Čtvrtek 1. června 2023, svátek má Laura
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Neprůhledná firma CWI Smíchov naléhá na radu hlavního města

  10:21
Tajemný developer CWI Smíchov usiluje o povolení výstavby rozsáhlého komplexu v Praze na Smíchově odejmutím stavební uzávěry, a proto zpochybňuje technický stav cenného vodního zdroje, který se nachází pod jejími pozemky. Odborníci a pražský magistrát nesouhlasí. Obávají se, aby se důmyslné podzemní vodní dílo výstavbou nepoškodilo.

Komu patří podzemní vodní dílo? foto: Lidové noviny

Pražský magistrát v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) čeká zkraje roku složité rozhodování, které má pro metropoli strategický význam. Neprůhledná firma CWI Smíchov naléhá na radu hlavního města, aby z jejích pozemků na pražském Smíchově byla odejmuta stavební uzávěra. Kvůli ní nemůže developer, od něhož vedou nitky k exřediteli ČEZ Martinu Romanovi, začít stavět byty a kanceláře. Problémem je, že pod pozemky se nachází cenné vodní dílo, které by minimálně deset dnů mohlo zásobovat pitnou vodou 600 tisíc lidí. Výstavba by však vodní zdroj mohla poškodit.

Developer dle zjištění LN v polovině prosince odeslal primátorovi dopis, v němž zpochybňuje technický stav podzemního pokladu. Zástupci magistrátu jsou však jiného názoru. Když se v červnu 2017 sešla speciální pracovní komise zabývající se smíchovskými podzemními vrty, kvalita vodního díla byla naopak vyzdvižena.

„V roce 2016 dopravní podnik nechal vodní dílo prozkoumat potápěči, kteří popsali a zadokumentovali současný stav přivaděče. Ukázalo se, že dílo je v naprosto vyhovujícím technickém stavu,“ uvedl dle dokumentů, které mají LN k dispozici, vedoucí služby ochranného systému metra Petr Kysilko na jednání pracovní komise. A dodal: „Dopravní podnik s vodou vždy nakládal jako s pitnou, má svou úpravnu vody.“ Developer po dřívějším neúspěšném pokusu o odnětí stavební uzávěry nyní sází na to, že radnici vládne nová koalice.

Ve hře velké peníze

Už čtyři roky Českou republiku sužuje nedostatek srážek. Podle studií se hydrologické a zemědělské sucho proměnilo i v sucho socioekonomické. Tak se označuje situace, kdy nedostatek vody zasahuje do produktivity a stability systému. „Jen při pohledu na mapy lze konstatovat, že frekvence sucha se statisticky významně zvyšuje,“ uvedl nedávno jeden z tvůrců projektu pro zemědělce InterSucho Miroslav Trnka. Sucho se brzy může stát bezpečnostním problémem této země. O to víc je třeba chránit současné vodní zdroje.

Zjistilo se, že vodu lze poměrně snadno upravit na pitnou a minimálně deset dnů jí v případě nouze zásobovat 600 tisíc lidí. Pro hlavní město má tento zdroj cenu zlata, o které však může přijít. Ve hře jsou totiž velké peníze.

Jak LN v uplynulých týdnech zjistily, že se jeden takový, o kterém donedávna vědělo jen několik zasvěcených osob, nachází i na pražském Smíchově. V hloubce několika desítek metrů na něj narazili dělníci, když v osmdesátých letech budovali metro na lince B. Zjistilo se, že vodu lze poměrně snadno upravit na pitnou a minimálně deset dnů jí v případě nouze zásobovat 600 tisíc lidí. Pro hlavní město má tento zdroj cenu zlata, o které však může přijít. Ve hře jsou totiž velké peníze.

Vodní dílo se nachází pod pozemky, na nichž chce tajemný developer CWI Smíchov postavit rozsáhlý komplex. Vznikla obava, aby se důmyslné podzemní vodní dílo výstavbou nepoškodilo. Na pozemcích se však nedá stavět, protože je na ně uvalena takzvaná stavební uzávěra. Jednak proto, že poblíž pozemků se nachází dopravní infrastruktura, jako je tunel Mrázovka či Smíchovské nádraží. Existuje však i názor, že stavební uzávěra na Smíchově souvisí s utajovaným vodním dílem, které je významné z hlediska bezpečnosti. Povolit výstavbu může rada hlavního města.

