pak by měly být poctivé i církve a přiznat, v čem se v minulosti zmýlily, v čem se odklonily od Bible. Pokud církve nejsou schopny nějaké sebereflexe, jak to mohou chtít od světských organizací?

Pokud chceme, aby byli poctiví politici, pak by měly být poctivé i církve a přiznat, v čem se v minulosti zmýlily, v čem se odklonily od Bible. Pokud církve nejsou schopny nějaké sebereflexe, jak to mohou chtít od světských organizací?

Vím, že to nejsou populární slova, za něž budou lidi tleskat. Nejsme-li schopní sebereflexe, není naděje, že se něco změní k lepšímu. Cesta změny k lepšímu vždy začíná u mě. To není o tom, že se změní lidi okolo mě, v první řadě se musím k lepšímu změnit já a svým příkladem mohu pomáhat i dalším lidem. Většinový názor ve společnosti ale je, že já osobně jsem dobrý, změnit by se měli ti ostatní. Tak se ale nikdy nic k lepšímu neposune.

ČESKÁ POZICE: To je pesimistické konstatování.

PASSER: Dobrá zpráva je, že každý z nás má šanci, každý má svobodu volby a každý se může snažit změnit se k lepšímu. Čím více lidí to bude dělat, tím bude lepší stav společnosti. To by mělo vždy zaznít jako nadějné poselství. I když se člověk dopouští špatností, neznamená to, že se nemůže zastavit a začít jednat správně. Tuto možnost máme všichni.

ČESKÁ POZICE: Zmínil jste církevní restituce. Jak se díváte na tuto problematiku?

PASSER: Je třeba se vždy vracet ke kořenům a ty jsou v Bibli. Bible jasně mluví, že má být oddělena církev od státu. Církve by se nikdy neměly financovat z peněz daňových poplatníků. K tomu Pán Bůh ustanovil desátky. Ať lidé odvádějí desátky církvi, které důvěřují. Ty musí stačit k tomu, aby se církev uživila.

I když se člověk dopouští špatností, neznamená to, že se nemůže zastavit a začít jednat správně. Tuto možnost máme všichni.

Pokud ale církev nedělá dobré věci a není důvěryhodná, pak jí desátky nemůžou stačit. Nedůvěryhodné církvi totiž její členové nebudou platit. Potom si církev potřebuje sáhnout na peníze daňových poplatníků.

ČESKÁ POZICE: Vy byste tedy původně církevní majetek nechal státu?

PASSER: Nejsem žádný odborník na církevní restituce. Myslím si, že pokud se něco ukradlo a je možné to vrátit, pak se to má vrátit. Ale způsob, jak byly věci diskutovány a medializovány, jen nahrává tomu, že lidi církvím věří ještě méně než dřív.

ČESKÁ POZICE: Handrkování kolem církevních restitucí ale nebylo chybou církve, spíše politiků.

PASSER: Myslím, že je to chyba obou stran – církve i politiků.

ČESKÁ POZICE: Pomáháte v rozvojových zemích, konkrétně v Bangladéši. Dnes je nejpalčivějším problémem vlna uprchlíků z rozvojových zemí. Jak byste situaci řešil? A souhlasíte s postupy Evropské unie?

Pokud se něco ukradlo a je možné to vrátit, pak se to má vrátit. Ale způsob, jak byly věci diskutovány a medializovány, jen nahrává tomu, že lidi církvím věří ještě méně než dřív.

PASSER: Evropská unie zabíjí sama sebe. Staví se do role, která je dlouhodobě naprosto neudržitelná. Koneckonců Bible jasně říká, že Evropa nikdy jednotná nebude, že vždy budou snahy ji sjednotit, ale nikdy se to nepodaří. A dnešní situace k nejednotnosti jen přispívá.

Evropa si způsobí neuvěřitelné množství problémů, když sem bude pouštět další a další imigranty, kteří nejsou schopní se v Evropě asimilovat a žít zde životem, který je pokojný, užitečný, společensky prospěšný.

ČESKÁ POZICE: Co ale dělat s lidmi, kteří po moři již doputovali do členských zemí EU?

