Pátek 9. prosince 2022, svátek má Vratislav
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

O obchodní dohodě EU a USA nerozhodne ideologie, ale fakta

USA

  9:43
Transatlantické obchodní a investiční partnerství musí vést k odstranění cel, otevření trhu s veřejnými zakázkami či k posílení spolupráce regulačních agentur. Podpora této dohody zapadá do naší osvědčené strategie v oblasti obchodní politiky.

Evropská unie a USA vyjednávají o obchodní dohodě Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) foto: Shutterstock

V poslední době se v médiích objevuje více komentářů týkajících se vyjednávání Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP) mezi EU a USA. To je dobře. Jde nám o to, aby se o dohodě vědělo a diskutovalo. I na ČESKÉ POZICI se objevil komentář, který naznačoval absenci aktivit české vlády a především mé osoby vůči této dohodě. Na to bych rád reagoval v následujících řádcích.

Než se dostanu k prioritám České republiky pro TTIP, našim komunikačním aktivitám v této oblasti a některým citlivým otázkám, které jsou často v souvislosti se smlouvou zmiňovány, chci „vytknout před závorku“ jednu věc: otevřenost trhu a světu se nám vždy vyplatila, ať už historicky ve Středoevropské zóně volného obchodu (CEFTA), aktuálně naší účastí na vnitřním trhu Evropské unie, nebo participací na společné obchodní politice EU, kde jsou benefity dohod unie se třetími zeměmi naprosto jasné.

Jako příklad mohu uvést dohodu EU s Jižní Koreou, kdy vývoz z Česka do Koreje vzrostl za první dva roky provádění dohody přibližně o 65 procent oproti nárůstu dovozu do ČR z Koreje o 27 procent, nebo u dohody EU a Mexika, kde vzrostl náš vývoz z 2,4 miliardy korun v roce 2004 po vstupu do EU na asi jedenáct miliard korun v loňském roce. Podpora TTIP tedy není izolovanou aktivitou, ale zapadá do naší širší osvědčené strategie v oblasti obchodní politiky, která je dlouhodobě přínosná.

Naše priority

Jaké jsou tedy naše priority v TTIP. Byť je americký trh již dnes velmi otevřený, stále zde existuje řada omezení pro české firmy – cla jsou vysoká pro některé produkty z odvětví strojírenství, automobilového průmyslu nebo skla.

Prioritou pro Česko je především oblast automobilového průmyslu, zdravotnické techniky, strojírenství a farmaceutiky

Větším problémem jsou ale netarifní překážky (například neuznávání evropských certifikátů, laboratorních testů), které náš export zdražují v některých případech až o jednu třetinu a zamezují vývozu menších a středních firem do USA. Zcela zásadní je pro nás nalezení řešení přístupu evropských firem na trh s veřejnými zakázkami. Současná omezení postihují mimo jiné naše výrobce dopravní techniky.

TTIP, jak si jej přeje česká vláda, se má zaměřit na všechny tyto oblasti – musí vést k odstranění cel, otevření trhu s veřejnými zakázkami či k posílení spolupráce regulačních agentur, aby se v oblastech, kde je to možné, odstranily současné bariéry a nevznikaly žádné nové. Chci zdůraznit, že zde nejde o budování vnitřního trhu mezi EU a USA a harmonizaci předpisů. Cílem je uznávat si vzájemně výsledky u těch norem, které mají stejné technologické a bezpečnostní standardy.

Prioritou pro Česko je především oblast automobilového průmyslu, zdravotnické techniky, strojírenství a farmaceutiky. Náš bilaterální obchod s USA je velmi důležitý z hlediska vysoké přidané hodnoty. Od TTIP především čekáme růst exportu našeho zboží s vyšší přidanou hodnotou. Tolik diskutovaná investiční kapitola v dohodě může dále přispět k přílivu amerických investic do naší ekonomiky, které velmi potřebujeme, a zejména – zcela zásadně modernizovat současnou bilaterální smluvní úpravu v investiční oblasti mezi ČR a USA.

Komunikace s veřejností

Jak tedy Transatlantické obchodní a investiční partnerství komunikujeme. Víme, že bez podpory veřejnosti nemá tato dohoda šanci na schválení. Proto se Evropská komise (EK) i česká vláda snaží o TTIP informovat veřejnost a především co nejvíce do procesu vyjednávání zapojit zástupce odborů i nevládní sféry.

Z tohoto důvodu již v roce 2013 ministerstvo průmyslu a obchodu vytvořilo na bázi tripartity expertní tým pro TTIP složený ze zástupců státní správy, odborů a podnikatelské sféry. Ten se schází před každým vyjednávacím kolem. Založili jsme také stránky www.businessinfo.cz/ttip, kde je interaktivní formulář pro dotazy veřejnosti.

Evropská komise i česká vláda se snaží o TTIP informovat veřejnost a především co nejvíce do procesu vyjednávání zapojit zástupce odborů i nevládní sféry

K TTIP pořádáme řadu akcí pro širší veřejnost či zainteresované subjekty i v regionech. Jen v uplynulém půlroce jsme uspořádali přednášky v Eurocentrech, prezentaci dohody na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně či v českém parlamentu, pracovní snídani pro novináře na zastoupení EK nebo mezinárodní konferenci k TTIP v Praze za účasti hlavního vyjednávače za EU Ignacia Bercera. Zde se nám, myslím, podařilo dát dohromady klíčové postavy pro vyjednávání dohody nejen z Česka, ale i z EU (záznam konference můžete zhlédnout na webu České televize).