Dopis primátorovi a starostovi

„Nelze oddělovat objekt vrtů jako jímací části díla od ostatních částí – železobetonových konstrukcí, štolového systému a gravitačního zásobníku. Toto vodní dílo tvoří jeden celek a je nedělitelné. V daném místě je vyhlášena stavební uzávěra, protože tam tento podzemní objekt – vodní dílo pro zásobování metra – existuje,“ míní znalec a specialista na vodohospodářské stavby Martin Jakoubek, který pro město vypracoval znalecký posudek. Dnes již bývalá koalice primátorky Adriany Krnáčové (ANO) loni v září výjimku z uzávěry raději nepovolila.

Developer se v polovině prosince obrátil na nového primátora Zdeňka Hřiba a nového starostu městské části Praha 5 Daniela Mazura (oba Piráti) s žádostí o setkání. Investor na politiky tlačí, aby uzávěru z pozemku sejmuli. V dopise pro Hřiba a Mazura jednatel CWI Smíchov Radek Menšík nepřipouští, že by jejich stavba mohla vodní zdroj poškodit.

Developer, od něhož vedou linky k bývalému šéfovi ČEZ Martinu Romanovi, se však nevzdal a podle zjištění LN se v polovině prosince obrátil na nového primátora Zdeňka Hřiba a nového starostu městské části Praha 5 (kde pozemky CWI Smíchov leží) Daniela Mazura (oba Piráti) s žádostí o setkání. Investor na politiky tlačí, aby uzávěru z pozemku sejmuli. V dopise pro Hřiba a Mazura, který LN získaly, jednatel CWI Smíchov Radek Menšík nepřipouští, že by jejich stavba mohla vodní zdroj poškodit.

„Nově nastolené téma údajně akutní potřeby ochrany vodního zdroje a vodních děl je jen účelovou zástěrkou pro zakrytí dlouhodobého ignorování majetkového stavu i zanedbané péče o jímací vrty. Byla to přitom naše společnost, jež po nabytí pozemků upozornila na existenci a stav těchto đěl a vždy postupovala ve snaze tato díla adekvátně chránit i v rámci výstavby našeho projektu. Navíc stavební uzávěra nikdy nebyla ani účelově provázána s nyní tvrzenou ochranou vodních děl,“ napsal Menšík v dopise z 10. prosince.

Sázka na novou koalici

Jeho tvrzení, že vodní dílo není v dobrém technickém stavu, však magistrát rozporuje. „Přes špatný stav povrchových znaků vodního díla je toto dílo dle provedených průzkumů funkční,“ uvedl mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník. Když se loni v červnu k projednání projektu CWI Smíchov na radnici sešla pracovní skupina, vedoucí služby ochranného systému metra Petr Kysilko si stav podzemního díla pochvaloval.

Developer sází na to, že radnici vládne nová koalice primátora Hřiba. Do karet mu hraje i fakt, že před Vánoci skončil ve vedení pražského dopravního podniku Martin Gillar, který se k výstavbě na citlivých pozemcích nestavěl kladně. Postup dopravního podniku je důležitý, protože dopravce je přesvědčený, že vodní dílo patří jemu, a na základě toho se podzemní stavbu snaží ochránit.

„V roce 2016 dopravní podnik nechal vodní dílo prozkoumat potápěči, kteří popsali a zadokumentovali současný stav přivaděče. Ukázalo se, že dílo je v naprosto vyhovujícím technickém stavu,“ uvedl Kysilko dle zápisu jednání, který mají LN k dispozici. Šéf ochrany metra dále sdělil, že z podzemního přivaděče je možné čerpat vodu pomocí jímacích vrtů na zemský povrch, kde ji lze upravit na pitnou.