PASSER: Tohle sice nemusí znít příliš hezky, ale EU by se měla snažit dopravit je důstojným způsobem do regionů, odkud přišli a investovat tam, a nikoliv na svém území. Myslím si, že by to bylo mnohem efektivnější. Není šance rozeznat lidi, kteří chtějí jen dávky, a kteří skutečně utekli kvůli válečným konfliktům.

My, jako první svět, jsme situaci v mnoha zemích přivodili. Neuvěřitelný chaos je v Iráku, Libyi, Sýrii a v dalších zemích. Pokud bude mít první svět nadále pocit, že určuje vládní garnitury v jednotlivých rozvojových zemích, pak se může dočkat takových důsledků. Kam vrátit uprchlíky z válkou postižených zemí?

Evropa si způsobí neuvěřitelné množství problémů, když sem bude pouštět další a další imigranty, kteří nejsou schopní se v Evropě asimilovat a žít zde životem, který je pokojný, užitečný, společensky prospěšný

Pořád si myslím, že v okolí mohou být relativně pokojné ostrůvky. Jedním z nich může být Jordánsko. Je třeba pomoci Jordánsku, aby lidé mohli v regionu žít. To jsou samozřejmě těžké úlohy a mohou se zdát neřešitelné. Rozhodně nejsem člověkem, který by měl na vše odpovědi.

ČESKÁ POZICE: Jak by se měla k imigraci postavit Česká republika?

PASSER: Myslím si, že v České republice máme výhodu, protože jsme zatím nedopustili, aby se u nás kvůli náboženství vytvářely nenávistné skupiny obyvatel. Tato země potřebuje řízenou, cílenou imigraci, aby zde za deset let vůbec někdo pracoval rukama. Učňovské školství je v dezolátním stavu, a jestliže součastní řemeslníci budou postupně odcházet do důchodu, nemá je kdo nahradit.

Potřebovali bychom imigranty z křesťanských zemí, u nichž je předpoklad, že se budou schopní asimilovat a že zde budou žít pracovitým a užitečným životem. Tady si myslím, že je v Česku prostor. Česko, a Praha obzvlášť, mohou být velmi atraktivní i pro další obyvatele západních zemí EU.

Stále jsme relativně pokojným ostrůvkem v Evropě, byť s rozkradenou infrastrukturou. Budeme-li schopni ji postupně dobudovávat, věřím, že v horizontu 20 let sem mohou přijít dva tři miliony lidí ze západní Evropy. K tomu jsou ale třeba vstřícné a přátelské úřady, na kterých se domluví anglicky. Měli bychom pracovat jako společnost na tom, abychom neplatili za nezkorumpovanější zemi v EU.

ČESKÁ POZICE: Vyjádřil jste se k nemožnosti dosáhnout jednotu v rámci EU. Označil byste se za euroskeptika?

Potřebovali bychom imigranty z křesťanských zemí, u nichž je předpoklad, že se budou schopní asimilovat a že zde budou žít pracovitým a užitečným životem

PASSER: Toto slovo bych určitě nikdy nepoužil. Já bych se označil za člověka, který důvěřuje Bohu a Božímu slovu. Pán Bůh zná konec od počátku. V Bibli se píše, jak to bude s nástupnictvím Římské říše v Evropě. To věděl Napoleon i Hitler a jeho poradci, a přesto se pokusili změnit Boží proroctví. Nikomu z nich se to nepovedlo. Dnešní evropští socialisté si myslí, že toho dosáhnou.

Evropa nikdy jednotná nebude. Je to pro lidi příjemné, když cestujete a nejsou hranice, když máte jednu měnu. Jako celek je EU ale neudržitelná. Železo s hlínou nedrží pohromadě.

Radim Passer (51)

Významný český developer.

Podniká především v Praze 4, kde jeho společnost Passerinvest Group vybudovala moderní administrativní centrum – BB Centrum.

Založil křesťanské sdružení Maranatha, které chce přiblížit „Boží zjevení tak, aby to prospělo současné společnosti“.

K Bohu se obrátil v roce 1998 po smrti svého prvního syna. Toto rozhodnutí, které považuje za nejlepší ve svém životě, změnilo jeho život i celkový pohled na svět.

Otevřenou zpověď o svém životě vylíčil v knihách 3 a 1/2 roku aneb Americký sen v Česku (2005) a 3 a 1/2 roku aneb S vírou a odhodláním (2007).

zpět na článek


© 2022 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.