Vedeme s kritiky TTIP z řad nevládních organizací dialog a se všemi zájemci se také setkáváme. V letošním roce plánujeme ještě rozšířit jejich zapojení do jednání expertního týmu. V prvních měsících tohoto roku bude mít česká zainteresovaná veřejnost v Česku možnost setkat se k otázkám týkajícím se TTIP se zástupci EK, umožníme jim spolupodílet se na dopadové studii na ČR. Prahu pak navštíví komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová, která věnuje část svého programu TTIP. Plánujeme další akce i v regionech.

Vyostřená kampaň

Vyjednávání dohody sleduji a pravidelně se k němu také vyjadřuji. Jedním z mých prvních činů po nástupu na ministerstvo průmyslu a obchodu bylo, že jsem podepsal společně s dalšími osmi ministry EU článek More Important Than Ever to Keep Eyes on TTIP Prize. Vyšel 16. února 2014 v britském deníku Financial Times a upozorňoval na význam dohody a na nutnost jejího kvalitního vyjednání.

TTIP aktivně otvírám ve svých vyjádřeních pro naše média i na všech svých jednáních na radách ministrů EU, ale i při svých bilaterálních setkáních, a to nejen s představiteli členských států unie, ale i se zástupci USA. Vnímám, že kampaň k TTIP se v uplynulých měsících značně vyostřila i v ČR.

Kampaň k TTIP se v uplynulých měsících značně vyostřila i v ČR

Dohoda čelí kritice, že je vyjednávána v utajení, že otevře brány Evropy geneticky modifikovaným plodinám (GMO) či chlorovanému masu nebo že sníží evropské standardy v oblasti životního prostředí či pracovněprávních předpisů či že dá moc nadnárodním firmám arbitrážemi omezit naše právo regulovat.

Na to je jednoduchá odpověď – snižovat své standardy nechce česká vláda ani jiné vlády členských států EU, EK ani Evropský parlament, a ani americká vláda a Kongres. O změnách fytosanitárních předpisů nebo pravidel unie pro GMO se nevyjednává. Evropská komise v tomto směru dostala od členských států EU jasný mandát, který byl – a to bezprecedentně – zveřejněn.

Zveřejnění a schválení

Rád bych veřejnost ujistil, že naše mantinely jsou tímto dokumentem jasně dány a EK v tomto směru kontrolujeme. Samozřejmě, že je nutné hlídat jednotlivé parametry dohody, a to také děláme a chceme dělat nadále i ve spolupráci s občanskou společností. Stejně tak nebudeme souhlasit s omezením práva regulovat. Tady je největší obava u systému řešení sporů investor-stát. Cílem TTIP není usnadnit arbitráže, ale naopak vytvořit transparentní investiční prostředí, kde jsou arbitráže omezeny na ty nejkrajnější okolnosti.

Někdy vzniká mylný dojem, že systém řešení sporů investor-stát přichází teprve s TTIP. Již dnes mají ale členské státy EU podepsáno na 1400 dohod o ochraně investic, které obsahují mechanismus arbitráží. Jen Česko má takových dohod na osm desítek, především ze začátku devadesátých let. TTIP vidíme jako příležitost tento nástroj modernizovat a omezit jeho zneužívání. Pokud budete sledovat naše stránky k obchodní dohodě EU a USA, po zveřejnění výsledků konzultace EK na toto téma se objeví více informací, kam bude vyjednávání směřovat.

Po dokončení vyjednávání bude text dohody v ročním předstihu před ratifikací kompletně zveřejněn. Předpokládá se, že schvalovat jej bude nejen Evropský parlament, ale i parlamenty členských států EU, tedy i náš.

Rozumím obavám z neznáma a tomu, že se někteří mohou cítit málo informovaní. Každý ale ví, že ve vyjednávání je vždy třeba diskrétnosti. Nelze efektivně vyjednávat před kamerami a zveřejnit vše. V otevřenosti k TTIP jsme ale šli na hranici toho, co je prakticky proveditelné. Po každém vyjednávacím kole se vyjednávači setkávají se zástupci neziskovek, mandát pro Evropskou komisi byl zveřejněn, poziční materiály EU se také po daném kole objevují na webu EK.

Po dokončení vyjednávání bude text dohody v ročním předstihu před ratifikací kompletně zveřejněn. Již dnes se předpokládá, že schvalovat jej bude nejenom Evropský parlament, ale i parlamenty členských států EU, a tedy i ten náš. Úkolem mým a mého ministerstva je, abychom o přínosech TTIP nadále přesvědčovali i veřejnost, a to nikoliv na ideologickém základě.

V konečné fázi o dohodě a jejích přínosech musejí rozhodnout jasná fakta. Ideologické argumenty jsme nikdy nepoužívali a nehodláme je využívat ani v budoucnu. Doufám, že nám letošní rok poskytne řadu příležitostí k výměnám názorů na toto téma, a to i na stránkách Lidových novin.

Autor:

Zapojte se do soutěže a vyhrajte teploměr v hodnotě 1 100 Kč
Zapojte se do soutěže a vyhrajte teploměr v hodnotě 1 100 Kč

Chladné zimní počasí a děti dovádějící ve sněhu – to je doslova koktejl, který může způsobit nachlazení. Zapojte se proto do soutěže o bezdotykový...