„Dopravní podnik s vodou vždy nakládal jako s pitnou, má svou úpravnu vody. Vodu je za stávající technologie schopen poslat do sítě metra. Téměř v každé stanici na trase B, od Vltavy po Zličín, může být odběrné místo,“ uvedl loni v červnu Kysilko. Developer sází na to, že radnici vládne nová koalice primátora Hřiba. Do karet mu hraje i fakt, že před Vánoci skončil ve vedení pražského dopravního podniku Martin Gillar, který se k výstavbě na citlivých pozemcích nestavěl kladně.

Postup dopravního podniku je důležitý, protože dopravce je přesvědčený, že vodní dílo patří jemu, a na základě toho se podzemní stavbu snaží ochránit. „Věříme, že při současné změně politické reprezentace hlavního města i avizované změně přístupu ke správě veřejných záležitostí nastala vhodná doba pro projednání celé záležitosti za účelem nalezení řešení, jež bude založeno na ověřených skutečnostech a zároveň bude v zájmu všech zúčastněných stran i všech Pražanů,“ napsal Menšík pražskému primátorovi a starostovi Prahy 5.

Spor o vlastnictví

Jednatel Menšík tlačí vedení pražské politiky do kouta – kvůli údajné dosavadní nečinnosti rady hlavního města. „Z tohoto důvodu jsme byli nuceni se obrátit na Nejvyšší správní soud a na ministerstvo pro místní rozvoj se žádostí o poskytnutí právní ochrany před nečinností,“ napsal jednatel CWI Smíchov Hřibovi a Mazurovi. Zatím není jasné, kdy bude o návrhu hlasovat Hřibova koalice. Než k tomu dojde, radnice by měla najít odpovědi na důležité otázky.

Vedle nastavení ochranných pásem kolem vodního díla je třeba určit, komu podzemní stavba patří. Nárokuje si ji jak pražský dopravní podnik, tak developer. Spor by měl rozhodnout soud. Zřejmá není ani akcionářská struktura CWI Smíchov. Developer tvrdí, že majoritním vlastníkem firmy je podnikatel Radek Menšík. Obchodní rejstřík však nic takového neukazuje.

Vedle nastavení ochranných pásem kolem vodního díla je třeba určit, komu podzemní stavba patří. Nárokuje si ji jak pražský dopravní podnik, tak developer. Spor by měl rozhodnout soud. Zřejmá není ani akcionářská struktura CWI Smíchov. Developer tvrdí, že majoritním vlastníkem firmy je podnikatel Radek Menšík. Obchodní rejstřík však nic takového neukazuje. Pětačtyřicetiprocentní balík akcií vlastní neprůhledná londýnská firma City West Investors Ltd. Nikdo nechce říct, komu patří. Právní zástupce CWI Smíchov Josef Březina pouze potvrdil, že partnerem skupiny je bývalý šéf ČEZ Roman.

LN zajímalo, jak se politická reprezentace k otázce akcionářské struktury a koncových majitelů CWI Smíchov postaví, zda bude zjišťovat, komu všemu firma patří. Dotaz obdržel primátor Hřib i jeho první náměstek Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu), který má návrh na výjimku ze stavební uzávěry předkládat.

Mlžení a couvání

Podivné na celé kauze je chování klíčových úředníků na pražském magistrátu. Investor CWI Smíchov získal pozemky v roce 2015 od společnosti IDS Praha. Následně začal pracovat na tom, aby mohl kopnout do země. Výrazný posun nastal 21. září 2017, kdy ředitel odboru strategických investic Karel Prajer požádal šéfa odboru územního rozvoje Martina Čemuse o udělení výjimky ze stavební uzávěry. Týkala se i pozemků CWI Smíchov, pod nimiž se nachází vodní dílo.

Orazítkované dokumenty dávající projektu na Smíchově zelenou se staly součástí materiálu, který dostala rada hlavního města na stůl letos v září. Poté, co LN o kauze v prosinci informovaly, začali pracovníci hlavního města mlžit a couvat.

O dva měsíce později ředitel Čemus žádosti vyhověl. Šéf odboru městských investic Prajer požádal o souhlas i pražský Institut plánování a rozvoje (IPR), který s udělením výjimky rovněž souhlasil. Orazítkované dokumenty dávající projektu na Smíchově zelenou se staly součástí materiálu, který dostala rada hlavního města na stůl letos v září. Poté, co LN o kauze v prosinci informovaly, začali pracovníci hlavního města mlžit a couvat. Mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník mimo jiné uvedl, že prostudování potřebných materiálů je časově náročné.

„Stejně tak bychom se neradi v tuto chvíli vyjadřovali k jednotlivým expertizám, jelikož jejich případné prostudování zabere velké množství času a bude se k nim přihlížet až v pozdější době u jednotlivých řízení, kterých se expertizy týkají,“ dodal mediální zástupce magistrátu. Z jeho slov vyplynulo, že úředníci a politici nemají problematiku pozemků na Smíchově nastudovanou a neosvojili si ani posudky a expertizy. Je tedy s podivem, že úředníci před třemi měsíci dali minulé radě podklady, na jejichž základě vedení Prahy hlasovalo.

K zajímavému obratu dochází i v kancelářích IPR, který před rokem na udělení výjimky ze stavební uzávěry kývl. Na dotazy, proč institut s návrhem souhlasil či zda neměl obavu o poškození vodního díla, jeho mluvčí Marek Vácha sdělil, že jeho úřad před rokem některé informace netušil. „V listopadu 2017, kdy IPR souhlasil s udělením výjimky ze stavební uzávěry, jsme neměli k dispozici žádné údaje o existenci vodního díla včetně jímacích vrtů. I proto jsme toho názoru, že se má o zástavbě na tomto místě vést další diskuse,“ napsal LN.

Komu patří podzemní vodní dílo

 • Pozemky vlastněné developerskou společností CWI Smíchov se nacházejí na pražském Smíchově, u nádraží a ostrova Císařská louka. Na místě má vzniknout vícefunkční centrum. Projekt má být součástí revitalizace a rozšíření Nádražní ulice. K dispozici má být 451 bytů a k tomu 23 230 m2 pro kanceláře.
 • Pod pozemky se nachází rozsáhlé vodní dílo, sloužící k jímání vody, její akumulaci a zásobování některých stanic metra na lince B.
 • Vedle soustavy jímacích vrtů a dvou štol je přivaděč o délce 1,2 kilometru, který gravitačně odvádí vodu do metra. Plní funkci vodojemu. Čerpací šachta se nachází v hloubce 88 metrů.
 • Vodu lze upravit na pitnou. V případě nouze může zásobovat minimálně po dobu deseti dnů 600 tisíc obyvatel.
 • Vzhledem k bezpečnostnímu významu jde o utajené vodní dílo, které není ani zakresleno v katastru. Vzniklo v osmdesátých letech při výstavbě metra B.
 • Kolaudace se uskutečnila v roce 1995. Odbor výstavby pražského magistrátu povolil dceřiné firmě dopravního podniku – společnosti Inženýring dopravních staveb (IDS) – užívání dané stavby.
 • V kolaudačním dokumentu je jako provozovatel a správce vodohospodářského díla uveden pražský dopravní podnik.
 • V letech 2002 až 2007 dopravní podnik postupně prodal firmu IDS. Získala ji společnost Kvatris podnikatele Bohumila Kvasničky. Firmu přejmenoval na IDS Praha.
 • V roce 2015 od IDS Praha kupuje developer CWI Smíchov několik pozemků na Smíchově. Zjišťuje, že se pod půdou nachází vodní dílo.
 • Podzemní soustavu si od té doby nárokuje jak pražský dopravní podnik, tak developer. Případ s nejvyšší pravděpodobností zamíří k soudu.

Neprůhledný developer

 • Z obchodního rejstříku není jasné, komu všemu firma CWI Smíchov patří. Polovinu akcií vlastní pražská společnost Galleta právníka Josefa Březiny, jež vystupuje za developera.
 • Pět procent drží podnikatel Karel Kopp a zbylý pětačtyřicetiprocentní balík vlastní neprůhledná londýnská firma City West Investors Ltd.
 • LN zjistily, že minimálně na úrovni spolupráce je s CWI Smíchov spojený bývalý šéf ČEZ Martin Roman, který žije v Londýně a studuje na Cambridgi.